Zekiye Soylu

Zekiye Soylu

Mübarek Üç Aylar

Mübarek Üç Aylar

İslam`ın mübarek saydığı hicrî kamerî aylardan Recep, Şaban ve Ramazan ayları. Bu aylar ve diğer dokuz ayın süreleri, ayın hareketlerine göre belirlenmektedir.

Mübarek üç aylar Receb, Şaban ve Ramazan aylarını içerirler. Receb ayı başlangıcı aynı zamanda üç ayların başlangıcı olarak kabul edilir.

Bu ayda kendine has olan memleketimiz Konya'da çocukları sevindirip mutlu etmek amacıyla "Şivlilik"dağıtılır.

Üç aylar içerisinde Regaib Kandili, Mirac Kandili ve Berat Kandili’ni bulundurur. Aynı zamanda Ramazan ayı ile birlikte oruç ibadeti başlar ve sonunda Ramazan Bayramı kutlanır.

Bu sebeple hem kandiller, hem de Ramazan habercisi olmasıyla birlikte üç aylar İslam alemi için büyük öneme sahiptir.

Hz. Peygamber, Recep ayı girdiğinde “Allah’ım! Recep ve Şaban’ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan’a ulaştır.” diye dua etmiştir (Ahmed b. Hanbel, Müsned, I, 259). Ramazan ayında oruç tutmak farzdır (Bakara, 2/184-185). Recep ve Şaban aylarında ise; Hz. Peygamberin (s.a.s.) diğer aylara oranla daha fazla nafile oruç tuttuğu, ancak Ramazan’ın dışında hiçbir ayın tamamını oruçlu geçirmediği hadis kaynaklarında yer almaktadır (Buhârî, Savm, 52-53; Müslim, Sıyâm, 173-79).

Receb, muhterem, kıymetli demektir.

Receb ve Şaban ayları, rahmet ayı olan Ramazanı karşılayan aylar olup Ramazan ayının müjdecisidir. Dinimizde ayrı bir değeri olan üç ayların, kişide insanî özelliklerin olgunlaşmasında ve iradenin kontrol altına alınmasında rolü büyüktür. Zira Receb ve Şaban aylarının feyzinden ve bu aylarda bulunan Regaib, Mirac ve Berat gecelerinin rahmetinden istifade yolunu tutan bu kişi Ramazan ayında ise her türlü kötülükten kendini uzak tutar ve insanî vasıf larının artmasına gayret eder. Nihayet Kadir gecesinde yapacağı ibadet ve tevbe ile manevî hazza ulaşır.

Müslüman kimse bilmelidir ki; Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem hayatları boyunca hem Rabb’ine ibadet etmiş hem de O’nun yolunda mücadele vermiştir. “Nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz, nasıl ölürseniz öyle haşr olunursunuz” düsturu hayatımızı O’na vakfetmemiz gerektiğini beyan etmektedir. Bu mübarek gün ve geceler, Müslüman’ın gafletinin veya Allah yolunda hizmetteki hatalarının affı için vesileler olmalıdır. Allah Azze ve Celle ise ayetinde “De ki: Benim namazım, ibadetlerim, hayatım ve ölümüm hep âlemlerin Rabbi olan Allah içindir”7 buyurmaktadır.

Rabbimiz bu üç ayları hakkıyla ihya edebilmeyi nasip eylesin ve bu mübarek ayları İslam ümmetinin dirilişine, birlik ve beraberliğine, kardeşliğin pekiştirilmesine ve kendisine yakınlaşmamıza vesile kılsın.Aminn...

Önceki ve Sonraki Yazılar
Zekiye Soylu Arşivi
SON YAZILAR