1. HABERLER

  2. RAMAZAN 2021

  3. Yeni Haber'de Ramazan 9. Gün
Yeni Haber'de Ramazan 9. Gün

Yeni Haber'de Ramazan 9. Gün

Yeni Haber ailesi olarak hayırlı iftarlar diliyoruz. Konya için bugün iftar saati 19.38

A+A-

SAHUR’DA BEREKET VAR

Sahur kelimesi çok sayıda hadiste geçmektedir. Oruç tutacak kişinin sahur yemeği yemesinin gerekli olduğu hususunda İslâm âlimleri icmâ etmiştir. “Sahura kalkın, zira sahurda bereket vardır” gibi sözleriyle sahur yemeğini teşvik eden Hz. Peygamber’in uygulamalarıyla da sahura önem verdiği görülür. Bazı hadislerde sahurun tamamen terkedilmeyip bir yudum su ile bile olsa yerine getirilmesi tavsiye edilmiş, sahura kalkanların Allah’ın rahmetine ve meleklerin duasına mazhar olacağı belirtilmiş, sahur yemeği “mübarek gıda” olarak nitelenmiştir. Bütün bu delilleri dikkate alan fakihler sahura kalkmanın hükmünün sünnet olduğu sonucuna varmışlardır. Bazı hadislerde ifade edildiği gibi sahurun tutulacak oruca güç yetirebilmek için vücuda besin sağlama amacı taşıdığı açık olmakla birlikte sahura kalkan müminin asıl hedefi Hz. Peygamber’in sünnetini yerine getirerek bu vaktin feyiz ve bereketinden yararlanmaya ve neticede Allah’ın hoşnutluğunu kazanmaya çalışmak olmalıdır.

++++                                               

Oruç fidyesi kimlere verilebilir?

Oruç fidyesi, tıpkı fıtır sadakasın­da olduğu gibi onları verecek ki­şinin bakmakla yükümlü olmadığı yoksul Müslümanlara verilir. Fıtır sadakası ve oruç fidyesini vermek durumunda olan kimsenin bunlar­dan doğrudan ya da dolaylı olarak yararlanmaması esastır. Zekât için de aynı kural geçerlidir. Bu sebep­le bir kimse zekatını, fitır sadaka­sını ve fidyesini kendi usûl (üst soy) ve fürûuna (alt soy) veremez. Usûl, bir kimsenin anası, babası, dede ve nineleri; fürûise; çocukla­rı, torunları ve onların çocuklarıdır. Yine, bir kimse hanımına zekât, fit­re ve fidyesini veremeyeceği gibi, hanımı da kocasına bunları vere­mez. Çünkü aralarında menfaat ilişkisi vardır. Bunların dışındaki kardeş, teyze, dayı,amca, hala ve onların çocukları, gelin, damat, kayınpeder ve kayınvalide gibi ak­rabalar zengin değillerse kendile­rine zekât, fitre ve fidye verilebilir.

++++

GÜNÜN AYETİ

Birbirinize ölüm geldiği zaman, eğer bir mal bırakacaksa anaya,babaya,yakınlara uygun bir biçimde vasiyet etmek Allah ‘tan korkanlar üzerine bir borçtur.(Bakara 2/180)

GÜNÜN HADİSİ

“Allah’tan korkunuz. Beş vakit namazınızı kılınız. Ramazan orucunuzu tutunuz. Mallarınızın zekatını veriniz. Rabbinizin cennetine girersiniz.(Tirmizi,Cum’a, 80)

GÜNÜN DUASI

"Allah’ım! Şimdiye kadar yaptığım, bundan sonra yapacağım işlerin şerrinden sana sığınırım."(Müslim, "Zikir",65, 66)

+++

KARİA SÛRESİ

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla

1, 2, 3. Kapı çalan! Nedir o kapı çalan? O kapı çalanın ne olduğunu bilir misin?

4, 5. İnsanların, ateşin etrafını sarmış pervaneler gibi olduğu, dağların da atılmış renkli yüne dönüştüğü gündür.

6, 7. O gün kimin tartılan ameli ağır gelirse işte o, hoşnut edici bir yaşayış içinde olur.

8, 9. Ameli yeğni olana gelince, işte onun anası (yeri, yurdu) Haviye’dir.

10, 11. Nedir o (Haviye) bilir misin? Kızgın ateş!

HABERE YORUM KAT