Doç. Dr. Ömer Akdağ

Doç. Dr. Ömer Akdağ

KUDURMAK

KUDURMAK

Diyelim ki, bir siyasi partiye mensupsunuz. Bir türlü iktidara gelemiyorsunuz. Millet size kâfi rey vermiyor. Halkın temel değerleriyle mesafelisiniz. Veya parti olarak öyle değilsiniz ama halk, sizi öyle zannediyor. Ya da eskiden Türk milletinin temel değerlerine karşı sizin partiniz bazı operasyonlar yapmış. Millet o operasyonları unutamadığından sizin partinize rey vermiyor.

Muhalefettesiniz.

Demokrasi tarihinde hiçbir muhalefet partisi oy kaybetmez. Hem muhalefettesiniz hem de reylerinizi yükseltemiyorsunuz.

Sadece bu kadar olsa yine iyi. Yani hem muhalefet partisine mensupsunuz hem de oylarınızı yükseltemiyorsunuz. Üstelik muhalefette olduğunuz halde rey tabanınızda kaymalar var.

Şimdi yapılması gereken nedir?

15 Temmuz darbe teşebbüsü sadece fetö yapımı değildir. Bu menfur vakanın müsebbipleri bir koalisyondur.

15 Temmuz’da irtikap edilen bir kudurmadır.

Devlet, milletimizi bu kudurmuşlardan kurtarmalıdır.

TANRIÖVER VE CURZON

CHP İstanbul milletvekili Hamdullah Suphi Tanrıöver 25 Şubat 1949’da TBMM’de yaptığı bir konuşmasında Osmanlı Devleti’nin terk ettiği bölgeleri işgal eden devletlerin bile mezar taşlarını tamir ettirdiğini fakat bizim bunları tahrip ettiğimizi hayıflanarak dile getirmiştir. Tanrıöver’in sözleri şöyledir:

“Bilmem hangi gaflet bize musallat olmuştur? Tarihî mezarlıklarımızın bir kısmım kaldırdık. Meselâ Bursa'da bir Deveci Mezarlığı vardı, İmparatorluğun 500’e yakın ricali (kimsesi) orada yatıyordu. Onu söküp dağıttık. Edirne'ye gittim, Büyük Selimiye'nin etrafında, birçok mezarların kaldırılmasından mütevellit (doğan) yüzlerce kitabe taşı yığın halinde duruyordu. Eceabat'ta Anadolu'dan Rumeli'ye geçen ilk gazilerin mezar taşları vardı, onlar da kaldırıldı. Gebze'de Tunus'a, Cezayir'e gönderilen yüksek rütbeli memurların mezarları yok oldu. Bunlar saymakla bitmez. Aziz arkadaşlarım, ne acı bir şey. Yabancıların eliyle bu tahribat yapılsaydı biz ne düşünecektik? Yer mi yok? Türkün eli, ecdadın son hâtırasına, kemiklerine ve mezarına neden musallat olur? Kimden kime şikâyet edelim? Düşündüm size şikâyet ediyorum. İtalyanlılar Rodos'a girdikleri zaman oradaki mezarlarımıza ne yaptılar biliyor musunuz? Ne söylersem, ahlâki mesuliyeti üzerime alarak söylüyorum. Baştanbaşa tamir ettiler hatta taassup gösterdiler, eğilmiş olan mezar taşlarını zamanın tesiri kaybolmasın, diye, eğilmiş olarak tamir ettiler. Lord Curzon, Hindistan'da arzın en muhteşem rütbesi olan Tac-Mahal'i, bin bir itina ile tamir etti. Bu zat Lozan müzakereleri esnasında, Türk Heyetinin Baş Murahhası olan, şimdiki Devlet Reisimize, Çanakkale'deki İngiliz mezarlıkları mevzuubahis olduğu vakit ‘Siz kendi mezarlıklarınıza bakamazsınız, bırakın bizim mezarlıklarımıza biz bakalım’ demişti”. TBMM Tutanak Dergisi, Dönem 8, C. 16, Birleşim 52, (25. 2. 1949), s. 663-664.

Gördünüz mü ne diyor Lord Curzon; “Siz kendi mezarlığınıza bakamazsınız, bırakın bizim mezarlarımıza bir bakalım”.

Bir insanın kendi kendine ettiğini başkası edemez.

BİZ İÇİMİZDEN İHANETE UĞRADIK.

ADAM, kerhane işletiyor. Kadınlara tecavüz etmeyin diyor. Herhalde sermaye derdinde.

Namaz kılmak demek, Allah'a meşru zeminde olacağım diye söz vermektir. Namaz kıldığı halde gayrimeşru yoldaysa o sadece spor yapıyordur.

Meşru yollarla ulaşılamayan bir hedefe gayrimeşru yollarla ulaşmaya kalkışmanın adı kudurmaktır.

"Bedenime dokunma" diye pankart açmışlar. Senin dokunulacak bedenin kalmamış ki. Ruhsuz beden neye yarar? nerede akşam orada sabahlıksın sen

İyi ki sandık var. Öyle tahmin ediyorum 1945'de çok partili sisteme müsaade eden İsmet Paşa şimdi binlerce pişmandır.

Önceki ve Sonraki Yazılar
Doç. Dr. Ömer Akdağ Arşivi

YAZI

02 Ocak 2017 Pazartesi 09:01

DUA

19 Aralık 2016 Pazartesi 09:04
SON YAZILAR