Teknik Çeviri ve Hukuki Çeviri İçin Doğru Adres Uluay Çeviri

Teknik Çeviri ve Hukuki Çeviri İçin Doğru Adres Uluay Çeviri

Yayınlanma:
Güncelleme: 27 Ekim 2021 20:28
Teknik Çeviri ve Hukuki Çeviri İçin Doğru Adres Uluay Çeviri

Herhangi bir dilde yazılmış olan bir metnin doğru ve anlamını kaybetmeyecek şekilde bir başka dile çevrilmesi işlemine çeviri denilir. Çeviri sözlü ve yazılı olarak verilebilen bir hizmettir. Çeviri hizmeti her iki dile de üst düzey hakimiyeti olan çevirmenler tarafından dikkatlice gerçekleştirilmesi gereken bir süreçtir.

Çeviri hizmetlerinin teknik çeviri ve hukuki çeviri gibi özel alt türleri vardır. Bu alanlardaki çeviri hizmetleri mutlaka çeviri konusu özel alanda deneyimli, bilgili, yeterli donanıma sahip profesyonel çevirmenlerce verilmelidir. Uluay Çeviri hukuki çeviri ve teknik çeviri konusunda uzman çevirmenleri aracılığıyla bu alanlarda sözlü ve yazılı çeviri hizmetleri vermektedir. Siz de Uluay Çeviri ile iletişime geçerek hukuki çeviri, teknik çeviri ve diğer çeviri türlerindeki hizmetleri ile ilgili bilgi sahibi olabilirsiniz.

 

Teknik çeviri en özel çeviri alt türlerinden biri olup özel bir dil kullanımı, terminoloji ve uzmanlık gerektiren mimarlık, inşaat, sanayi, otomotiv, telekomünikasyon, mühendislik ve daha birçok farklı alanda verilen sözlü ve yazılı çeviri hizmetlerini kapsar.

 

Herhangi bir bilim falında ya da meslek dalında kullanılmakta olan kelimelerin, cümlelerin ve terminolojinin çevrilmesi teknik çeviri hizmetleri kapsamında yer alır. Teknolojik gelişmelerin hız kazanması ve dünya üzerindeki etki alanının artması teknik çeviri hizmetlerine duyulan ihtiyacın artmasındaki en önemli sebeplerdir. Bunun yanı sıra teknik çeviri hizmetlerinin bu kadar popüler hale gelmesindeki bir diğer neden ise günlük yaşantının hemen her alanında bazen az bazen çok olmak kaydıyla teknik bilgiye gereksinim duyulmasıdır.

 

Teknik çeviri hizmetlerine hemen her sektörde ihtiyaç duyulmaktadır. Globalleşmenin yadsınamaz etkisinin doğal bir sonucu olarak markalar global pazarlara daha kolay bir şekilde erişip ithalat-ihracat faaliyetlerinde artış meydana geldikçe teknik çevirmen ihtiyacı ön plana çıkmaktadır. Çeviri hizmetlerinin deneyimli, uzman ve profesyonel çevirmenlerden alınması çevirinin başarısını sağlayan en önemli unsurlardandır. 

Profesyonel Çevirmenler, Çevirinin Başarısını Garantiler

 

Teknik çeviriler genellikle ürünleri ve hizmetleri konu almaktadır. Bu nedenle anlaşılır ve net cümleler kullanılmaya özen gösterilmelidir. Kısa, açık ve öz bilgiler vermeye odaklanılmalıdır. Çevirmenin teknik çeviri hizmetleri sırasında çeviri konusu metne yorum katmamaya özen göstermesi gerekir. Anlamda karmaşaya yol açmamak için kelimelerin tam karşılıklarını kullanıp birebir çeviri yapmaya özen göstermelidir. Ayrıca çeviri sırasında kullanılan kelimelerin çeviri konusu alanla ve sektörle bağlantılı olması gerekliliği göz ardı edilmemelidir.

 

Teknik çevirilerde tamamen net ve açık anlatıma dayanan bir üslup benimsenmelidir. Eğer mekanik cihazların kılavuz çevirisi veya benzer teknik çeviriler yapılıyorsa birbirine eklemelerle bağlanmış ve anlam karışıklığına neden olabilecek şekilde uzatılmış cümleler kullanılmamalıdır. Bu noktada tercih edilmesi gereken görsel anlatım ya da maddeleme yöntemlerinin kullanılması olmalıdır.

 

Teknik çeviri hizmetlerine ihtiyaç duyulduğunda alanında uzman, deneyimli ve profesyonel çevirmenlerle çalışılması tercih edilmelidir. Çevirinin kalitesi çeviri hizmetini verecek olan çevirmenin uzmanlığına ve birikimine bağlıdır. Teknik çeviriler çok fazla bilgi barındırdığı için asla hata kabul etmezler. Bu yüzden teknik çeviri hizmetlerine ihtiyaç duyulduğunda deneyimli, profesyonel, alanında uzman çevirmenlerle ve çeviri bürolarıyla çalışılmalıdır. Bu sayede yeterli uzmanlığa sahip olmayan çevirmenlerin ve çeviri bürolarının ortaya koyduğu kalitesiz çevirilerden dolayı maddi zarara kadar varan olumsuz durumlarla karşı karşıya kalınması engellenebilir.

Uluay Çeviri Sektörünün Öncü İsmi

 

Teknik çeviri hizmetleri en çok uzmanlık gerektiren çeviri özel türlerinin başında gelir. Teknik çevirinin iki farklı alanı vardır. Bunların ilki teknik terminoloji barındıran teknik belgelerin dahil olduğu alandır. Bu kapsamda kullanım kılavuzları, finansal raporlar, dahili notlar ve benzeri belgeler yer alır. Bu alandaki çeviriler genellikle daha sınırlı bir kitle tarafından teknik alanda kullanılmaya yöneliktir. İkinci alanda mühendislik, BT ve daha birçok farklı alanla ilişkili olan teknik konularla ilgili tüm metinlerin çeviri hizmetleri yer alır. Her iki alan kapsamında gerçekleştirilen çeviriler de uzmanlık gerektirir nitelikte olduğundan yetkin ve sektör terminolojisine hakim çevirmenlerden hizmet alınmalıdır. Teknik çeviri hizmeti verecek olan çevirmenler mutlaka gelişime ve öğrenmeye açık olmalı, eksik kaldıkları ya da bilmedikleri konularda araştırma yapmaktan ve konunun uzmanları ile iletişime geçmekten kaçınmamalıdırlar.

 

En çok dikkat ve uzmanlık gerektiren çeviri türlerinden biri olan teknik çeviri konusunu oluşturan teknik belgelerde ve metinlerde özel anlamlar içeren terimlerin kullanımına sıklıkla rastlanır. Kullanım kılavuzu ya da ürün kılavuzu gibi belgelerin çevirisi yapıldığı sırada kaliteli bir teknik çeviriden bahsedilebilmesi için doğru ve tutarlı bir terminoloji kullanılmasına özen gösterilmelidir. Çevirmen ana dil düzeyinde dil bilgisinin yanı sıra alan bilgisi, teknik terminoloji ve çeviri konusu özelinde gereksinim duyulması olası donanımlara da mutlak düzeyde hakim olmalıdır. Çevirmen bu konulara hakim olmazsa ya da yeterli düzeyde hakimiyeti bulunmazsa doğru ve kaliteli teknik çevirilerle karşı karşıya kalınması pek de olası değildir. Çünkü teknik çeviri hizmetlerinin konusunu oluşturan belgelerde ve metinlerde karışık bir terminoloji kullanılmakta olup bu durum çevirmenin tam donanımlı olmasını bir zorunluluk haline getirmektedir.