1. YAZARLAR

  2. Necmettin Şimşek

  3. Büyüsek de mi kalkınsak, kalkınsak da mı büyüsek?
Necmettin Şimşek

Necmettin Şimşek

Yazarın Tüm Yazıları >

Büyüsek de mi kalkınsak, kalkınsak da mı büyüsek?

A+A-
Ekonomik büyüme ve kalkınma, karıştırılan ve sıklıkla birbirinin yerine kullanılan kelimelerdir.
 
Aslında ekonominin bu iki konusu birbirinden çok farklı ve zıt anlamlıdır. Parametreleri de farklıdır.
 
Ekonomik büyüme, mal ve hizmet üretiminin belirli bir zaman diliminde artması anlamına gelir. Ekonomik büyüme olduğunda, işletmenin karı artar, sonuç olarak stokların fiyatı da artar. Bu sayede şirketler daha fazla yatırım yapmak ve daha fazla çalışanı işe almak için daha fazla sermaye elde ederler. Bu nedenle, bir ulusun vatandaşlarının iş sayısındaki artış nedeniyle yükselir. Tüketicilerin mal ve hizmet satın almak için harcayacakları daha fazla para olur.
 
Ekonomik büyüme gayri safi yurtiçi hasıla kullanılarak ölçülmektedir. Çünkü GSYİH, ülkenin toplam ekonomik çıktısını göz önünde bulundurur. Bir ülkede satış amacıyla üretilen tüm mal ve hizmetleri hesaba katar ve ürünlerin ülke içinde veya ülke dışında satılıp satılmadığı konusunda bir fark yoktur. Ekonomik büyüme çoğu ülkede 3 ayda bir ölçülür. Bununla birlikte, dünya bankası, genel büyümeyi ölçmek için gayri safi yurtiçi hasıla yerine gayri safi milli gelir kullanır. Ayrıca, kendi ülkelerinin dışında çalışan vatandaşlar tarafından eve geri gönderilen gelirleri de içerir. Meksika gibi ülkelerde, yurtdışında çalışan vatandaşlar tarafından gönderilen gelir, temel gelir kaynağıdır.
 
Ekonomik büyüme ekonominin hangi aşamada olduğunu tespit ederek ölçülür. Ekonominin genişleme aşamasında iyi olduğu kabul edilir. Genişleme aşamasında, ekonomi sürdürülebilir bir şekilde büyür.
 
Kalkınma, bir ulusun, devletin ve hatta yerel yönetimlerin en önemli kaygısıdır ve yeni fikirlerin desteklenmesi, daha fazla iş yaratma, daha yüksek zenginlik ve vatandaşların genel yaşam kalitesinin yaratılmasıyla sağlar. Bir mağazada bir şey satın aldığınızda vergileri ödediğinizde ekonomik kalkınmada yardımcı olma ihtimaliniz çok yüksektir.
 
Bir yiyecek satın aldığınızda veya araba satın aldığınızda bile kalkınma projeleri ve girişimlerine adanmış bir kısmı vardır. Kalkınma, tamamlanan projeler ve köprüler ve yollar gibi alt yapıların inşa edilmesi veya iyileştirilmesi, yeni okullar ve üniversiteler açarak veya eğitim yardımlarında iyileştirmelerle ulusun eğitim sisteminde iyileştirme gibi gelişim planlarının gerçekleştirilmesi; vatandaşlarının güvenliğini sağlamak için toplumda yeni iş imkânı sağlamaktır.
 
Bir milletin ekonomik gelişimi, 3 geniş alanda kategorize edilebilir;
a) Toplum parkları, daha iyi ve daha büyük yollar, yeni hastaneler, halk kütüphaneleri, spor alanları, yüzme havuzları, yeni okullar ve kolej tesisleri ve programları, suç önleme girişimleri ve sağlık tesisleri gibi hizmetler ve altyapı sağlamak için yapılan işler.
b) Bir ekonominin büyümesi ve yeni işlerin yaratılması gibi önemli ve büyük ekonomik hedefler. Bu girişimleri gerçekleştirmek için yazılı yasalar, vergi tahsilatı, vergi teşvikleri ve endüstri düzenlemeleri gereklidir.
c) Bir ekonominin gelişimi için daha fazla iş yaratmak en önemli şeydir. Bu nedenle, daha fazla iş ve iş gücü sağlamak için hükümetin, vatandaşlarının gerekli eğitim ve becerileri edinmelerine yardımcı olmak için işgücü geliştirme programlarına başlaması gerekir. Buna ek olarak, girişimcilerin diğer küçük işletmelerle iş birliği içinde iyi bir iş başlayabilmeleri için yeterli finansmana sahip olmalarına yardımcı olmak için küçük işletme geliştirme programlarına ihtiyaç duyulmaktadır.
Sonunda, kalkınma yaşanıp yaşanmadığını nasıl ölçebiliriz? Kalkınmayı ölçmenin binlerce yolu var. Kalkınmayı ölçmenin en basit yolu, bir hane halkının ortalama gelirindeki artış, boş zaman, daha iyi yaşam beklentisi, ülkedeki işsizlik oranı, çocukların okuryazarlık oranı, yetişkinlerin standartlaştırılmış testleri ve daha iyi sağlık tesisleridir.
 
Sonuç olarak;
 
EKONOMİK BÜYÜME
 
Ekonomik büyüme, belirli bir zaman diliminde bir ekonominin çıktısındaki nicel değişimdir. Daraltılmış bir kavramdır. GSMH, GSYİH… gibi parametrelerde bir yükselmedir. Kısa vadede ölçülür. Gelişmiş ülkelerde uygulanabilir. Ölçüm tekniği milli gelirdeki artıştır. Belirli bir zamanda gerçekleşir. Otomatik bir süreçtir. Ülkenin vatandaşları arasında servetin nasıl dağılmasından etkilenmez.
 
KALKINMA
 
Kalkınma, büyüme ile birlikte vatandaşların yaşam standartlarını, genel mutluluk endeksini ve ekonominin teknolojisindeki ilerlemeyi dikkate alan İGE endeksindeki gelişmedir. Geniş bir kavramdır. Kalkınma, okuryazarlık oranı, yaşam beklentisi oranı, yoksulluk oranı ve bebek ölüm oranlarında vs. bir gelişmedir. Uzun vadede ölçülür. Gelişmekte olan ülkelere uygulanabilir. Kişi başına gelir gerçek milli gelir, ekonomik kalkınma için bir ölçüm tekniğidir. Kalkınma sürekli bir süreçtir. Kalkınma otomatik bir süreç değildir ve sık sık politika değişikliği gerektirdiği için bir devlet hükümetinin müdahalesi olmadan mümkün olmayan, hükümet müdahalesine oldukça bağımlıdır. Kalkınma, refahın bir milletin vatandaşları arasında nasıl dağıldığına ilişkin kaygılar ve esas olarak bir ulusun küçültme toplumlarının yükselmesiyle ilgilidir.
 
Zamanlama olarak ters gibi gözükse de bu zor dönem geçici olduğunu kabul etmeliyiz. Ekonomik büyümeden ziyade kalkınmayı düşünmeli ve öyle davranmalıyız.
Kalkınmadan anlamamız gereken, ekonomide etkin olamasak bile davranışlarımızla kalkınmaya yardımcı olmalıyız.
 
 
Önceki ve Sonraki Yazılar

YAZIYA YORUM KAT