Fatma Betül Felhan

Fatma Betül Felhan

EY İMAN EDENLER!

‘’Ey İman edenler! Allah’a, Resûlüne hem Resûlullah’a indirdiği bu Kitab’a hem de daha önce indirmiş olduğu Kitaplara iman edin! Her kim Allah’ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini ve ahiret gününü inkâr ederse, gerçekten derin bir sapıklığa düşmüş demektir! (Nisa/136)

     Hitap Ey İman edenler! Yani bir şeyleri kabullenip tasdik edenler. Ama devamı bu hitabın tersine şeyler! Ey iman edenler ya da ey iman ettiğini zannedenler sizin yaptığınız gerçek bir iman olmayıp göstermelik bir şeydir.

     Ey İman ettiklerini sananlar! Aslında siz Allah’a iman etmiyorsunuz. Allah’ı gündeminizden çıkarıp onun yerine hevalarınızı Tanrı ediniyorsunuz. Allah’ın istediği gibi bir yaşam sürmeyip ancak kitabında anlattığı gibi, bir fırtınayla karşılaştığınız zaman ona sığınıyorsunuz. İslam’a giriş reçetesindeki Kelime-i Şahadet’in başındaki La artık sizin için bir şey ifade etmiyor. La deyip Rabbini bütün sistemlerin üzerinde görmüyorsunuz. La deyip başka Tanrılar edinmeyin lafzının muhatabı olmuyorsunuz. La deyip sadece ondan yardım dileyip sadece ona tapmıyorsunuz. Gücü sonsuz kudret sahibi Rabbinde görmeyip başka şeylere atfediyorsun.

   Ey İman ettiklerini sananlar! Allah’ın Resûlü’ne iman edin. Resûlle gelen hayat tarzını kabul edin. Dünya sistemleri bozuk ve köhne insanı sömürmekten başka işe yaramıyor. Gelin sistemlerin en güzelini, siz yaratılan en güzel varlıklara en layık olanı kabul edin ve yüceltin, onun dışındaki tüm sistemleri inkâr edip Resûl’un şahadetine mazhar olun. Bu öyle bir şahadet ki sizi tüm varlıklardan üstün ve aziz kılar. Ve bütün varlıklar üzerinde size halifelik şerefini verir. Gel ey en güzel şekilde yaratılan sana en layık olan en güzel sistem içerisine gir, kendini tamamla ve Rabbinin yanında yücel.

   Ey İman ettiklerini sananlar! Rabbinin sana bir rahmeti olan Kitabı’na iman et. Hayat rehberi olan kitaba. Sadece sana bu dünyayı sunan değil sonsuzluğu sunan kitaba iman et, onu bütün kitapların üstünde tut. Daha önce gönderilen kitaplara yaklaşıldığı gibi yaklaşma. Tümüne iman et istediğini çıkarıp istediğini katma. Onun lafzında değişiklik yapamayacaksın anlamını da değiştirme Rabbinin kıstasıyla oku değerlendir. Oku ve yücel. Rabbinin seninle olan konuşmasına layık ol! Daha önce de yapıldığı gibi senin düşünceni kitaplaştırıp Hak olanı kenara itme. Onu bütün düşüncelerin üstünde gör ve oku. Öyle oku ki her harfi senin hayatına şekil versin.

    Ey İman ettiklerini sananlar! İman edin! Eğer gerçek anlamda iman etmezseniz işte o zaman helak olmuşsunuz demektir. Bu öyle bir helak ki dünyada ruh daralması ahirette ateş şeklinde karşına çıkacak. Eğer Rabbinin sistemini kabul etmezsen kazandığını sandığın anda bile kaybetmiş olacak ve o elim azaba biraz daha yaklaşmış olacaksın. Rabbin seni bu azaptan kurtarmaya talip. Sadece iman etmeni ve yücelmeni istiyor. Tam tersini yapıp sistemlerini kabul etmiş gibi görünüp aksine şeyler yaparsan işte o zaman sonsuz merhamet sahibi Rabbini değil gazap sahibi Rabbini göreceksin. Unutma ki kurtuluş sadece bundadır. İman ettim de ve dosdoğru ol. Rabbinin seni, bu şekilde olursan nasıl yücelteceğini göreceksin.

    Rabbim bizi sadece Ey İman edenler hitabının muhatabı sayıp ona layık kullardan olmayı nasip etsin! O’nun getirdiği sistemi en yüce ve aziz kılsın üzerimize ve kalplerimizi ancak ve ancak ona bağlasın.   (Âmin)

Vesselam…                                           

Önceki ve Sonraki Yazılar