Prof. Dr. Önder Kutlu

Prof. Dr. Önder Kutlu

TÜRKİYE’NİN GELECEĞİ VE YENİ UFUKLAR

TÜRKİYE’NİN GELECEĞİ VE YENİ UFUKLAR

 

Birkaç gündür icra edilmekte olan ve gelenekselleşen Ufuk Turu Toplantıları sona erdi. Konya STK’ları tarafından organize edilen ve Türkiye’nin her bölgesinden katılımcılarla yürütülen toplantıların markalaştığını söylemek için elimizde yeterli sebep mevcut.

Bu, Konya’mız adına gurur verici bir tablo. Nasıl olmasın ki? Yüz yirminin üzerinde ve çok farklı uğraş alanlarında, gene farklı bakış açılarıyla çalışmalarını yürüten teşkilatlar aynı çatı altında güçlerini birleştirebiliyorlar. Türkiye’de ikinci bir örneği bulunmuyor.

12 yıl azımsanamayacak bir dönem. Türkiye’de sivil toplumun hal-i pürmelali ortada. Yeni yeni gelişiyor, serpiliyor. Uzunca yıldır faaliyette olan dernek, vakıf ve hayır kuruluşlarımız var. Ancak bu kuruluşların gerçekten ‘sivil toplum örgütü’ olduğunu iddia edebilecek durumda değiliz. En azından literatürdeki tanımına aykırı özellikler sergiliyorlar.

Konya, sivil toplum anlayışını idrak edip, kendi kuruluşlarını oluşturabilen nadir şehirlerden. Bu husus Ufuk Turu katılımcıları tarafından da açıkça ifade ediliyor. Toplantılara bir kez katılanlar, gelecek yıllarda Mayıs ayı yaklaşırken tekrar katılabilmek için bizlerle temasa geçiyorlar.

Bu yılki toplantılarımızı, gündemimizi yoğun şekilde meşgul eden ve bundan sonraki dönemde daha fazla tartışılacağını bildiğimiz ana meselelere ayırdık: Türkiye’nin geleceği ve yeni ufuklar.

Bir taraftan geleceğe yönelik öngörüde bulunma imkânımız oldu, diğer taraftan yeni dönemin aktif ve katılımcı aktörleri olarak pozisyonlarımızı belirledik. Konuşmacı ve davetlilerimiz alanlarında son derece saygın çalışmalara imza atan çok değerli akademisyen, bürokrat ve sivil inisiyatif sahiplerinden oluştu.

Toplantı katılımcılarından birkaçını şu şekilde sıralayabiliriz: Doç. Dr. Yusuf Tekin, Prof. Dr. Mustafa Çufalı, Musa Kulaklıkaya, Doç. Dr. Kudret Bülbül, Prof. Dr. Yavuz Atar, Vehbi Dinçerler, Prof. Dr. Erdal Tanas Karagöl, Dr. Murat Yılmaz, Prof. Dr. Haluk Alkan, Dr. Ahmet Kılıç, Ahmet Gündoğdu, Prof. Dr. Birol Akgün, Prof. Dr. Ali Akmaz, Prof. Dr. Muhittin Ataman, Harun Sönmez.

Toplantılara iştirak eden çok sayıda Konya’lı bürokratı da zikretmek gerekiyor. Konya STK’ları, Adalet, Gençlik ve Spor ve Milli Eğitim Bakanlıklarından bürokratlarla kaynaşma ve ortak proje geliştirme imkânlarını mütalaa ettiler.

Toplantıların son gününde icra ettiğimiz çalıştay programı çok kayda değer sonuçlar ortaya koydu. Katılımcılar temsil ettikleri kesimlerin talep ve isteklerini yine önem verdikleri prensipler ışığında ve hiçbir sınırlamaya tabi olmaksızın ortaya koydular. Sivil olmak bunu gerektirir. Topluma hizmet bilinci ve sorumluluk kaygısı buna neden olur.

Yeni Türkiye kavramının kabullenildiğini gördük. Yeni anayasa talebinin çok güçlü bir şekilde dillendirildiğini fark ettik. Çözüm Süreci kapsamında atılan adımların toplumda karşılığının bulunduğunu tecrübe ettik. Ülkemiz ve şehrimiz adına gururlandık, umutlandık, çalışma iştiyakımızı yeniledik.

Toplantılar ilk kez Ankara’da düzenlendi. Ülke siyasetine damgasını vurmakta olan ve kadim başkente yakışan da buydu zaten. Şehir olarak, sadece siyaset ve bürokraside değil, aynı zamanda sivil alanda da öncü olmamız gerekiyor(du).  Bu anlamda potansiyelimizin yüksek olduğunu fark ettik.

Sonuç bildirgemiz kapanış oturumunda kamuoyunun dikkatine sunuldu. Gördük ki sivil toplum toplumun ortak vicdanını temsil ediyor. Ortalama bir Türk vatandaşı hangi kaygıları ve hassasiyetleri taşıyorsa sivil toplum da aynı noktada. Kopukluk, temas eksikliği ve yabancılaşma mevcut değil.

Bildirgemizde ifade ettiğimiz hususları toplumun dikkatine sunuyoruz. Siyasiler, mesela, sivil duruşu görsünler ve konumlarını gözden geçirsinler; bürokrasi kendi payına üzerine düşen sorumluluğu hatırlasınlar; millet iradesine inanmayan ve tuzak kurmaya çalışanlar akıntıya kürek çekme garabetini bıraksınlar.

Katılımcılar hiçbiri illegal yapılanmayı, ‘paralel’ çeteleri ve millet iradesine pranga vurma gafletini tasvip etmiyor. Milletin derin irfanına inanıyor. Kendileri bu irfanı temsil etme durumunda oldukları için, aslında kendilerine saygı duyulmasını da istiyorlar.

Ufuk Turu bu yıl da çok renkli geçti. Bir taraftan derin teorik meseleler ele alınırken, diğer taraftan gündelik problemlerimiz ve her gün karşı karşıya olduğumuz konuları derinlemesine irdeleme imkanımız ortaya çıktı.

Pek çok kişi ve kuruluş katkı sağladı; toplantıların organizasyonunda görev aldı. Bu meyanda Keçiören Belediye Başkanımız, hemşehrimiz Mustafa Ak’ı zikretmeden olmaz. Konyalı birinin göstermesi gereken ilgi ve alakayı ortaya koydu. Sivil toplumdan yapılan desteği de zikretmemiz gerekiyor. Bu arada Eski Konya STK’ları İcra Heyeti Başkanı Latif Selvi, SDE Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün toplantıların başından sonuna her aşamada katkı sağladılar.

Toplantılardan çıkan ana sonuç; bu ‘türkünün’ burada bitmeyeceği. Olumlu katkı sağladığı müddetçe çalışmalar devam edecek.

Konya önemli bir sınavdan yüzünün akı ile çıkmayı başardı.

Önceki ve Sonraki Yazılar
Prof. Dr. Önder Kutlu Arşivi
SON YAZILAR