Yeni dönem 1 Mayıs'ta başlıyor: Artık kimlikler...

Bankacılık işlemlerinin şubeye gitmeden uzaktan kimlik tespiti yöntemi ile gerçekleştirilmesine ilişkin beklenen karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yayınlanma:
Yeni dönem 1 Mayıs'ta başlıyor: Artık kimlikler...

Bankaların müşterileriyle yaptıkları işlemlerde fiziki belge ve ıslak imza kullanımının azaltılmasına yönelik atılan kritik adımda tarih belli oldu.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK), Bankalarca Kullanılacak Uzaktan Kimlik Tespiti Yöntemlerine ve Elektronik Ortamda Sözleşme İlişkisinin Kurulmasına İlişkin Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

1 Mayıs'tan itibaren uzaktan kimlik tespiti, banka çalışanı ile kişinin; fiziksel olarak aynı ortamda bulunmasına gerek olmadan, çevrim içi olarak görüntülü görüşmesi ve birbiriyle iletişim kurması ile gerçekleştirilecek.

İlgili düzenleme ile kart çıkaran kuruluşlar ile kart sahipleri arasındaki ilişkileri düzenleyen sözleşmelerde aranan yazılı şekil şartı kaldırılarak, bu sözleşmelerin ıslak imza şartı aranmaksızın uzaktan iletişim araçları ile online kanallar üzerinden yapılabilmesinin önü de açılmış olacak.

RİSK DEĞERLENDİRMESİ YAPILACAK

Uzaktan kimlik tespiti sürecinde görüntülü görüşme başlamadan önce kişinin başvurusu uzaktan kimlik tespiti sürecinin işletildiği banka uygulaması üzerinden elektronik ortamda doldurulan bir form ile alınacak ve alınan veriler kullanılarak kişi hakkında risk değerlendirmesi gerçekleştirilecek. Risk değerlendirmesi sonucunda gerekiyorsa görüntülü görüşme başlatılmadan süreç sonlandırılabilecek.

KİŞİSEL OLARAK SADECE BİYOMETRİK VERİ KULLANILABİLECEK

Bankalar müşterileri ile uzaktan kimlik tespitinin yapılması amacıyla özel nitelikli kişisel verilerden sadece biyometrik verisini kullanılabilecek ve kişinin buna dair açık rızasını da elektronik ortamda kayıt altına alacak. Kişi ile yapılacak görüntülü görüşmeden önce müşteri temsilcisinin soracağı asgari sorular belirlenecek ve sorulan soruların sırası veya türü değişkenlik gösterebilecek.

RİSKLİ İSE YA ONAYA GÖNDERİLECEK YA DA İPTAL EDİLEBİLECEK

Uzaktan kimlik tespitinde kullanılacak görüntülü görüşme yönteminde olası teknolojik, operasyonel ve benzeri riskler dikkate alınarak yeterli seviyede güvenlik önlemleri alınacak. İşlem, bilgi teknolojileri veya müşteri temsilcisi tarafından tek başına başlatılması, onaylanması ve tamamlanmasına imkân vermeyecek şekilde tasarlanıp işletilecek. Sürecin kişi tarafından başlatılması, bilgi teknolojileri tarafından uygulanan kontroller ile devam ettirilmesi ve müşteri temsilcisi tarafından yapılacak onaylama ve ek kontroller ile tamamlanması sağlanır. Müşteri temsilcisi tarafından yapılan kontrollerde işlemin riskli bulunması halinde işlem ikinci bir onaya gönderilecek ya da sonlandırılacak.

KİMLİK BELGESİ İLE TALİMATA GÖRE HAREKET

Uzaktan kimlik tespiti sürecinde beyaz ışık altında görsel olarak ayırt edilebilen güvenlik ögelerine, fotoğraf ve imzaya sahip olunan kimlik belgesi kullanılacak.

Görsel kimlik tespiti esnasında kişinin, kimlik belgesini kameranın önünde yatay veya dikey olarak eğmesi ve müşteri temsilcisinin vereceği talimata göre ilave hareketler yapması sağlanıp, bu amaçla kişiden, kimlik belgesinin güvenlikle ilgili kısımlarından sistem tarafından değişken ve rastgele şekilde belirlenen kısımlarına parmağını koyması istenecek.