Yaşar Bakar

Yaşar Bakar

Taşımacılık İstisnasından Kaynaklanan Satış Faturası Listesi’nin Önemi

Taşımacılık İstisnasından Kaynaklanan Satış Faturası Listesi’nin Önemi

Taşımacılık İstisnasından Kaynaklanan Satış Faturası Listesi, Türkiye ile yabancı ülkeler arasında yapılan taşımacılık işlerinden kaynaklanan iade taleplerinde önemli teknik bilgileri içeren bir listedir. Diğer adı da Araç Hasılat Listesi olan Transit ve Türkiye ile yabancı ülkeler arasında yapılan taşımacılık işlerinden kaynaklanan iade taleplerinde aranan Taşımacılık İstisnasından Kaynaklanan Satış Faturası Listesi’nde; KDV iade taleplerine ilişkin Satış Faturası Listesi’ndeki rutin Satış Faturasının Tarihi, Satış Faturasının Serisi, Satış Faturasının Sıra No.su, Firmanın Unvanı, Vergi Dairesi ve Vergi Kimlik Numarası gibi bilgilerin dışında, Araç Plaka (1), Araç Plaka (2), Güzergah (Giriş), Güzergah (Çıkış) Diğer Gelir Kalemleri, (Navlun, Sigorta vb.), Tevsik Edici Belge No (TIR Karne vb. no), Fatura Tutarı, Araç Durumu, Kat edilen Km, Yurtdışı Giriş Gümrük Kapısı, Yurtdışı Çıkış Gümrük Kapısı, Gümrük Giriş Tarihi ve Gümrük Çıkış Tarihi gibi teknik bilgiler bulunmaktadır.

Bu listede mevcut bilgiler ne kadar sağlıklı hazırlanırsa iade talebi sonrası sistem tarafından oluşturulan Kontrol Raporunda çıkan birçok hatalı segmentin açılmadığı görülecektir. Bu durum hem idarenin hem de mükelleflerin ve meslek mensuplarının iş yükünü azaltacak, nakden ve/veya mahsuben iadelerin de hızlanmasını sağlayacaktır.

Listelerin sistem tarafından kontrolü sonrasında az sayıda hata vermesi veya hiç hata vermemesi uluslar arası taşımacılık yapan firmanın belge/bilgi arşivinin de yeterliliğini ortaya koymaktadır. Çünkü bu listeler araçların plakalarını, kat ettikleri mesafeyi (km), varış-bitiş ülkesini, öz mal mı yoksa kiralık araç mı olduklarını, çekici mi, dorse mi olduklarını, kısaca taşımacılık sürecine ilişkin tüm teknik bilgileri de görerek yapılan hizmete bütünüyle de vakıf olmayı da sağlamaktadır.

Ayrıca Araç Hasılat Listesi’nde bulunan kat edilen mesafeye (km) ilişkin teknik bilgilerden hareketle iade hakkı doğuran işleme ait yüklenilen KDV listesine yazılıp sarf edilerek yüklenildiği belirtilen taşımacılık işinin temel girdilerinden olan motorinlere ilişkin randıman hesaplaması kontrolü de yapılabilmektedir.

Kamunun uluslar arası taşımacılık istisnasıyla ulaştırma-lojistik sektörünün KDV yükünün telafisini ve bu işlerinden kaynaklanan iade taleplerinin hızlı ve sorunsuz gerçekleşmesi için alt yapıyı uygun hale getirmeye gayretlerini anlamlı ve önemli buluyor, bu husustaki çabaların ekonomimize global ölçekte değer katacağına inanıyoruz.

Uluslararası taşımacılık faaliyetini ifa eden mükelleflerinde, sektördeki belgelendirmenin teknik özellikleri sebebiyle transit ve Türkiye ile yabancı ülkeler arasında yapılan kara taşımacılık işlerinden kaynaklanan iade taleplerinde problemlerle karşılaşılmaması için; faaliyetin araç ve güzergah bilgileri konusunda sürekli belgelendirilmesi ve bu belgelere istinaden de Taşımacılık İstisnasından Kaynaklanan Satış Faturası Listesi’nin (Araç Hasılat Listesi) itinayla hazırlanması gerektiğini düşünmekteyiz.

Önceki ve Sonraki Yazılar
Yaşar Bakar Arşivi
SON YAZILAR