Torba yasada maddeler netleşiyor! 42. madde onaydan geçti

"Torba Yasa çıktı mı son dakika, hangi maddeleri içeriyor?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Torba yasa maddeleri Meclis'ten onaylanarak geçiyor. Son dakika açıklamasına göre 42. madde yasalaştı. TBMM Başkanlığı'na sunulan 80 maddelik torba kanun teklifi, ekonomiye yönelik çeşitli düzenlemeler içeriyor. Ev hanımlarına emeklilik, taşerona kadro ve Bağ-Kur prim eşitlemesi gibi konuların yasada yer alması bekleniyor. İşte konu hakkında tüm gelişmeler...
Torba yasada maddeler netleşiyor! 42. madde onaydan geçti

Torba yasa maddelerine yönelik detaylar sık sık araştırılan konular arasında yer alıyor. Ekonomiye ilişkin birçok düzenlemeyi içeren kanun teklifi TBMM Genel Kurulu'nda görüşülüyor. Ev hanımlarına emeklilik, taşerona kadro ve prim eşitlemesi gibi konuların içinde yer alması beklenen düzenlemenin içeriği sık sık sorgulanan konular arasında yer alıyor. Peki, torba yasa maddeleri neler? Torba yasada hangi maddeler var, son durum ne?

TORBA YASANIN İÇERİĞİNDE NELER VAR?

Teklifin Genel Kurulda kabul edilen maddelerine göre, Türkiye limanları arasında kabotaj yapan gemilerin kaptanlarına ve yabancılara ait deniz taşıtlarının sahiplerine uygulanacak idari para cezasının üst sınırı artırılacak.

Denizde Can ve Mal Koruma Hakkında Kanun'da bulunan ve güncelliğini yitiren tutarlar güncellenecek. Gemilerde izinsiz yolcu taşınması ile taşıma haddinden fazla yolcu ve yük taşınmasına yönelik cezalar artırılacak.

Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'da yapılacak değişiklikle, haciz zaptı elektronik ortamda düzenlenebilecek. Vergi borçlarına karşılık gayrimenkul alınmasına ilişkin maddenin uygulama süresi 31 Aralık 2028'e uzatılıyor.

Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi istisnası, ilk konut hariç kaldırılıyor.

Gerçek kişilerin; internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden metin, görüntü, ses, video gibi içerikler paylaşan sosyal içerik üreticilerinin bu faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlar ve bu ortamlar üzerinden verilen bireysel kurs, eğitim, veri işleme ve geliştirme, ürün tanıtımı gibi hizmetlerden sağlanan kazançlar ile akıllı telefon veya tablet gibi mobil cihazlar için uygulama geliştirenlerin elektronik uygulama paylaşım ve satış platformları üzerinden elde ettikleri kazançlar gelir vergisinden müstesna olacak.

Gerçek kişilerce, kanuni ve iş merkezi Türkiye'de bulunmayan anonim ve limited şirket niteliğindeki kurumların ödenmiş sermayesinin en az yüzde 50'sine sahip olunması ve elde edilen kar payının elde edildiği takvim yılına ilişkin yıllık gelir vergisi beyannamesinin verilmesi gereken tarihe kadar Türkiye'ye getirilmesi şartıyla elde edilen kar paylarının yarısı gelir vergisinden muaf olacak.

Ayrıca, elde edilen kar payları gelirlerinin yarısı olarak uygulanan istisnaların azaltılması veya artırılmasında, yabancı kurumların ödenmiş sermayesinin en az yüzde 50'sine sahip olunması şartının azaltılması veya artırılmasında Cumhurbaşkanına yetki veriliyor.

Mükelleflerin ihracat, yurt dışında inşaat, onarma, montaj ve taşımacılık işleri ile ilgili yaptıkları ve belgesini temin edemedikleri giderlerine karşılık hasılatın binde beşini aşmamak şartıyla hesaplanan tutarın indirim konusu yapabilmesine yönelik düzenleme yürürlükten kaldırılıyor.

TORBA YASA NE ZAMAN ÇIKACAK?

Ekonomide yeni torba yasa geliyor. 80 maddelik torba yasada en dikkat çekici başlıklardan biri ev hanımlarına emeklilik hakkı getirilmesi. Ayrıca deprem bölgesinde fahiş fiyat artışı yapanlara para cezası katlanacak.

Öte yandan torba yasada şans oyunlarında ikramiye dağıtım oranının da artırılacağı belirtilirken çek ibraz yasağının da süresi uzatılacak.

Çalışmaların bu ay içinde tamamlanması bekleniyor.

Kaynak:YENİ ŞAFAK