Taşınmaz satışı yapılacak

SARAYÖNÜ MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİNDEN SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLAR

TAŞINMAZ BİLGİLERİİHALE BİLGİLERİ
SIRA NOTAŞINMAZ NOİLÇEMAHALLEADAPARSELYÜZÖLÇÜMÜ (m²)HAZİNE YÜZÖLÇÜMÜ (m²)CİNSİMEVKİİİMAR DURUMUTAHMİN EDİLEN BEDEL (TL)GEÇİCİ TEMİNAT (TL)TARİHSAAT
142260101864SarayönüKadıoğlu13431.108,661.108,66ArsaKöyiçiKonut Alanı461.000,00138.300,002.05.202409:30
242260101957SarayönüKadıoğlu18871.039,881.039,88ArsaKöyiçiKonut Alanı432.000,00129.600,002.05.202409:40
342260101980SarayönüKadıoğlu19161.357,291.357,29ArsaKöyiçiKonut Alanı563.500,00169.050,002.05.202409:50
442260103822SarayönüKadıoğlu19421.283,801.283,80ArsaKöyiçiKonut Alanı533.000,00159.900,002.05.202410:00
542260103987SarayönüKadıoğlu-2298352,40352,40ArsaKöyiçiAkaryakıt / Lpg İstasyon Alanı420.000,00126.000,002.05.202410:10
642260104012SarayönüKadıoğlu21611.420,641.420,64ArsaKöyiçiKonut Alanı578.000,00173.400,002.05.202410:20
742260104022SarayönüKadıoğlu21761.191,971.191,97ArsaKöyiçiKonut Alanı492.500,00147.750,002.05.202410:30
842260104084SarayönüKadıoğlu21931.199,781.199,78ArsaKöyiçiKonut Alanı499.000,00149.700,002.05.202410:40
942260104178SarayönüKadıoğlu22241.334,981.334,98ArsaKöyiçiKonut Alanı552.000,00165.600,002.05.202410:50
1042260104179SarayönüKadıoğlu22231.334,981.334,98ArsaKöyiçiKonut Alanı552.000,00165.600,002.05.202411:00
1142260104202SarayönüKadıoğlu22011.305,751.305,75ArsaKöyiçiKonut Alanı539.500,00161.850,002.05.202411:10
1242260104203SarayönüKadıoğlu22021.306,141.306,14ArsaKöyiçiKonut Alanı540.000,00162.000,002.05.202411:20
1342260104216SarayönüKadıoğlu22191.420,981.420,98ArsaKöyiçiKonut Alanı578.000,00173.400,002.05.202411:30
1442260104604SarayönüKadıoğlu32311.210,451.210,45ArsaKöyiçiKonut Alanı502.500,00150.750,002.05.202411:40
1542260104858SarayönüKadıoğlu-2464710,35710,35ArsaKöyiçiKonut Alanı295.000,0088.500,002.05.202411:50
1642260105174SarayönüKadıoğlu-2494760,84760,84ArsaKöyiçiKonut Alanı316.000,0094.800,002.05.202412:00
1742260105390SarayönüKadıoğlu-2510248,31248,31ArsaKöyiçiKonut Alanı103.000,0030.900,002.05.202412:10
1842260100520SarayönüBaşhüyük10611.200,001.200,00ArsaKöyiçiBesihane Alanı525.000,00157.500,002.05.202414:00
1942260105199SarayönüBaşhüyük32411.346,511.346,51ArsaKöyiçiKonut Alanı578.000,00173.400,002.05.202414:10
2042260100713SarayönüBoyalı19461.519,001.519,00ArsaKöyiçiKırsal Yerleşim Alanı520.000,00156.000,002.05.202414:20
2142260100718SarayönüBoyalı19531.791,001.791,00ArsaKöyiçiKırsal Yerleşim Alanı578.000,00173.400,002.05.202414:30
2242260105372SarayönüBoyalı19293.557,363.557,36ArsaKöyiçiKırsal Yerleşim Alanı1.070.000,00321.000,002.05.202414:40
2342260101014SarayönüÇeşmelisebil-62281.111,001.111,00ArsaKöyiçiKonut Alanı460.000,00138.000,002.05.202414:50
2442260103812SarayönüÇeşmelisebil11022.134,002.134,00ArsaKöyiçiKonut Alanı855.000,00256.500,002.05.202415:00
2542260103811SarayönüÇeşmelisebil11012.133,772.133,77ArsaKöyiçiKonut Alanı855.000,00256.500,002.05.202415:10
2642260105416SarayönüBüyükzengi13124.045,734.045,73ArsaKöyiçiİmar Planı Dışında1.220.000,00366.000,002.05.202415:20
2742260101457SarayönüGözlü14331.750,001.750,00ArsaKöyiçiKonut Alanı700.000,00210.000,002.05.202415:30
2842260101455SarayönüGözlü14311.720,001.720,00ArsaKöyiçiKonut Alanı688.000,00206.400,002.05.202415:40
2942260101102SarayönüGözlü-8091.000,001.000,00ArsaKöyiçiKonut Alanı450.000,00135.000,002.05.202415:50
3042260102159SarayönüKarabıyık2078419,17419,17ArsaKöyiçiKırsal Yerleşim Alanı138.000,0041.400,002.05.202416:00
3142260102195SarayönüKarabıyık24311.466,551.466,55ArsaKöyiçiKırsal Yerleşim Alanı485.000,00145.500,002.05.202416:10
3242260102196SarayönüKarabıyık24521.087,001.087,00ArsaKöyiçiKırsal Yerleşim Alanı359.000,00107.700,002.05.202416:20
3342260102234SarayönüKarabıyık2725471,00471,00ArsaKöyiçiKırsal Yerleşim Alanı155.000,0046.500,003.05.202409:30
3442260105377SarayönüKarabıyık256125.118,535.118,53ArsaKöyiçiKırsal Yerleşim Alanı1.540.000,00462.000,003.05.202409:40
3542260105375SarayönüKarabıyık234143.000,003.000,00ArsaKöyiçiKırsal Yerleşim Alanı900.000,00270.000,003.05.202409:50
3642260102199SarayönüKarabıyık25312.546,192.546,19ArsaKöyiçiKırsal Yerleşim Alanı765.000,00229.500,003.05.202410:00
3742260102216SarayönüKarabıyık25693.580,523.580,52ArsaKöyiçiKırsal Yerleşim Alanı1.075.000,00322.500,003.05.202410:10
3842260101212SarayönüKarabıyık25552.978,812.978,81ArsaKöyiçiKırsal Yerleşim Alanı895.000,00268.500,003.05.202410:20
3942260102854SarayönüKuyulusebil-28001.648,001.648,00ArsaKöyiçiKırsal Yerleşim Alanı550.000,00165.000,003.05.202410:30
4042260102855SarayönüKuyulusebil-2802684,00684,00ArsaKöyiçiKırsal Yerleşim Alanı226.000,0067.800,003.05.202410:40
4142260102863SarayönüKuyulusebil-287092,0092,00ArsaKöyiçiKırsal Yerleşim Alanı30.500,009.150,003.05.202410:50
4242260102864SarayönüKuyulusebil-287188,0088,00ArsaKöyiçiKırsal Yerleşim Alanı29.000,008.700,003.05.202411:00
4342260104729SarayönüÖzkent14911.031,721.031,72ArsaKöyiçiKırsal Yerleşim Alanı365.000,00109.500,003.05.202411:10
4442260104730SarayönüÖzkent1492531,11531,11ArsaKöyiçiKırsal Yerleşim Alanı186.500,0055.950,003.05.202411:20
4542260104732SarayönüÖzkent1502506,61506,61ArsaKöyiçiKırsal Yerleşim Alanı178.000,0053.400,003.05.202411:30
4642260104737SarayönüÖzkent1515520,48520,48ArsaKöyiçiKırsal Yerleşim Alanı183.000,0054.900,003.05.202411:40
4742260104738SarayönüÖzkent1516785,57785,57ArsaKöyiçiKırsal Yerleşim Alanı277.000,0083.100,003.05.202411:50
1-Yukarıda özellikleri belirtilen taşınmazların satışı, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine göre Açık Teklif Usulü ile hizalarında gösterilen gün ve saatte, Sarayönü Milli Emlak Şefliği odasında dosyalarındaki mevcut şartnameler gereğince yapılacaktır.
2-Teklifler posta ile iadeli taahhütlü olarak gönderilebilir. Posta ile gönderilen tekliflerin ilanda belirtilen ihale saatine kadar Komisyon Başkanlığına ulaşması şarttır.
Postayla gönderilen teklifler son ve kesin teklif olarak kabul edilecektir. Postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
3-Satışı yapılan taşınmazlar K.D.V den satış ve devir işlemleri ile bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesnadır. Satışı yapılan taşınmazlar 5 yıl süreyle Emlak Vergisinden muaftır.
4-Satışı yapılan taşınmazlardan ayrıca % 1 oranında Döner Sermaye Bedeli tahsil edilecektir.
5-Satışı yapılan taşınmazların İhale bedelinin peşin ödenmesi halinde %20 indirim uygulanır. İhale bedelinin 5.000,00 TL'yi aşması halinde ise, talep üzerine bedelin 1/4 'ü peşin, kalan kısmı yıllık kanuni faiz uygulanmak suretiyle en fazla iki yılda, taksitler halinde ödenmek üzere taksitlendirme yapılabilecektir.
6-Şartname ve ekleri İdaremizde bedelsiz olarak görülebilir.
7-İhaleye katılabilmek için isteklilerin;
a) Yasal yerleşim yeri sahibi olmaları,
b) Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri,
c) Geçici teminata ait belge ile birlikte TC kimlik numarası bulunan Kimlik Belgesinin aslı ve fotokopisi (Geçici teminatların banka teminat mektubuyla verilmesi halinde, Teminat Mektubunun Geçici, Süresiz, Limit içi olması ve teyit yazısının da ibrazı gerekir.)
d) Özel Hukuk Tüzel kişilerinde 2024 yılı vizeli ticaret odası veya meslek odası sicil kaydı ve ihaleye katılacak kişi için düzenlenmiş noter tasdikli yetki belgesi ve imza sirküsü,
e) Gerçek şahıslar adına vekaleten katılacakların Noter tasdikli vekaletnamelerinin aslı ile birlikte Komisyon huzurunda hazır bulunmaları gerekir.
8-Muhesebe Yönetim Sisteminde her türlü ödemenin tahakkuku yoluyla sistem üzerinden iade işlemi gerçekleştirildiğinden, ihaleye katılım için ödenen geçiçi teminat bedelinin ihale takviminin sonuçlanmasından itibaren 15 (onbeş) gün sonra dilekçe ile belirtilecek banka hesap numarasına EFT/Havale yoluyla iade edilecektir.
9-İşgalli veya hisseli taşınmazlardan doğacak her türlü ihtilaflar alıcısına ait olup, Kurumumuzun herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
10-Komisyon, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapmama kararı kesindir.İLAN OLUNUR
11-Türkiye genelindeki ihale bilgileri http://www.milliemlak.gov.tr adresinden öğrenilebilir.
#ilangovtr BASIN NO: ILN02013757