Senan Kazımoğlu

Senan Kazımoğlu

Uydurma Ermeni Devleti: Artsak

Türkiye’de bulunduğum 4 yıl boyuncu şehir dışı da dahil olmakla bir çok yerde Karabağ ile ilgili konuşmalar, sunumlar, sergiler gerçekleştirdim. Bu programlarda gördüğüm en büyük eksiklik Türkiye vatandaşlarının birçoğunun Karabağ’ı iyi tanımamasıdır. Bunun en büyük sebebi, biz Azerbaycan Türklerinin Karabağ’ı iyi tanıtamamasıdır. Düşmanını iyi tanıyamazsan onunla mücadele edemezsin. Maalesef Ermeniler bizi iyi tanıdıkları halde biz onları tanımıyoruz. Buna misal olarak sözde Artsak Cumhuriyetini göstere biliriz.

Dağlık Karabağ veya yeni ismiyle uydurma Artsak Cumhuriyeti, Azerbaycan toprağı olan Karabağ’da kurulan sözde Ermeni devletidir. Sovyetlerin dağılmasıyla birlikte bölgedeki karışıklıktan istifade eden Ermeniler Azerbaycan’a bağlı olan Karabağ’da Azerbaycan Türklerine karşı terör ve katliamlara giriştiler. Niyetleri buradaki halkın öldürebildiklerini öldürüp kalanlarınıysa göçe mecbur bırakmaktı. Böylece Karabağ’ı Azerbaycan Türklerinden temizleyerek buranı Ermenistan’a bağlamaktı. Bu amaç doğrultusunda Rusya’dan da gerekli desteği alan Ermenistan Karabağ’ı kan gölüne çevirdi. Yaşlı, kadın, çocuk demeden binlerce Müslüman Türkü katletti. Bir milyondan fazla insan kendi yurtlarından çıkarıldı.

Ermenistan bir taraftan Müslüman Türklere soykırım uygularken diğer taraftan Azerbaycan Türklerinden boşaltılan Karabağ’da bağımsızlık referandumu yaptı. Azerbaycan tarafının boykot ettiği 2 Eylül 1991 yılında kendi aralarında yaptıkları referandumla sözde Dağlık Karabağ Cumhuriyeti adını verdikleri devleti (!) kurdular. Sonraki süreçte kurulan bu cumhuriyeti Ermenistan’a bağlamayı düşünüyorlardı. Fakat Azerbaycan Cumhuriyetinin yerinde siyasi hamleleriyle bu amaçlarına ulaşamadılar. Azerbaycan, Ermenistan’ın Karabağ’da yaptığı işgal ve soykırımı dünyaya duyurmayı başardı. Böylece Birleşmiş Milletler dahil olmakla dünyanın birçok uluslararası kurum ve kuruluşları Ermenistan’ın Karabağ’daki işgaline karşı çıktı. Sadece Birleşmiş Milletlerin Ermenistan’ın işgal ettiği Karabağ’ı kayıtsız şartsız Azerbaycan’a teslim etmesinin gerektiğiyle ilgili 4 tane beyannamesi var. Bunun için de Ermenistan işgal ettiği Karabağ toprağını kendisine bağlayamadı. Aksi halde yapılan işgali kabul etmiş olacaktı. Ermenistan Karabağ’da yaptığı soykırım ve işgali kendisinin yapmadığını ve orada yaşananları Karabağ Ermenilerinin bağımsızlık mücadelesi olarak yorumluyor. Azerbaycan ile barış görüşmeleri kapsamında da meselenin onlar ile görüşülmesi gerektiği tezini savunuyor. Böylece uluslararası arenada Karabağ’a statü kazandırmayı planlıyor. Ancak Azerbaycan haklı olarak bu teze şiddetle karşı çıkıyor.

Ermenistan Türkçe kelime olan “Karabağ” kelimesinden rahatsız olmuş olacak ki, 2017 yılında yaptığı referandum ile uydurma devlete Kafkas Albanyası zamanından kalma “Artsak” ismini verdiler. Artsak kelimesi Ermenilerin Karabağ’a verdikleri ve Ermenice olduğunu iddia ettikleri bir isimdir. Halbuki burada da yanılıyorlar, “Artsak” kelimesi Türk devleti olan Saklardan gelme bir isimdir ki “Er Sak”, “Yiğit Sak” anlamındadır.

Bugün Ermenistan dahil hiçbir devletin tanımadığı uydurma Artsak Cumhuriyetinin tüm arazisi resmi olarak Azerbaycan Cumhuriyetine aittir. Bugün Azerbaycan’dan izinsiz o topraklara giden herkes Azerbaycan kanunlarına karşı çıkmış sayılıyor. Bu kişilerin Azerbaycan’a girişi yasaklanıyor.

Bugün fiilen bizde olmasa bile İnşaallah yakın zamanda Karabağ’ı gerçek sahibi, yani Azerbaycan geri alacaktır. O güzel günleri görmek dileğiyle…

Önceki ve Sonraki Yazılar