Zekiye Soylu

Zekiye Soylu

İdamdan Önce Son Namaz

İdamdan Önce Son Namaz

Kıymetli kardeşlerim bu hafta sizlerle çok mübarek sahabelerden olan şehit olmadan önce son isteğinin ne olduğu sorulduğunda namaz kılmak isteyen Hubeyb bin Adiy hazretlerinden bahsedeceğiz insaAllah.Hubeyb Bin Adiy (r.a.) sağlam imanlı, açık gönüllü ve mütevazı ahlaklıydı. Geceleri kalkıp sabahlara kadar namaz kılardı. Savaş meydanlarında yiğit ve atılgan bir askerdi. Bedir ve Uhud’a katılmış, büyük kahramanlıklar göstermiştir. Uhut savaşından sonra müşrikler çok öfkeliydi.Alçakca bir plân hazırladılar. Hemen de planı tatbike koydular.

Bu maksatla bir heyet Medine’ye giderek Resulullahın huzuruna çıkıp:

  • Yâ Resûlallah. Bizim kabîlelerimiz, İslâmiyeti kabûl ettiler. Yalnız Kur’ân-ı kerîm öğretmenine ihtiyâcımız var. Lütfen bize; İslâmiyeti, Kur’an-ı kerimi öğretecek kimseler yollar mısınız? Diye ricada bulundu.

Sevgili Peygamberimiz kendilerine, 10 kişilik bir öğretmenler heyeti yolladılar. Başlarında, Âsım bin Sâbit hazretlerinin bulunduğu bu heyette, Mersed bin Ebî Mersed, Hâlid bin Ebî Bükeyr, Hubeyb bin Adiy, Zeyd bin Desinne, Abdullah bin Târık, Muattib bin Ubeyd de bulunuyordu.

Bu öğretmenler kâfilesi, geceleri yürüyerek, gündüzleri gizlenerek Hüzeyl Kabilesi topraklarında, Reci’ suyu başında, seher vakti konakladılar.Bu sırada yanlarında bulunan Adal ve Kare kabilesi heyetinden biri, bir bahane ile yanlarından ayrıldı. Hemen Lıhyanoğullarına gidip, haber verdi.Ve çarpışma başladı.

Nihayet çarpışa çarpışa on Sahâbi’den yedisi okla vurularak orada şehit düştü.

Sadece Hubeyb bin Adiy, Zeyd bin Desinne ve Abdullah bin Târık kalmış, müşriklerle çarpışıyorlardı.

Çok geçmeden müşrikler, onları sağ olarak yakaladılar.

Hubeyb île Zeyd ibni Desinne’yi (r a ) idam etmek üzere Mekke dışında Ten’im denilen yere götürdüler. Müşrikler de seyretmek üzere toplanmışlardı. Hubeyb (r.a)’a son isteğini sordular. O da: “Beni bırakınız da iki rekat namaz kılayım” dedi. Büyük bir sessizlik içinde huşu ve huzurla iki rekat namaz kıldı, Namazını bitirince “Vallahi eğer ölümden korkarak namazı uzattığımı zannetmeyecek olsaydınız , namazı uzatır ve daha çok kılardım” dedi. Bu hareketiyle o, idam edilirken iki rekat namaz kılan ve bunun sünnet olmasına vesile olan ilk insan olarak tarih sayfalarına geçmiştir.

Hubeyb İbni Adiy’i (r.a.) darağacına çıkarınca müşrikler ona: “Şimdi senin yerinde Muhammed’in olmasını ister miydin? Ey Hubeyb, dininden dön. Eğer dönmezsen seni öldüreceğiz” dediler. Fakat o gür imanlı yiğit,”Allah yolunda olduktan sonra benim için öldürülmenin hiç ehemmiyeti yoktur” dedi ve sevgili Peygamberimize olan aşkını şu ifadeleriyle dile getirdi: “Değil, Muhammed’in (s.a.v.) benim yerimde olmasını istemek, onun ayağına bir dikenin bile batmasına razı olamam” dedi ve “Allah’ım! Benden Resûlüne selam ulaştır. Bize yapılanı ona bildir” diyerek dua etti: Peşinden “Essela mu aleyke ya Resûlullah” dedi.

Cebrail aleyhisselam anında selamı iletince sevgili Peygamberimiz “Ve aleyhisselam” dedi. Bu selam etrafındaki ashabın dikkatini çekti ve “Ya Resûlullah’ bu selamı kimin selamına karşılık verdiniz” dediler? O da: “Kardeşimiz Hubeyb’in selamına karşılık” buyurdu.Rabbim onlara rahmet eylesin.

Önceki ve Sonraki Yazılar
Zekiye Soylu Arşivi
SON YAZILAR