Dursun Gizli

Dursun Gizli

İnsanlar Evlerine Mülk Allahın’dır Yazıyor Altına Sahibinden Kiralık

İnsanlar Evlerine Mülk Allahın’dır Yazıyor Altına Sahibinden Kiralık

“Malum geçtiğimiz günlerde, günlerde 6 ŞUBAT DEPREMİNİN yıl dönümü idi. Aradan bir (1) yıl geçmiş olsa da bir kez daha gördük ki geçen sadece zaman imiş acılarımız hala ilk günkü gibi taze ve ilk günkü gibi can acıtıcı…”

Bir kez daha gördük ki, her ne kadar kâğıt parçası üzerinde bizim adımız yazsa da aslında hiçbir şey bizim değildir. Bir depremin, bir afetin vurması bile her şeyin yek ila yeksan olması için yetiyor. O kâğıt parçasında bile aslında ismimizin silinmesi ölmemiz ile siliniyor veya bazen evlatlarımız, bu malı sen yaşıyorken bakıma muhtaç iken satıyor. Peki bu malın neresi bizim diye sormak gerekmiyor mu kendimize, ya da olan bu felaketlere bakarak hiç mi ders almıyoruz diye sormak icap eder insanın kendine.

Son zamanların en büyük problemleri arasında fahiş Kira fiyatları, kiracı ev sahibi arasında ki meseleler çok sık göz önüne gelmeye başladı. Bir kez daha mülkün Allah’ın olduğunu unuttuk, mal uğruna kalpler kırmaya, insanlar öldürmeye başladık Kur’an-ı Kerim de Rabbimiz “Bugün mülk kimindir? Diye sorar, Tek olan, her şeyi kudret ve hâkimiyeti altında tutan Allah’ındır (Mü’min /16) buyurmuştur. O gün birbirinizi katlettiğiniz, kalp kırdığınız mülk kimindir diye soran Rabbimizin karşısında mahcup kalacağız ve Rabbimiz mülk Kahhar olan Allah’ındır buyurarak cevabı yine kendisi beyan edecektir.

Oysaki dünya hayatının aldatıcı oyunlarına ne kadar da kendimizi kaptırmışız öyle bir hal almış ki maalesef dediklerimiz ve yaptıklarımız arasında büyük uçurumlar var. Ve ne yazık ki özümüz ile sözümüz birbirini desteklememekte ne olduğumuz gibi görünüp nede göründüğümüz gibi olabiliyoruz. “EVLERİNE MÜLK ALLAH’INDIR YAZANLAR ALTINA SAHİBİNDEN KİRALIK YAZIYOR” Kelimesi dahi durumun ne kadar içler acısı olduğunu anlatır niteliktedir. Okul Sınavında dahi hangi soru çıkacağı söylenmez iken, Ebedi hayat öncesi dünya sınavında ne çıkacağını yüce Rabbimiz bizlere Kur’a-ı Kerim de soruları tek tek vermiştir. Ve o ayetlerin birinde Rabbimiz “Yoksa, dünya hayatı, aldatıcı meta’dan başka bir şey değildir. (Al-i İmran/185) buyurarak dünya hayatında ki mal ve mülkün imtihan aracı olduğunu anlatmıştır.

DEPREMLER İNSANLAR İÇİN BİR UYARI ARACIMIDIR

Bizler Müslüman olduğumuz için hiçbir tereddüde yer vermeden şüphesiz kadere iman etmiş bu kainatın kendiliğinden var olmadığını her yaratılanın bir yaratıcıya muhtaçtır o zaman Deprem de bir fiil. Her fiil gibi o da failini gösteriyor. Yoksa her şeyi kusursuz bir prensip üzere yaratan Allah deprem fiilinin nerde olacağını nasıl olacağını yada kimlerin öleceğini bilmemesi yada boşuna yaratmış olması söz konusu olamaz. Alimlerin ekseriyatı deprem ve diğer doğal afetlerin İlahi birer ikaz olduğunu söylemiştir. Nitekim İmam Taberani’nin aktardığı bir hadiste Efendimiz Şöyle buyurmuştur “Günahlar açıktan işlenmeye başladığı zaman iyi kötü herkes depreme (azaba) maruz kalır” Yine Ebu Hüreyre (R.a) aktardığı bir hadiste “Depremler çoğalmadıkça Kıyamet Kopmaz ( Buhârî, İstiskâ, 27) bu hadisler ışığında her şeyin insanlar için birer ikaz olduğunu anlamak da bir kadere iman meselesidir.

DEPREMDE ÖLENLER ŞEHİT SAYILIR MI

Şehitlik İki Kısımdır Hükmi ve Hakiki Şehitliktir. Hakiki şehitler Allah’ın dinini yaymak ve vatan müdafası için yapılan şehittir (Bedir, Uhud, Hendek, Çanakkale) gibi bu şehitler yıkanmaz ve kefenlenmez namazları kılınır ve kanlı elbiseleri ile gömülür)

Hükmi Şehit ise; Hakiki şehitliğin şartlarından birini taşımaması hasebiyle yıkanır ve kefenlenerek cenaze namazı kılınır. Savaşta yaralanıp tedavi edilen yiyip içtikten sonra ölen ve Deprem, Yangın ve Sel gibi afetlerde hayatını kaybeden boğularak ölen göçük altında kalan Vebadan Koleradan ölenler de hükmen şehittirler (bk. Buhari, Cihad, 30, Tıb, 30; Ebu Davud, Cenaiz, 11, 16; Nesai, Cenaiz, 14; Malik, Cenaiz, 36)

Önceki ve Sonraki Yazılar
Dursun Gizli Arşivi
SON YAZILAR