Tarım, Şeker Kanunu ve Tarım Bakanlığı

Geçtiğimiz hafta cumartesi günü TYB Konya Şubesi’nin konferanslarından değerli dostum Osman Bozdemir’in organize ettiği ve Cumali Ünaldı Hasannebioğlu’nun konuşmacı olarak katıldığı programı acizane ben de takip ettim. Programın konusu ‘Şiir ve Siyaset’ti… Konya Yazarlar Birliği her hafta sonu Kültür Park’ta İlk Halk Kütüphanesi konferans salonunda konferans düzenliyor. Size bu konferansları tavsiye ediyorum.

Şimdi bu konferansların Tarım Bakanlığı ya da Şeker Kanunu ile ne alakası var diye sorabilirsiniz izah edeyim.

Bu konferanstan sonra TYB Konya Şube Başkanı Değerli Dostum Mehmet Ali Köseoğlu’nun daveti üzerine Sayın Cumali Ünaldı Hasannebioğlu ile MEVKA Genel Sekreterimiz Dr. Ahmet Akman beyin de teşrif ettiği, bir birinden değerli insanların bulunduğu, samimi bir hasbıhal toplantısına katılmış oldum.

Tabi döndü dolaştı konu hükümete geldi. Cumali Beyin orada hükümet ile ilgili tespiti çok önemliydi, “Hükümetimiz genel olarak iyi ama Tarım Bakanlığı, Tarım politikaları ve tarımın endüstrileştirilmesi noktasında yetersiz kalınıyor. Tarım Bakanlarımız özenle seçilmiyor. Tarım Bakanlarımız için diğer birçok bakanlıkta aranan vasıflar aranmıyor. ‘Falanca da bakan olmalı’ deniyor ve O, Tarım Bakanı oluyor. Tabii Bakan’da tarım politikası geliştirmiyor, tarımın bürokrasisini yönetiyor, idare ediyor”… Bu açıklamalara ben de aynen imzamı atarım…

Onun için yazıma o konferansla başladım, demek ki Tarım Bakanlığında yetersizlik var.  

Dün gazetelerde geniş bir şekilde yer alıyordu, Şeker Kanunu ile ilgili yeni bir tasarı TBMM’sine gönderilmiş. Bu konuyla ilgili Konya Şeker ve Pankobirlik Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Recep Konuk’un açıklaması geniş bir şekilde medyada yer aldı.

Tarım Bakanlığı şekerle ilgili yeni bir yasa çıkartmak istiyor, bu yasa ile ülkemizdeki şeker ve şeker pancarının politikası belirleniyor. Dünyanın en önemli şeker pancarı üreticisi konumundaki Konya’ya ve bu şeker pancarlarının en büyük işletmecisi, Konya Şeker’e kanun ile ilgili fikir sorulmuyor, soruluyorsa da bu görüşe itibar edilmiyor.  

Tasarı kötü de ondan mı? bunları yazıyoruz, yok kötü olduğundan değil, zaten Sayın Recep Konuk yapmış olduğu açıklamada yasanın karşısında olmadıklarını ve hatta desteklediklerini belirtmiş. Yasa tamamen kötü değil ama kötü olan bölümleri var. Pancar Üreticisi üzülecek. Bizi asıl üzen ise Türkiye’nin tarım politikalarını geliştirmede bundan önceki hükümetlerce de mevcut hükümetimizce de Konya’nın birinci derecede etkili olduğu hususlarda Konya’nın asıl oyun kurucular içinde görülmemesidir.

Tarım politikaları, ya da buğday politikası, hayvancılık politikası, şeker politikası, meyve ve sebze politikası içinde Konya olmadan kadük olur.

Tabi Konya’nın fikrine itibar edilmediği gibi sektör oyuncularının da fikrine itibar edilmemektedir. Pankobirlik’in açıklamasında bu durum şu şekilde ifade ediliyor, “Ülkemizdeki 31 pancar üreticisi kooperatifin merkez birliği olan ve 1.572.276 pancar üreticisi aileyi temsil eden, sektörün önemli bileşenlerinden biri Pankobirlik için Tasarının Meclise intikal eden hali tam bir sürpriz olmuş, hayal kırıklığı yaratmıştır”.

Diğer taraftan bu yasa hakikaten Konyalı pancar üreticisi için bu haliyle çıkması halinde hayal kırıklığı yaşatacaktır. Yasa tasarısında Tarım Bakanlığı üreticiyi değil ithalatçıyı korur havası esmektedir.

Burası çok önemli: Bu yasaya göre şekerde şeker pancarının dışındaki ürünlerin kotası %15’e sabitlenmektedir. Bu ne demektir? Bu ithalatçı yine vuracak, demektedir.

Almanya’da bu kota % 1,9, Polonya’da % 3, Fransa, İngiltere, ve Hollanda’da % 0’dır. Şeker sektörü ve şeker sanayi ülkemizle benzerlik gösteren bu ülkelerdeki oranları bir yana bıraksak bile, yeni düzenleme ile ülkemizde pancar şekeri dışındaki ürünlere AB ortalamasına göre üç katından fazla bir kota tahsisi getirilmektedir. Böyle şey olmaz.

Sayın Başbakanımızın Tarım Bakanlığı konusuna en azından bir sanayi ve ticaret bakanı kadar önem vermesini bekliyoruz. Tarım Bakanının tarım sektörünü savunmasını bekleriz, ama mevcut durumda ithalatçı savunuluyor, şeker pancarı üreticisi mağdur ediliyor.

Konya her alanda hükümetimize destek olmaktadır ama tarımdan anlamayan bir bakanla Konya’mızın, üreticimizin, çiftçimizin başına kement geçirilirse buna Konya’nın seyirci kalacağını zannetmiyorum.

Tarım Bakanlığı önemli bir bakanlıktır, Tarım önemli bir konudur, umarım çok geç olmadan Türkiye bunu anlar… Çiftçi harcanmasın, üretici harcanmasın, Şeker Yasa Tasarısı bu haliyle kesinlikle tadile (değişikliğe) muhtaçtır. Umarız gerekli adımlar bir önce atılır.

Önceki ve Sonraki Yazılar