Hakan Bahçeci

Hakan Bahçeci

Tokadımız ağır bilmek isteyene

Tokadımız ağır bilmek isteyene

“Hangi Türkiye?” Soruyu duyar duymaz zihninizde oluşan cevabın gerçek dünyanın neresinde yer aldığını varsayıyorsunuz. Türk varlığının ve üzerinde yaşamayı vatan addettiğimiz toprakların bizi ve tarihi aşan bir tarifi, ifadesi, şekli mevcuttur. Bizim dışımızda herkes bu toprakların ve üzerinde yaşayanların “varlığını” yok sayarak bir ati arzu ediyor. Her türlü Türkiye tarifi yapılıyor lakin içinde “Türk” olan bir tarifin sesler arasında kaybolup gitmesi de ayrı bir muamma…

            Bölünmüş Türkiye, ezik ve yıpranmış Türkiye, zengin Türkiye, Avrupalı Türkiye, Lider Türkiye gibi birçok başlık altında tanım ve tarifleri toplamak mümkün. Lakin asıl unsur olarak Türkiye dediğimizde bu yurtta hâkim olacak güruh kimdir? Sanırım mesele burada kopuyor.

            Avrupa ve onun temsil ettiği Batı dünyası da dâhil olmak üzere Türkiye’nin yokluğu üzerine bir gelecek tasavvur etmiyor kimse. “Evet, olsun ama nasıl olsun” sorusu üzerine kurgulanıyor tüm plan ve projeler. Daha önce tarih sahnesinden silmek isteyenler bile en azından şimdilik bu emellerinden vazgeçmiş görünüyorlar. Binaenaleyh Türkiye’yi tarihten silebilmek için Türk’ün ortadan kaldırılması gerektiğini bilenler bunun hiçbir tarih kitabına sığmayacak kadar ağır olacağını da bilenlerdir.

            Kendine göre Türkiye tarifi yapanların başaramadıkları yegâne şey; Türkiye’nin, milli menfaatinin kendi menfaatlerini de kapsıyor olduğudur. Tüm tarif sahiplerini koynunda barındıran bu toprakların 12 ve 13. Yüzyıllardan itibaren büründüğü tavır, kendine ihanet etmeyen herkesi ilkeler doğrultusunda sahiplenmesidir. Bunda en önemli itici güç şüphesiz bu yurdun İslam’la tanışmış olmasıdır.

            Sınırları çizilmiş, müdahale edilebilir, güdülebilir bir Türkiye heyulası kuranlar ne şekilde olursa olsun İslam’ı ve Türk’ü dışarıda tutmayı başaramazlar. Bundan dolayıdır ki İslam’ın ve Müslüman Türklerin de tarifini yapmak zorunda kalıyorlar. Oysa ne din ne Türklük kendi dilini, tarihini ve sınırlarını yok sayarak kendi köklerinden başka yerde başka bir tarife açık değildir.

            Müslüman olmadan hiçbir sözlük yazılamayacaktır ve hiçbir sözlük Türk’ün İslam’dan ayrı bir maddede ele alınmasına imkân vermeyecektir. Hal böyle olunca gerek dine yapılan saldırılar gerekse Türkiye’ye kurulan tuzak ve kumpaslar gücü yitmiş, oyuna gelmiş, dünya sistemine bağlanmış bir Türkiye hayali içindedirler.

            Parayı ve para akışını kontrol eden, ticari merkezler üzerinden sistemi kurup, yönetenler, dünyanın hemen her yerinde yaptığını bu topraklar üzerinde de yıllardır sahneye koyma çabasındalar. Onların da bir Türkiye tarifi var. Benimse ağırıma giden bu tarifin aynısını bu topraklarda yaşayan kimilerinin de yapıyor olması…

            Sistemi kontrol edenlerle aynı dili kullananlar nasıl oldu da bu kadar ayyuka çıktı. Aynı Türkiye tahayyülümüz yok onlarla. Aslında onların bir hayali bile yok. Kendi yaşadığı topraklara yabancı olan ve yabancı kalmayı tercih edenler aslında kendilerinin de tarife tabi olduğunu idrak edemeyenlerdir.

            Bu millete “millete rağmen” desise, kumpas, hile, tuzak kurmak isteyenlerin aynı tastan çorba içtiğini görmüş olmak dokunmuyor değil. Bununla birlikte gele gele yine milletin sinesine çarpıyorlar. Sillemizin ağırlığını ve şiddetini siz değil biz biliriz.

Önceki ve Sonraki Yazılar
Hakan Bahçeci Arşivi
SON YAZILAR