Doç. Dr. Ömer Akdağ

Doç. Dr. Ömer Akdağ

“ALLAH’I PROTESTO (!)”

“ALLAH’I PROTESTO (!)”

Sosyal medyada görüldüğü kadarıyla bir İsrail milletvekili, ülkesinde çıkan yangını ve Allah’ı protesto etmek için resmi twitter hesabı üzerinden bir resim paylaşmış. Resimde Kâbe-i muazzama klozet şeklinde yapılmış ve üzerinde bir kadın resmi var.

İsrail’de çıkan yangınla bu dehşetli münasebetsizliğin ne alakası var?

Demek ki İsrailli milletvekilleri bir münasebet kurmuşlar.

Aklıma ne geliyor biliyor musunuz?

İslam dünyası sahipsiz ve dağınık.

Zalim, zulmünü icra ederken çok güçlü olduğundan dolayı değil, mazlumun korkaklığından ve dağınıklığından kuvvet alır.

İslam dünyası dağınık ve sahipsiz maalesef.

Son muhteşem Müslüman-Türk devleti olan Osmanlı cihan devleti İttihatçılar ve İttihatçı artıkları tarafından yıkıldıktan sonra İslam dünyası sahipsiz ve yetim kalmıştır.

Tekrar hatırlatayım ve sorayım;

Acaba II. Bayezıd heykeli niye yok İsrail’de?

Hiç merak ettiniz mi?

Halbuki II. Bayezid 15. Asrın sonlarına doğru İspanya’da katliama maruz kalan Yahudileri Osmanlı coğrafyasına kabul etmişti. Hem de dünyada bütün ülkeler, Yahudileri dışlarken, aşağılarken….

Bütün bu riskleri göğüsleyerek insanlık adına Yahudileri Osmanlı ülkesine kabul eden Osmanlı hakanı II. Bayezid’in heykeli niye yok İsrail’de?

Hiç bu soruyu sordunuz mu kendinize?

Yahut bir kemaliste “niye İsrail’de II. Bayezıd’in heykeli niye yok? Diye sordunuz mu?

Niye İsrailli milletvekilleri Kabe’nin üzerine oturan münasebetsiz bir resmi paylaşır?

Türkiye İsrail’deki yangını söndürmek için katkıda bulunmadı mı?

Katkıda bulundu. Öyleyse niye böyle bir münasebetsiz resmi paylaşmak ihtiyacını hissettiler?

Günümüzde Yahudilerin toplandığı tek devlet İsrail değil mi? II. Bayezıd İspanya’da katliama maruz kalan Yahudilere kucak açmasaydı bugün İsrail devletini kuracak adam kalır mıydı?

Tekrar soruyorum; Niye İsrail’de II. Bayezıd’in heykeli yok?

Ve hatırlatıyorum; İslam dünyası başsız ve dağınıktır.

İkinci Abdülhamid döneminde birisi Kabe-i muazzamayla alakalı böyle bir haysiyetsiz resim yapacak ha…..

Dünyayı dar ederdi onlara, dar…

Şimdi anlıyor musunuz, II. Bayezıd’ın niye heykeli yok İsrail’de?

Bir soru daha sorayım;

İki-üç gün önce ölen ve bizdeki bazı akl-ı evveller tarafından “rahmet” okunan Fidel Castro niye Fatih Sultan Mehmed’i örnek almıyor?

Halbuki Fatih Sultan Mehmed Ortodoks dünyasının lideri olan patrike , kainatta görülmedik şekilde itibar kazandırmıştı. Ökümenik sıfatını veren Fatih Sultan Mehmed’dir.

Niye Küba’da Fatih’in heykeli yok?

Efendiler,

Dostunu düşmanını tanımayana ahmak derler.

Unutmayın Türk milleti içerden hançerlenmiştir. Ve içerden hançerlenmeye devam edilmektedir.

15 Temmuz direniş ruhu bize ümit veriyor.

İnşaallah Türk milleti, tarihte olduğu gibi hakiki hüviyetine tekrar sahip olacaktır.

Bir defa daha lanetle hatırlıyorum; Türk milletini temel değerlerinden ayıran ihanet şebekelerini.

Bir defa daha hatırlıyor, hatırlatıyor ve lanetle anıyorum; yakın tarihimizde Türk milletinin temel değerleriyle savaşıp bu asil milleti yetim bırakan ihanet şebekelerini.

TÜRK MİLLETİ MÜSLÜMANDIR VE MÜSLÜMAN KALACAKTIR.

Dışardaki itibarı, hudutları içindekinden daha çok olan tek ülke Türkiye’dir.

Bu bir Osmanlı Türk mirasıdır.

Ey Müslüman Türk!

Ecdadını tanı.

Titre ve kendine dön.

Önceki ve Sonraki Yazılar
Doç. Dr. Ömer Akdağ Arşivi

YAZI

02 Ocak 2017 Pazartesi 09:01

DUA

19 Aralık 2016 Pazartesi 09:04
SON YAZILAR