Konya ve ihracat

Konya sanayisinin son yıllarda gösterdiği büyük atılımla beraber yakaladığı gelişme, Konya’nın ülke çapında adından söz edilir hale gelmesine vesile oldu… Bu gelişmeler gurur verici olsa da, Sanayimizde yakalanan bu seviyenin, ihracat rakamları açısından bakıldığında tatmin edici olmayışı bir o kadar üzücüdür…  Konya’nın 2014 yılı ihracatı rakamı 1,5 milyar dolardır…  

Konya’nın ihracat rakamı, arzu edilen seviyede olmasa da resmi rakamlara yakın bir miktarın dolaylı olarak gerçekleştirildiği kanaati hâkimdir… Konya, sanayi üretimindeki bol çeşitlilik ve fiyat yönündeki cazibesinden dolayı özellikle İstanbul ve İzmir gibi ihracata yönelik illerdeki firmaların ilgisini çekmiş ve bu şekilde şehrimizde üretilen ürünler dolaylı ihraç yönüyle dış pazarlara açılmaktadır… Açıklanan resmi ihracat rakamları ise bu sebeple Konya sanayisinin boyutlarını tam olarak göstermekten uzak kalmaktadır…

Konyalı sanayici, ürünlerinin en iyi şekilde üretmeye gösterdiği özeni ve titizliği maalesef ki ihracat konusunda gösterememekte, bu konudaki bilgi eksikliği nedeniyle ürünlerini dış ticaret firmaları aracılığıyla satmak suretiyle üretim hayatına devam etmektedir… Bu şekildeki bir ticaret ise düşük kar marjı ile yapıldığından bazı sorunları beraberinde getirmektedir: Bu sorunları ise şu şekilde sıralamak mümkündür:

1-) Üretim alt yapısının eski tekniklere mahkûm kalması, modern tekniklere geçilememesi,

2-) AR-GE yatırımlarına gerekli yatırımın yapılamaması,

3-) Firmanın Kurumsallaşmaya gereken önemi veremeyişi ve kurumsallaşmanın yapılamayışı,

4-)Modern teknik, teçhizat ve makinelerle üretim yapan firmalarla dünya ölçeğinde rekabet yapmaktan uzak kalınması…

5-) Üretilen üründen hak edilen payın firmayla birlikte bulunduğu şehrin refahını artırması beklenirken,  bu payın başka şehirlere gitmesi ve Konya’nın daha hızlı gelişmesine de olumsuz etkisi bulunmaktadır…

Konyalı müteşebbisler, kendileri bizzat üretimin her safhasıyla ilgilendikleri için ihracat konularını araştırmak, ihracata yönelik işleri takip etmek onlara fazladan bir yük gibi gelmektedir… Diğer bir sorun ise; dış ticaret konusundaki bilgi eksikliğinden ve bazı yaşanmış kötü örneklerden dolayı dış dünya onların hafızalarında büyük bir meçhul olarak yer edinmekte ve ihracatı bir tehlike olarak görüp bir korku yaşamaktadır… Tüm bu nedenlerden dolayı Konyalı sanayici ürünlerini, Dış ticaret firmalarına daha uygun fiyata verip ‘’işi garantiye almak’’ şeklinde devam ettirmektedir…

Konyalı sanayicinin gerek ‘’işi garantiye almak’’ düsturuyla fiyatları aşağıda tutması gerekse de Konyalı üreticiler arasında yaşanan kıyasıya rekabetten dolayı ürünlerde oluşan düşük fiyat, özellikle İstanbul’da faaliyet göstergen ihracat firmalarına büyük kar marjı sağlamaktan başka bir işe yaramamaktadır.. Zaten bu durum ülke genelinde bilinen bir ‘’fiyat uygunluğu’’ meselesi haline gelmiş hatta ‘’Konya, Türkiye’nin Çin’i’’ yorumlarının yapılmasına neden olmuştur…

Mamafih, gerek sanayicimizin bu ucuz ürün satma kıskacından kurtulması gerekse de 2023 hedefleri doğrultusunda 15 milyar dolar ihracat hedefi olan Konya’nın bu hedefi tutturması için, bazı adımları atması gerekir… Bunlardan biri de, Fuarcılık konusunda büyük hedefi olan şehrimizin, ‘’Konya üretim sergisi’’ ya da ‘’made in Konya’’ gibi bir sloganla Fuar alanında uluslar arası bir tanıtım organizasyonu yapılması yerinde olacaktır… Özellikle üretim kabiliyeti olup dolaylı ihracat yaparak ayakta kalma mücadelesi veren firmaların bu şekilde tanıtılarak yetkili bilgili kişilerce direk ihracat yapma tecrübesinin kazandırılması, 2023 hedeflerinin yakalanmasına büyük katkı sağlayacak ayrıca şehrimizin gelişmiş sanayi kenti olmasına vesile olacaktır…

Rabbim yar ve yardımcımız olsun…

Selametle… 

Önceki ve Sonraki Yazılar