Doç. Dr. Ömer Akdağ

Doç. Dr. Ömer Akdağ

ANAYASA MADDESİ TEKLİFİ

ANAYASA MADDESİ TEKLİFİ

Tarihî günler yaşıyoruz. Anayasa değişikliği hususunda MHP ile Ak Parti müşterek bir karara vardılar. Bugün (10 Aralık 2016) itibariyle meclise teklif takdim edecekler. Ümit ederiz ki, milletimizin temel değerlerine mutabık bir anayasa teşekkül eder.

Bilindiği gibi anayasa orijinal ifadesiyle teşkilat-ı esasiye, milletin müşterek metnidir. Başka bir ifadeyle cemiyetin müşterek akdidir. “Toplumsal sözleşme” olarak da ifade ediliyor.

Madem ki, anayasa milletin müşterek metnidir. Öyleyse bendenizin de bir teklifim var;

Önümüzdeki aylarla milletimizin kabul edeceğini ümit ettiğimiz ve Ak Parti ile MHP arasında müştereken hazırlanmış ya da hazırlanmakta olan anayasaya şöyle bir madde ilave edilmelidir;

“Türk milletinin temel değerlerine, kültürüne, inancına aykırı kanun yapılamaz”.

Artık, söz milletinse ayrıca karar da milletinse, milletimizin bir ferdi olarak böyle bir teklifi takdirlerinize arz ediyorum.

Milletimizin ve akl-ı selim olan siyasilerimizin bu teklife “hayır” demeyeceklerine kanaatim tamdır.

Teklif bizden takdir milletimizin.

DUA

Genellikle duada yaptığımız büyük bir hata vardır. Dua ederken arzu ettiğimiz ve ulaşmak istediğimiz her şeyi talep ederiz. Bu, kesinlikle uygun değildir.

İnsan olarak istikbali görmemiz mümkün olmadığından, arzu ettiğimiz bir hususta dua ederken mutlaka “hayırlıysa” kaydını koymamız gerekir.

Diyelim ki, yeni evlendiniz. Çocuğunuz olmuyor. Sağılık yönünden tedbirlerinizi alırsınız veya daha başka hangi çareler varsa onlara müracaatınızı yaparsınız. Fakat mutlaka arzunuzun yerine gelmesi gerektiğini düşünmemelisiniz. “Hayırlı ise olsun” demeyi ihmal etmemek lazım.

Her hususta böyledir.

İnsanoğlu, seferden sorumludur zaferden değil.

Son yüz yıldır milletimizin itikadı hallaç pamuğu gibi atıldığından neyi, ne kadar talep edeceğimizi bilemez hale geldik.

Nezaketi kaybettik.

Hürmeti yitirdik

Kendimizi akıllı zannediyoruz, ukala olduk farkında değiliz.

Ne diyordu şair;

“Dua, dua, eller karıncalanmış;

Yıldızlar avuçta, gök parçalanmış.

Gözyaşı bir tarla, hep yoncalanmış..”.

Önceki ve Sonraki Yazılar
Doç. Dr. Ömer Akdağ Arşivi

YAZI

02 Ocak 2017 Pazartesi 09:01

DUA

19 Aralık 2016 Pazartesi 09:04
SON YAZILAR