Prof. Dr. Ramazan Altıntaş

Prof. Dr. Ramazan Altıntaş

SANA İTİKATTAN SORUYORLAR

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla!...
 
Bizi ilim ve amelle mahlûkat üzerine üstün kılan Allah’ımıza hamdolsun.
 
Salâtü selam, ilim ve hikmetin kaynağı Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa (a.s)’ın üzerine olsun.
Bilindiği gibi, İslam dininin temel inanç ilkelerinden bahseden ilme; Akâid ve Kelam ilmi diyoruz. Kelam ilmi, “İslam dininin inanç ve davranışlara ait olan ilkelerini naslardan hareketle belirleyen ve aklî yöntemlerle temellendirip destekleyen” bir ilimdir.
 
İslam kelam âlimleri, tarihin her döneminde toplumda ortaya çıkan inançla ilgili problemleri çözmeye çalışmışlardır. İslâm Dinini bir binaya benzetecek olursak iman esasları, bu binanın temellerini, ibadet esasları ise, o binanın katlarını ve çatısını oluşturur. Nasıl ki binanın sağlam ve uzun ömürlü olması, temellerinin sağlam olmasına bağlıysa,  aynı şekilde ibadetlerin de Allah katında makbul olması ve mü’minden istenen ahlakî değişimi sağlaması, itikadın sağlam olmasına bağlıdır. Dolayısıyla,  iyi bir Müslüman olabilmenin ilk şartı;  zihin ve gönül dünyamızı tevhidi bozucu olan; şirk, küfür ve nifak gibi bozuk söz ve fiillerden arındırmaktır.
 
 İslam ilim geleneğinde; itikat asıl, diğer ilimler fer’ hükmündedir. Bu sebeple, fer’ olan, asıl olan üzerine bina edilir. Onun için tarih boyunca Kelam ve Akâid âlimleri ilm-i tevhitle ilgili esasları öğrenmenin kadın ve erkek her Müslümanın üzerine farz-ı ayın olduğunu söylemişlerdir.
 
 Değerli okuyucularımıza Kitaparası yayınlarının bastığı yeni çıkan kitabımızdan bahsediyorum.  “Sana İtikattan Soruyorlar?” adını verdiğimiz bu eserimiz,  itikatla ilgili zaman zaman bize sorulan sorulara verdiğimiz cevaplardan oluşmaktadır. Tamamen inançla ilgili konulardan oluşan bu soru ve cevapların bir kısmı, klasik ve bir kısmı da çağdaş soru ve cevapları ihtiva etmektedir.  Bu eserde; Allah’ın varlığını ispat,  Allah’ın görülmesi, Hz. Peygambere saygısızlığın itikadi hükmü, ehl-i sünnet ve cemaat, bid’at ve hurafe, kabir azabı, tevhid, şirk, küfür, tekfir, deizm, satanizm, astral seyahat, ötenazi, velî, kâinat imamı, kader, ruh, kötülük, şefaat, reenkarnasyon, dünyevileşme, isrâ ve mi’raç, takiyye, itikatta azimet ve ruhsat,  Kur’an’ın toplanması, cifir ilmi, gizli bilgi, şiâr, oy kullanmak şirk midir?, zülkarneyn, ye’cûc ve me’cûc, cihad, savaş mıdır? vb. gibi inanç alanında tartışılan pek çok soruya müdellel cevaplar verilmiştir.
 
Bu eserin, inanç konularına ilgi duyan kişilere, inancını doğru bir şekilde öğrenmek isteyen kardeşlerimize, Kur’an Kursları, İmam-Hatip Liseleri ve İlahiyat Fakültelerinde okuyan öğrencilerimiz başta olmak üzere özellikle Diyanet İşleri Başkanlığı’nda çalışan din görevlilerimize faydalı olacağı kanaatindeyim.  Esas olan sadece öğrenmek değil, öğrendiklerini yaşamaktır.
 
Sana İtikattan Soruyorlar?” adını verdiğimiz ve inançla ilgili fetvalardan oluşan bu mütevazı eserin inanç hayatımıza katkı sağlamasını temenni eder, Yüce Allah’tan okuyucularımıza dünya ve ahiret saadeti niyaz ederim.

Önceki ve Sonraki Yazılar