Türkiye'de bir ilki oluşturan dernek Konya'da faaliyetlerine başladı

Türkiye'nin genetik hastalıklar alanında bilimsel araştırmaları ve tedavi yöntemlerini ilerletme amacıyla kurulan ilk dernek olan "Genetik Hastalıklar Araştırma ve Tedavi Derneği" (RTSGD), Konya'da faaliyetlerine başladı. Bu önemli adım, genetik bozukluklarla mücadelede yeni bir dönemin başlangıcını işaret etmekte ve Türkiye'de bu alandaki boşluğu doldurmayı hedefliyor.
Türkiye'de bir ilki oluşturan dernek Konya'da faaliyetlerine başladı

Derneğin kuruluşu, genetik hastalıkların teşhis, tedavi ve önlenmesi konularında ulusal düzeyde bir farkındalık oluşturmayı ve bu alanda çalışan bilim insanları, hekimler ve araştırmacılar arasında işbirliği ve bilgi alışverişini teşvik etmeyi amaçlıyor. RTSGD, genetik hastalıklara yönelik kapsamlı araştırmalar yaparak, hastalar için daha etkili tedavi yöntemlerinin geliştirilmesine katkı sağlamayı hedefliyor.

Dernek, aynı zamanda genetik hastalıkların erken teşhisi ve yönetimi konusunda kamuoyunu bilgilendirmek, hastalar ve aileleri için rehberlik ve destek hizmetleri sunmak amacıyla da çalışmalar yapacak. Bu kapsamda, RTSGD; seminerler, konferanslar ve eğitim programları düzenleyerek, genetik hastalıklar konusunda toplumsal bilinci artırmayı ve bu hastalıkların önlenmesi konusunda stratejiler geliştirecek.

Konya'da kurulan dernek, ulusal ve uluslararası düzeyde işbirliklerine ve ortaklıklara açık olup, genetik hastalıklar alanında yapılan bilimsel çalışmaları desteklemek ve bu alanda çalışan araştırmacılara kaynak sağlamak için çeşitli projeleri hayata geçirmeyi planlayacak. RTSGD'nin kuruluşu, genetik hastalıkların anlaşılması ve tedavi edilmesi konusunda Türkiye'nin bilimsel kapasitesini artıracak ve hastalar için umut vaat eden yeni fırsatlar sunacak.

Derneğin vizyonu, genetik hastalıkların üstesinden gelinmesinde öncü bir rol oynamak ve Türkiye'de bu alanda bir merkez haline gelmek. RTSGD, genetik hastalıklara karşı mücadelede multidisipliner bir yaklaşım benimseyerek, araştırma, eğitim ve tedavi konularında bir mükemmeliyet merkezi olmayı hedeflemek. Bu çerçevede, dernek; bilim insanları, hekimler, hastalar ve politika yapıcıları arasında bir köprü görevi görecek ve genetik hastalıkların önlenmesi ve tedavi edilmesi yönünde önemli adımlar atacak.

Kaynak:HABER MERKEZİ