Fatmanur Bektaş

Fatmanur Bektaş

Yeni Yıl

Noel, her yıl 25 Aralık tarihinde İsa’nın doğumunun kutlandığı Hristiyan bayramıdır.

Aralık ayının son haftasında kutlanan Noel Bayramı, ülkemizde yılbaşı gününe uyarlanmış bir şekilde kutlanmaktadır.

Yılbaşı ritüellerine baktığımız zaman, her birinin Hristiyanlığa ve Noel bayramına ait olduğunu görüyoruz. Noel baba eski bir rahiptir ve Hz. İsa'nın doğduğu gün insanlara hediyeler dağıtması ile ünlüdür. Çam ağacı hristiyanlık geleneğine göre Hz. İsa'nın dünyaya yeniden geleceği gün ineceği ağaçtır.

Her ne kadar yeni yıl kutlamaları için, "Bu Noel değil, neden günah olsun?" denilse de yapılan ritüellerin hepsi Hristiyanlığa ait değerlerdir.

Güzel dinimiz İslam'ın bu konudaki tutumu oldukça açıktır. Bu hususla ilgili Peygamber efendimiz (sav):

"Kim herhangi bir gruba benzeşirse o da onlardandır" buyurmuş ve onlara benzeme hususunda fazlaca hassasiyet göstermiştir.

Birgün, Peygamber Efendimiz (sav) tırnaklarını sırasıyla keserken bir yahudi çocuğu onu görmüş ve :

"Tırnaklarını aynı benim babam gibi kesiyorsun!.." demiş.

Bunun üzerine Resûlullah (sav), yahudilere benzememek için tırnaklarını karışık olarak kesmeye başlamıştır. (İmâm-ı Gazali/İhya)

Bu kadar basit bir hadise de bile efendimizin böyle bir tutum sergilemesi, verdiği mesajın ehemmiyetinden ötürüdür ve Müslüman kimliğinin korunmasına ne denli önem verdiğinin göstergesidir.

Efendimiz (sav) Medine'ye hicret edince, burada öteden beri iki bayramın bulunduğunu ve bu bayramlarda kutlama yapıldığını öğrendi. Bunları değiştirdi ve yerine Ramazan Bayramı ile Kurban bayramını tebliğ etti. Bunun yanısıra başka dinlerle ilişkisi veya sembolik değeri bulunan âdet ve uygulamaları da Müslümanlara yasakladı.

Görüldüğü gibi güzel dinimiz İslam, gayrimüslimlere benzemeyi kesin bir şekilde yasaklamış ve haram kılmıştır. Görünüş itibariyle onlara benzemek, onlar gibi yozlaşmayı da beraberinde getirir. Noel ve yeni yıl kutlamaları bize ait değildir. Kapital sektöre hizmet ve Müslüman kimliğimize zarardan başka bir şey değildir.

Yeni yılın gelişi bizlere, ömür sermayemizden bir yıl daha eksilttiğimizi hatırlatmalı, geçmişimizi muhasebe ettirmeli ve iyi bir kul olma bilinci içinde tefekküre sevk etmelidir.

Önceki ve Sonraki Yazılar