Yeni Haber'de Ramazan 23. Gün (2 Nisan 2024)

Yeni Haber ailesi olarak hayırlı ramazanlar diliyoruz. Konya için bugün imsak vakti 05:04, iftar saati ise 19:21.
Yeni Haber'de Ramazan 23. Gün (2 Nisan 2024)

ALLAH’I SEVENLERE KORKU VE HÜZÜN YOK

Bir gün Peygamber Efendimiz (s.a.v)’e biri gelerek, “Kıyamet ne zaman kopacak?” diye sordu. Resûlullah (s.a.v), “Kıyamet için ne hazırladın?” karşılığını verdi. Adam, “Allah ile Resûlü’nün sevgisini!” dedi. Bunun üzerine Kutlu Elçi, “Sen sevdik­lerinle berabersin!” buyurdu. Merhamet Peygamberi, müminleri müjdeliyordu bu cevabıyla; gönüllerini hakiki sevgiyle, Allah ve Peygamber sevgisiyle dolduran ve bu sevgiyle yaşayan müminleri... O, böylelerinin de Allah ve Resûlü tarafın­dan sevileceğini haber veriyordu. Sevgi, Yüce Yaratan’ın, mahlûkata bahşettiği ilahi bir lütuftur, nimettir. Sevgiyi kulları­nın kalplerine yerleştiren Rabbimiz, özü itibariyle bütün sevgilerin kaynağıdır. O, Vedûd’dur; hem seven hem sevilendir. Bu sevgi sayesinde O, tüm varlıklara rı­zık verir. Bu sınırsız sevgi ve merhameti ile biz kullarına yardımcı olur ve bizi ba­ğışlar. Unutmayalım ki; Allah’ı sevenlere, Allah için birbirini sevenlere asla korku ve hüzün yoktur.

Ramazan orucuna başlayan kimse sonraki günlerde tutmaktan vazgeçerse ne gerekir?

Ramazan ayında her günün orucu başlı başına müstakil bir ibadettir. Bundan dolayı her gün için oruç tutmaya niyet etmek gerekir. Dolayısıyla bir günün orucundaki bozukluk, diğer günün sıhhatine engel olmaz. Bu itibarla Ramazan orucu tutmaya başlayan bir kimse daha sonraki günlerde mazaretsiz olarak oruç tutmaktan vazgeçerse, sadece tutmadığı günlerin orucunu kaza etmesi gerekir, keffâret gerekmez. Zira keffâret, oruç tutmamanın değil, orucu bozmanın cezasıdır. Ancak Ramazan orucunun mazeretsiz olarak tutulmaması büyük günah olup, kazasıyla birlikte tövbe de etmek gerekir. Ayrıca Ramazan’dan sonra tutulan oruç, Ramazan’da tutulan orucun sevabını karşılamaz (İbn Âbidîn, Reddû’l-muhtâr, III, 377). Hz. Peygamber (s.a.s.) bir hadisinde, Ramazan’da mazeretsiz olarak tutulmayan bir günün orucunun sevabını, bir sene boyu tutulan orucun sevabının karşılamayacağını belirtmiştir. (Ebû Dâvûd, Savm, 38; bkz. Buhârî, Savm, 29).

FELAK SURESİ

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla

1, 2, 3, 4, 5. De ki: Yarattığı şeylerin şerrinden, düğümlere üfürüp büyü yapan üfürükçülerin şerrinden ve kıskandığı vakit kıskanç kişinin şerrinden sabahın Rabbine sığınırım!

AYET

Meclislerde ibadete çekilmiş olduğunuz zamanlarda kadınlarla birleşmeyin. Bunlar Allah’ın koyduğu sınırlardır. Sakın bu sınırlara yaklaşmayın. (Bakara 2/187)

HADİS

“İşçinin ücretini teri kurumadan önce veriniz.” (İbn Mace, Rehin,4)

DUA

"Allah’ım! Bana hidayeti nasip ettiğin gibi, Müslüman olarak bu hidayet üzere hayatıma son verene kadar benden bu büyük nimeti çekip almamanı niyaz ediyorum."

Kaynak:HABER MERKEZİ

Etiketler :