Necmettin Şimşek

Necmettin Şimşek

Aptal Olma

Aptal Olma

*Aptal, salak ve manyak üçlemesinin en başında yer alan aptal, sonradan olunan bir durum. Diğer 2 kelime ise daha çok sağlık problemi tedavi edilerek etkisi azaltılabilir. Adı ne konur bilmiyorum thodex, çiftlik derken yine bir büyük dolandırıcılık hikâyesi drone üreteceğim diyerek toplanan paralar yine yüksekten gelir kapısı yine hüsran. 280 Hafta yazdım kimi zaman teknoloji kimi zaman ekonomi daha çok ise iş ve sosyal hayat. Baktığım kriterler çok açık, mutluluk oranı, gsmh, muasır medeniyet olmak, kalkınma, okuma oranı, girişimcilik, marka üretme sayısı, pasaport sıralaması, yasaların kolaylığı, vergi oranı… Bazen normal zannederek yaptığımız bir hareketle domino etkisiyle korkunç olaylara sebebiyet vereceğimizi unutmamalıyız.

**İnsanlar akıl sağlığına göre 4’e ayırılır: Saflar, zekiler, haydutlar ve aptallar.

Yaptığı eylemden zarar eden bir başkasına da yarar sağlayanlara saflar, yaptığı eylemden yarar sağlayan bir başkasının da yarar sağlamasına neden olanlara zekiler, yaptığı eylemle kendine yarar sağlayan başkasına da zarar verenlere haydutlar, aptallar ise kendisine hiçbir yarar sağlamadan hatta bazen zarara uğrayarak başka birine zarar verenler.

1. Çevremizde her zaman ve kaçınılmaz olarak bizim tahmin ettiğimizden daha fazla aptal vardır. Bu yasa, nüfusun toplamındaki aptallar oranı hakkında sağlıklı bir tahmin yapmayı engelliyor. Yasanın da belirttiği gibi, her tahmin gerçek sayıdan az olacaktır. Bir çıkarsamayla, tarih boyunca ve çeşitli grup, sınıf ve katmanlar içinde nerdeyse sabit bir oranda aptal bulunduğunu söyleyebiliriz.

2. Belirli bir insanın aptal olma olasılığı, ayni kişinin herhangi bir başka karakter özelliğinden bağımsızdır. Aptallığın ilahiliğine ilişkin olağanüstü bir gerçek var: Tabiat, her zaman ve her yerde x oranına eşit aptal bulunmasını sağlar. Sorun, bunların kimler olduğunu, aptallıklarının doğal sonuçlarını yaşayıncaya kadar fark etmenizin mümkün olmamasıdır. Nereye giderseniz gidin, sonuçta etrafınızda her zaman aynı oranda ve 1. temel yasa gereği, en kötümser tahminlerinizin de üstünde aptal olacağını varsaymanız yararınızadır.

3. Bir aptalın çevresine zarar verme olasılığı hiyerarşi içindeki yerinin yüksekliği ile doğrudan orantılıdır. Geleneksel toplumların kati ve değişmez hiyerarşisi içinde aptal olduğu halde iktidar sahibi olanları bu gücü ellerinde tutmayı sürdürmeleri doğal olabilir. Neden modern toplumlarda da aynı durum geçerlidir. Genel seçimlerin, iktidar sahipleri arasında da x sabit oranında aptal olmasını güvence altına almanın en etkili aracı olduğu kesindir. 1. Temel yasaya göre, seçmenlerin arasında, her zaman ve tahmin edilenden daha fazla x oranında aptal vardır 1. ve 2. temel yasanın bileşimi ise, adaylar arasında yine her zaman ve tahmin edilenden daha fazla x oranında aptal olduğunu, üstelik de bunları, kendilerini eylemleriyle ortaya koyana, yani seçildikten sonraya kadar fark etmenizin olanaksız olduğunu ortaya koyar. Seçmenler arasındaki x oranındaki aptalın, kendilerine hiçbir yarar sağlamaksızın, size ve topluma zarar verecek şekilde oy kullanacakları, yani mümkün olan en çok sayıda aptal adayı seçecekleri ise bir gerçektir.

4. Aptal biri en umulmadık ve en düşünülmedik zaman ve yerde nedensiz ve belirli bir planı olmadan karşınıza çıkar.

5. Aptalların eylemleri mantık kurallarına uymadığı için insanlar şaşkınlıkla kalakalır, şaşkınlıktan kurtulanlar ise ne yapacaklarını bilemezler, aptalın mantıksız eylemine mantıkla karşılık vermek mümkün değildir.

6. Aptal olmayanlar her zaman aptalların zarar potansiyelini küçümserler. Özellikle de, herhangi bir yer ve zamanda, herhangi bir durumda aptallarla ilişki kurmanın veya onlarla bir araya gelmenin, kendilerini kaçınılmaz olarak, pahalıya mal olacak bir yanlışa sürükleyeceğini unuturlar.

7. Aptal insan, var olan en tehlikeli insan türüdür. Kusursuz bir haydudun eylemi bile toplumu fakirleştirmez, çünkü biri soyulurken biri de zenginleşmiştir. Ancak aptallar kendilerine çıkar sağlamadan başkalarına zarar verirler. Yani aptallar isin içine girince tüm toplum yoksullaşır.

8. Geri ya da gerilemekte olan bir toplumda aptallara toplumun öbür üyelerinden daha etkin olma hakkı ve/veya olanağı tanınmıştır.

Normalde, geri bir toplumda da, ileri bir toplumda da aynı x oranında aptal olması gerekir. İki toplum arasındaki temel fark, aptallara verilen bu etkin konumdan ileri gelir. Bu durumda, bir de, toplumun aptal olmayan kesimleri içindeki aptallık unsuru taşıyan haydutlarla aptallığa eğilimli safların oranında beklenmedik ve normalin üzerinde bir artış olursa, normal aptal oranı x’in yıkıcı gücünü aşan güçler oluşur ve ülke felakete sürüklenir.

***Sonuç olarak, defalarca belirttiğim gibi lafın tamamı aptala söylenir. Asla tam ve çok açıklayıcı yazmadım, yazmayacağım ve yazmam çünkü okuyucular akıllı insanlardır. Okumak mı kaldı diyenler ise kendine her işten yarar sağlama mantığı olan fakat diğer insanları düşünmeyenlerdir. Okuyarak, özellikle tarih okuyarak, farklı fikirde olan insanları dinleyerek, fanatik olmayarak, saygı ve empati sahibi olarak, her insanı ve hayvanı severek, öfkelenmeyerek, çalışarak ve en önemlisi mevcuttan ders alarak aptallardan haydutlardan salaklardan kurtuluruz.

Önceki ve Sonraki Yazılar
Necmettin Şimşek Arşivi
SON YAZILAR