1. HABERLER

  2. KONYA

  3. Yeni Haber'de Ramazan 13. Gün
Yeni Haber'de Ramazan 13. Gün

Yeni Haber'de Ramazan 13. Gün

Yeni Haber ailesi olarak hayırlı iftarlar diliyoruz. Konya için bugün iftar saati 19:52

A+A-

 

VAKİT İYİLİK VAKTİ: BU RAMAZAN VE HER ZAMAN

Ayet-i Kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyurmaktadır: “İyilik edenleri iyilikle mükâfatlandırırız, kendilerine daha da fazlasını veririz.  Onların yüzleri kararmayacak, onlar zillete de düşmeyeceklerdir. İşte onlar cennetliklerdir ve orada ebedî kalacaklardır.” Peygamberimize göre Allah’ın rızasına ulaştıran her davranış bir iyiliktir. İyilik, her şeyden önce bu dünyaya iyiliği egemen kılmak için geldiğimizin farkında olmaktır. İyilik, dünyayı birbirimize cennet bahçesi yapmak için gayret etmektir.  Bu yüce değerleri bize tekrar tekrar hatırlatan Ramazan, iyilikler, güzellikler ayıdır. Bizleri eğiten bir mektep olur Ramazan. Bu mektep, rahmet, mağfiret, arınma, takva mektebidir. Ramazan mektebinde iyilik, hayır, cömertlik, diğerkâmlık vardır. Bu mektepte dünyanın neresinde olursa olsun insanlara yardım eli uzatma, birileri açken tok yatmama vardır. Ramazan mektebinde İslam’ın rahmet yüklü adaletini, bilgi ve hikmetle bütünleşmiş ahlakını, ihlasla yoğrulmuş iyiliğini bütün insanlığa takdim etme vardır. Bu mektebe layıkıyla talip olanlar arınmış bir ruh ile bayrama kavuşurlar.

 

Hz. Peygamber (s.a.s.) ramazan ayını nasıl değerlendirirdi?

Ramazan’da en önemli ibadet, şüphesiz oruçtur. Hz. Peygamber (s.a.s.), Ramazanı ibadetle ihya etmiş, geceleri bazen cemaatle bazen kendi başına Teravih namazı kılmıştır. Gecelerinde ev halkını da uyandırarak yoğun bir şekilde ibadet ettiği nakledilmektedir (Buhari, Leyletü’l-Kadr, 5). Ramazanın son on gününü ise mescidde itikafla geçirmiştir. Ramazan, aynı zamanda Kur’an’ın indirilmeye başladığı ay olduğundan Hz. Peygamber (s.a.s.), bu ayda çokça Kur’an okumuş ayrıca Cebrail ile buluşarak Kur’an’ı birbirlerine karşılıklı olarak (mukabele) okumuşlardır. Hz. Peygamber (s.a.s.)’in Ramazan’da sadaka ve hayırlara da ağırlık verdiği nakledilmiş ve esmek için engel tanımayan bereketli rüzgardan daha cömert davrandığı şeklinde bir benzetme yapılmıştır (Buhari, Bed’ü’l-Vahy, 5). Dolayısıyla Ramazan, Hz. Peygamber (s.a.s.)’in her türlü ibadeti çokça yaptığı bir aydır.

 

KEVSER SURESİ

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla!

1. Gerçekten Biz sana, dünyada her türlü iyiliğin, güzelliğin ve bereketin; ahirete ise ebedi cennet nimetlerinin kaynağı olan bu Kur’anı vahyetmekle, insanoğlunun sahip olabileceği en büyük nimeti, Kevseri verdik.

2. Öyleyse, sana bu nimeti bahşeden Rabb’ine hakkıyla şükretmek için kulluk ve itaatini ruhi ve bedeni bir ifadesi olmak üzere ve sadece O’nun huzurunda secdeye kapanarak Rabb’in için namaz kıl ve malını, canını, çoluk çocuğunu ve tüm varlığını O’nun uğrunda feda etmeye hazır olduğunun göstergesi olarak, yalnızca O’nun adına kurban kes!  Eğer bunu başarabilirsen, sana müjdeler olsun:

3. İnsanlığı  bir tek Allah’a kulluk ve ibadete çağırdığın için sana kin besleyen  ve hakikatin sesini kesmek, Allah’ın nurunu söndürmek için planlar kuran, iman erlerine karşı amansız savaş başlatan zalimler var ya; asıl olanlardır, eninde sonunda işi bitirilecek, nesli kesilecek, defteri dürülecek ve her türlü hayırdan, güzellikten, bereketten mahrum kalarak silinip gidecek olanlar!                      

 

Ayet

Allah sözün en güzelini, birbiriyle uyumlu ve bıkılmadan tekrar tekrar okunan bir kitap olarak indirdi. Rablerinden korkanların, bu Kitab'ın etkisinden tüyleri ürperir, derken hem bedenleri ve hem de gönülleri Allah'ın zikrine ısınıp yumuşar. İşte bu Kitap, Allah'ın, dilediğini kendisiyle doğru yola ilettiği hidayet rehberidir. Allah kimi de saptırırsa artık ona yol gösteren olmaz. (Zümer-23)

Hadis

Hz. Âişe’nin rivayet ettiğine göre, Allah Resûlü (sav) şöyle buyurmuştur: “Biriniz yemek yiyeceği zaman ‘Bismillâh’ desin. Eğer yemeğin başında besmele çekmeyi unutursa, ‘Bismillâhi fî evvelihî ve âhirihî’ (Başında da sonunda da Allah’ın adıyla) desin.” (T1858 Tirmizî, Et’ıme, 47)

Dua

“Rabbim! Eğer onlara vaad edilen azabı bana mutlaka göstereceksen, Rabbim! Bu durumda beni, o zalimler topluluğunda bulundurma.” (Mü’minûn, 23/93–94) “Allah’ım! Seni zikretmek, nimetlerine şükret mek ve sana en güzel biçimde ibadet etmek konusunda bana yardım eyle.”  (İbn Huzeyme, Dua, No:751; Hâkim, No: 1838, I, 499; İbn Ebî Şeybe, Dua, 42, No: 29391)

Yeni Haber'de Ramazan 13.gün | Konya İl Uzman Vaizi Mehmet Toker yorumladı

 

HABERE YORUM KAT