T.C. kimlik numarası ezberleme şekli zeka türünü ele veriyor! Hangi zeka türüne sahipsin?

T.C. kimlik numaranızı ezberleme şeklinizin zeka türünüzü ortaya çıkardığını biliyor muydunuz? Evet evet yanlış duymadınız. Bu test, son günlerde sosyal medyada oldukça popüler hale gelmiş durumda. İddiaya göre 11 rakamdan oluşan T.C. kimlik numaranızı ezberleme kombinasyonunuz zeka türünüz hakkında ipucu veriyor. Ezberleme şekline göre bazı insanlar sosyal zekalı, bazıları detaycı, bazıları ise sportif veya müzikal zekalı çıkıyor.
T.C. kimlik numarası ezberleme şekli zeka türünü ele veriyor! Hangi zeka türüne sahipsin?

Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, her Türk vatandaşının nüfus cüzdanında bulunan bir numaradır. Neredeyse bütün devlet işleri, bu numaralar üzerinden yürütüldüğünden genellikle herkes 11 rakamdan oluşan bu numarayı ezberlemeyi tercih eder. Ancak herkesin zeka seviyesi eşit olmadığından ezberleme metotları da farklılaşmaktadır. Bazı kişiler ikişerli gruplar halinde, bazıları üçerli gruplar halinde, bazıları ise teker teker ezberleme yoluna gidebilmektedir. İşte bu gruplandırma şekli zeka türünüz hakkında ipuçları vermektedir. Peki, siz T.C kimlik numaranızı nasıl ezberlediniz? İşte T.C. kimlik numarasını ezberleme şekli zeka türleri...

T.C. NUMARASI EZBERLEME ŞEKLİNE GÖRE ZEKA TÜRÜ TESTİ

11 rakamdan oluşan T.C. Kimlik numarasını ezberleme şeklinin kişinin zeka türü hakkında önemli ipuçları verdiği söyleniyor.

Zeka, bireylerin problemleri çözme, analitik düşünme, yaratıcılık, ve bilgiyi anlama yeteneğini ifade ediyor. Uzmanlar, sadece T.C. kimlik numarasını ezberleme becerisinin bu tür zeka yeteneklerini ölçmek için yeterli bir gösterge olmadığını söylüyor.

2+2+2+2+3 (ANALİTİK ZEKA)

Bu zeka tipine sahip kişiler, klasik IQ testlerinde oldukça başarılı olur. Matematik işlemlerini kolaylıkla yapar ya da yeni kuramları çabuk kavrarlar. Mantıksal örüntüler oldukça karmaşık olsa bile çözmenin bir yolunu bulur.

Bilgisayar programlama - algoritma ve elektronikteki mantıksal kapılar gibi sistemleri rahatlıkla kavrar ve özgün buluşlar yapabilir. Kesin doğru veya yanlış bilgiler daha tatmin edici bulunur. Satranç, dama gibi oyunlarda başarılıdır.

Soyut düşünme becerisi oldukça gelişmiştir. Karar verme kabiliyeti oldukça gelişmiştir. Grafik ve istatistik okuma becerisi gelişmiştir.

2+2+2+2+2+1 ( DİLBİLİMSEL VE MATEMATİKSEL ZEKA)

Bu beceri insanda bulunan en üstün, en yaygın zekâ türüdür. Sözcükleri ve dili kullanma yeteneğidir. Yazma, sözcüklerin anlamlarını öğrenme, etkili konuşma, sözlük kullanma, bir tartışmayı yönetme, sunu yapma gibi etkinlikler bu zekanın kapsamı içindedir.

Bu zeka türüne sahip olan kişilerin hitabet yeteneği yüksektir. Girdikleri sosyal ortamlarda anında dikkat çekerler ve bir anda ilgi odağı olurlar.

İnsanları anlama ve empati kurma konusunda kendilerini geliştirmeyi başarmışlardır. Beynin her iki lobunu da etkin bir şekilde kullanan bu kişilerin hayatında daima bir denge vardır.

Hem sözel hem de matematiksel zekaları oldukça güçlüdür. Bu nedenle analitik yeteneği ve sosyal taraflarını birleştiren bu kişiler karşılaştıkları olumsuzluklara çözüm bulma konusunda ustalaşmıştır.

3+2+2+2+2 ( SOSYAL VE MÜZİKAL ZEKA)

Sosyal yönü kuvvetli olan insanları anlatır. Yalnızlık onlara göre değildir. Herhangi bir toplulukta en popüler olan, yokluğu hissedilenler onlardır.

Genelde, günün her saati enerjiktirler. Yüksek ve pozitif enerjileri, etraflarındaki insanlara da yansır. Liderlik özellikleri vardır, bulundukları ortamı, kolayca etkileri altına alırlar. İletişim kurdukları kişi ya da kişileri iyi anlar ve onları motive edecek unsurları kısa sürede belirleyebilirler. Karşılarındaki hemen herkesi, ikna edebilme becerileri gelişmiştir.

Araştırmacı yönleri sayesinde hemen hemen her konuda az da olsa bir bilgi sahibi oldukları söylemek gerekir. Kendilerini çok iyi bir şekilde ifade eden bu kişilerin müzikle de araları iyidir.

4+4+3 ( SORGULAYICI VE SPORTİF ZEKA)

Bu zeka türüne sahip olan insanlar, çevresinde oluşan olayları kısaca hayatı sorgularlar. Her şeyin bir nedeni olduğuna inan bu kişiler oluşumların ve olayların başlangıcına odaklanırlar.

Aradıkları bir cevabı bulma konusunda inatçı olan bu kişilerin en büyük özelliği araştırmacı yönleridir. Nedeni bulmadan akıllarına takılan o işi çözemezler. Araştırmacı kişiliğin yanında oldukça hareketli ve eğlenceli karakterlerdir. Durağanlık ve monotonluktan hiç hoşlanmazlar

.3+3+2+3 ( MATEMATİKSEL VE SOSYAL ZEKA)

Matematiksel zekâsı ön planda olan kişiler analitik düşünebilme konusunda iyidirler. Parçaları bir araya getirip sonuç çıkarma, tümdengelim veya tümevarım konusunda başarılıdırlar. Muhakeme yeteneği, matematiksel zekânın bir parçasıdır. Matematiksel zekâ kişinin neden-sonuç ilişkisi kurabilmesini ve sağlam sorgularla, sağlıklı sonuçlar elde etmesini sağlar.

Sorunlara karşı soğukkanlı ve çözüm odaklı ilerlerler. Pratik çözümlerle problemlerin üstesinden gelirken bir yanda da sosyal ilişkilerini geliştirirler. İletişim kurma becerileri çok yüksektir. Yeniliklere açık olan bu kişilerin doğasında öğrenmek ve durumları analiz etmek vardır.

2+3+3+3 ( SOSYAL VE GÖRSEL ZEKA)

Yüksek hayal gücüne sahiptirler. Bu kişiler dikkatli bir şekilde baktıkları görselleri hafızalarında tutarlar. Üstelik bu becerileri o kdar yüksektir ki kimsenin görmediği detayları dahi bir çırpıda fark edebilirler.

Harita kullanarak çok iyi yön bulabilirler. Boşluk ortamlarında bile yol-yön bulabilme becerisine sahiptirler. Ziyaret ettikleri yerleri sadece 1 kez gitmiş olsalar bile çok kolay anımsayabilirler. Bir kez gördükleri insanların yüzlerini kolayca hatırlayabilirler.

Resim, heykel gibi alanlarda kendini gösterme eğilimindedirler. Neredeyse bütün sanatsal faaliyetlerden keyif alırlar.

4+3+2+2 ( KİŞİSEL-İÇSEL VE SOSYAL ZEKA)

İçsel zekâ, kişinin kendini iyi tanıma ve bunu faydaya dönüştürme becerisiyle ilgilidir. Bu zekâ türünü önemli kılan, beceri-hedef uyumudur.

Yani, içsel zekâsı gelişmiş kişiler, neler yapabilecekleri konusunda neredeyse kusursuz bir öngörüye sahiptirler. Dolayısıyla, başladıkları işte başarılı sonuçlar elde etme olasılıkları yüksektir. Kendi davranışlarını, sosyal etkileyiciler ile birleştirip yorumlama konusunda yetenekli kişiler içsel zekâsı gelişmiş kişilerdir.

2+3+2+2+2 ( NATÜRALİST VE KİŞİSEL-İÇSEL ZEKA)

Dünyadaki varlıkları çok iyi ayırt edebilir. Doğal bir zekiliğe sahiptir. Genelde mantıkları duygularına göre daha baskındır. Hem hayatı hem de kendilerini sorgulayan bir kafaları vardır.

Net bir kişiliğe sahip oldukları için belirsizlik onları olumsuz etkiler. Bu nedenle her şeyin mantıklı açıklamasını araştırır.

Aynı zamanda yetenekli ve pratik insanlardır. İnsan ilişkilerinde de oldukça iyi oldukları söylenebilir. Yeniliğe her zaman açıktırlar. Genelde en yeni fikirler bu zeka türüne sahip insanlardan çıkar. Aynı zamanda da çok meraklılardır. Her şeyi bilmek isterler.

3+3+3+2 (MÜZİKAL VE DİLBİLİMSEL ZEKA)

Müzikal zekası güçlü olan insanlar kalıpları, ritimleri ve sesleri düşünmede iyidirler. Müzik için güçlü bir uyumları vardır ve genellikle müzikal kompozisyon ve performansta başarılıdırlar.

Bu zekaya sahip olan insanlar aynı zamanda kendilerini ifade etmede oldukça iyidirler.