Okçular Tepesini Terk Etmeyin! Uhud Savaşı

Müslümanlar ile müşrikler arasında gerçekleştirilen ikinci büyük savaştır. Uhud Savaşı’nın en önemli nedeni müşriklerin intikam alma duygusu olmuştur. Ayneyn tepesindeki okçuların görev yerlerini terk etmesi nedeniyle müşrikler savaştan zaferle ayrılmıştır. Uhud Savaşı’nda Hz. Hamza, Vahşî b. Harb tarafından şehit edilmiştir.
Okçular Tepesini Terk Etmeyin! Uhud Savaşı

Müslümanlar ile müşrikler arasında gerçekleştirilen ikinci büyük savaştır. Uhud Savaşı’nın en önemli nedeni müşriklerin intikam alma duygusu olmuştur. Ayneyn tepesindeki okçuların görev yerlerini terk etmesi nedeniyle müşrikler savaştan zaferle ayrılmıştır. Uhud Savaşı’nda Hz. Hamza, Vahşî b. Harb tarafından şehit edilmiştir.

 

Uhud Savaşı, Müslümanlar ile Mekkeli müşrikler arasında gerçekleştirilmiştir. Bu savaşın temel nedeni, Bedir Savaşı'nda büyük bir yenilgi alan müşrikler intikam alma çabalarıdır. Medine'nin kuzeyinde Mescid-i Nebevi'ye yaklaşık 5 kilometre mesafede bulunan Uhud dağında yapılmıştır. Uhud Savaşı'nda Ayneyn tepesindeki okçuların yerlerini terketmesi nedeniyle Müslümanlar yenilgiye uğramıştır. Hz. Hamza bu savaşta şehit edilmiştir.

HZ. HAMZA ŞEHİT OLDU

Uhud Savaşı, Müslümanlar ile Mekkeli müşrikler arasında 23 Mart 625 tarihinde gerçekleşti. Bedir Savaşı'nda ağır bir yenilgi alan müşriklerin intikam duygusu nedeniyle cereyan eden bu savaşı müşrikler kazandı. Müslümanlar yenilgiye uğradı. Uhud Savaşı'nda Hz. Hamza, Vahşî b. Harb tarafından şehit edildi.

MÜSLÜMANLAR, OKÇULAR TEPESİNİ TERK ETTİ

Bedir Savaşı'nda olduğu gibi Uhud Savaşı'nda da mübarezeler ile savaş başladı. Hz. Ali, Talha b. Ebu Talha'yı öldürürken, Hz. Hamza ise Talha'nın kardeşi Osman'ı öldürdü. Müslümanlar savaşın kızışması ile birlikte müşrik ordusunun merkezine kadar ilerleyerek yirmi müşriği öldürdü. Öldürülenlerin arasında müşrik ordusunun sancaktarları da vardı. Müşriklerin sancağı yere düşmüş ve yerden kimse kaldıramamıştı. Müslüman askerler, müşrikleri savaş alanından uzaklaşıncaya kadar kovaladı. Ayneyn tepesindeki okçular da düşmanın bozguna uğradığını gördüklerinde ganimetten mahrum kalmamak için görev yerlerini terk etti. Halid b. Velid tam da bu sırada Müslümanları arkadan vurmak için harekete geçti. Ayneyn tepesinde yerlerinden ayrılmayan Abdullah b. Cübeyr ile on arkadaşı şehit edildi. Müslümanlar ganimet toplamakla uğraşırken, Halid b. Velid ani bir baskın yaptı. İki kuvvet arasında kalan Müslümanlar büyük bir panik yaşadı.

PEYGAMBER EFENDİMİZ YARALANDI

Hz. Hamza, Vahşi b. Harb tarafından şehit edildi. İbn Kamie, Hz. Peygamberi (s.a.s) bir kılıç darbesi ile yaraladı. Utbe b. Ebu Vakkas'ın attığı taş ile de dişi kırıldı. Resulullah, Ebu Amir'in savaştan önce kazdırdığı çukurlardan birisine düştü ve dizleri yaralandı. Hz. Peygamber o anda bile ''Ey Rabbim! Kavmime hidayet et, çünkü onlar gerçeği bilmiyor'' diyerek dua etti. Hz. Ebubekir, Ömer ve Ali bir grup sahabi ile birleşerek Hz. Peygamberi korumak için bir çember oluşturdu. Resul-i Ekrem'i korumaya çalışan Talha b. Ubeydullah, aldığı bir darbe sonucu çolak kaldı. Mus'ab b. Umeyr ise İbn Kamie tarafından şehit edildi. Mus'ab'ı öldüren İbn Kamie, Hz. Peygamberi öldürdüğünü sanarak bu haberi etrafa yaymaya başlarken, Müslümanlar ise bir anda panik içerisine girdi. Bazıları parolayı unuttu ve bu durum birbirlerini öldürüp yaralamalarına neden oldu. O sırada Hz. Peygamberin ölmediğinin müjdesi Ka'b b. Malik verdi. Hz. Peygamber, etrafında sahabiler olduğu halde Uhud kayalıklarına çekildi. Ebu Sufyan ve arkadaşları kayalıklara doğru ilerlese de Müslümanlar attıkları taşlarla onları püskürtmeyi başardı. Böylece savaş sona erdi.

UHUD SAVAŞININ SONUÇLARI

Uhud Savaşı sonunda Müslümanlar yetmiş şehit verdi. Ebu Amir dışındaki şehitlerin hepsine müşrikler tarafından işkence edilerek organları kesildi. Hz. Hamza ise şehit edildi. Vahşi, Hz. Hamza'nın ciğerini söktükten sonra Ebu Süfyan'ın karısı Hind'e götürdü. Hind, Hz. Hamza'nın ciğerinden bir parça alarak çiğnemiş, ödül olarak Vahşi'ye ziynet eşyalarını vermiştir. Bu savaşta İslâm ordusunun uğradığı yenilgi ve düşman tarafından şehidlere yapılan muamele Müslümanları üzüntüye boğdu. Peygamber Efendimizin, Ayneyn geçidine yerleştirdiği okçuların O’nun emrine uymamaları ve yerlerinden ayrılıp ganimet toplamaya başlamaları savaşın seyrini değiştirmiştir. Bu da zaferin sabırla ve kumandanın emirlerine itaatle kazanılabileceğini göstermektedir. Ganimet elde etme arzusu Allah rızasını kazanmanın ve Hz. Peygamber'e itaatin önüne geçmiş, bu durum yenilgiye yol açmıştır.