Sedat Dönmez

Sedat Dönmez

GÖRSELİN FENDİ SÖZCÜKLERİ YENDİ

GÖRSELİN FENDİ SÖZCÜKLERİ YENDİ

GÖRSELİN FENDİ SÖZCÜKLERİ YENDİ

Reklamcılık her geçen gün değişen bir yapı. Tüketicinin anlayışına, düşünme yapısına, yaşam tarzına göre evrilmeye devam ediyor. Günümüz tüketicisi artık kendini ifade etmek için sözcüklerden çok görselleri kullanıyor. Uzun metinleri okumak yerine bu metinleri özetleyecek görselleri görmeyi tercih ediyor. Tabii ki kitle iletişim araçları da bu doğrultuda bir evrim geçirdi. Dergilerimiz, gazetelerimiz ve hatta kitaplarımız artık daha az metin ve daha fazla görsel anlayışı üzerine kurgulanıyor. Her şeyi hızlı tüketen günümüz tüketicisi zaman kaybetmeden, emek vermeden bilgiyi hafızasına kaydetmek istiyor bunun için de görsellerden faydalanıyor. Bu süreçte reklam içeriklerinin de evrim geçirdiğini görebiliyoruz. Artık uzun süslü cümleler, tüketiciyi bilgilendirici içerikler tek başına yetersiz kalıyor. “Son teknoloji”, “Kusursuz kalite”, “Bu bizim işimiz” gibi tüketicilerin umurunda bile olmayacak metinler artık reklamcılıkta slogan çöplüğüne gidiyor. Bunun bir sebebi de görsellerin duyguları daha iyi aktarabilmesi. Reklamda kullanacağınız bir görsel bazen bir paragrafta anlatamayacağınız bir duygusal mesajı tüketiciye aktarabiliyor. Günümüz reklamlarının rasyonelden çok duygusal mesajlar üzerine konumlandığını ve çoklu imajlar ürettiğini düşünürsek görselin fendi sözcükleri yendi diyebiliriz. İşletmeler artık tüketicilere gereksinimlerini karşılayacak bir ürün değil yaşam tarzlarını yansıtacakları bir marka sunuyorlar. Bu yaşam tarzını benimsetmenin en etkili yollarından birisi de tabii ki reklam. Reklam içerikleri artık eskisi gibi tek bir mesaj üzerine kurgulanan, tüketici zihninde tek bir imaj oluşturma çabasında değil. Tüketiciler izledikleri reklamdan kendi yaşam tarzlarına göre imaj üretimi yapıyor ve istediği imajı markaya adapte ediyor. İşte bunu sağlayabilmenin yolu da görsel mesajlarla anlam çokluğu sağlayabilmekten geçiyor. Bu anlamda bir nesnesin ya da fikrin yerine geçebilen ve onu yansıtan öğeler olarak adlandırdığımız metaforlar reklamcıların yardımına yetişiyor. Metaforlar çoklu anlam üretimine olanak sağlayan görsel anlatılar olarak tüketicilerin zihninde birden fazla duygu bölgesini harekete geçiriyor. Bu demek değil ki sözcüklerin hakimiyeti sona erdi. Ancak artık mantığa yönelen sözcükler değil söylediğinizi tüketici zihninde resmedebilecek sözcükler kullanmak zorundasınız. Kısaca sözcükler de artık görsel anlamlar oluşturmak üzerine kurgulanıyor. Coca-Cola’nın “Mutluluğa kapak aç”, Nike’ın “Just Do It”, Apple’ın “Think Different” sloganları bize sadece ürünün kalitesini değil zihnimizde bazı eylemleri resmedebiliyor. Bu haftayı görsellerin gücünü gösteren reklam örnekleriyle kapatalım.

sedat-donmez-foto-1.jpgsedat-donmez-foto-2.jpgsedat-donmez-foto-3.jpg

Önceki ve Sonraki Yazılar
Sedat Dönmez Arşivi
SON YAZILAR