Zekiye Soylu

Zekiye Soylu

Hakkı Batılı Birbirinden Ayıran Yiğit

Hakkı Batılı Birbirinden Ayıran Yiğit

Kıymetli kardeşlerim bu hafta sizlerle dört büyük halifeden olan İslam dünyasına adını adaletiyle duyuran Hz.Ömer' bahsedeceğiz insaAllah.Lakabı Faruktur.Hakkı Batılı birbirinden ayıran.
Hz.Ömer Fil Vak‘ası’ndan on üç yıl kadar sonra, diğer bir rivayete göre ise Büyük (Dördüncü) Ficâr savaşından dört yıl kadar önce Mekke’de doğdu (Halîfe b. Hayyât, I, 151). Baba tarafından soyu Câhiliye döneminde Kureyş kabilesinin sefâret işlerine bakan Adî b. Kâ‘b kabilesine ulaşır ve Kâ‘b b. Lüey’de Hz. Peygamber’in nesebiyle birleşir. Annesi Mahzûm kabilesinden Hanteme bint Hâşim’dir.Hz.Ömer Peygamber efendimiz s.a.s insanları islama ilk davet ettiğinde hemen iman edenlerden olmamıştır.


Akşamları Muhammed (s.a.v.) Kuran okurken gizlice dinlerdi. Dinlediği Kuran’dan etkilense de hemen Müslüman olmadı. Nüfûzuyla, güç ve kuvvetiyle meşhur olduğundan, onun îman etmesi Müslümanlara büyük bir kuvvet kazandırdı.

İslâm ile şereflendiği gün bütün Müslümanlar Kâ’be’ye giderek ilk defâ açıktan namaz kıldılar. Ömer (r.a.) Müslüman olduktan sonra devamlı Allah Resûlü’nün yanında bulundu, O’ndan hiç ayrılmadı ve İslâm için elinden gelen her şeyi yaptı. Kâfirlerle mücâdele etti, pek çok meşakkat ve eziyetlere mâruz kaldı. Medine’ye hicret edince, şehir merkezine 3 km. uzaklıkta bulunan Kuba’ya yerleşti. Hz. Ebûbekir’den sonra Allah Resûlü’nün en büyük yardımcısı oldu. Efendimiz’in katıldığı bütün savaşlarda bulundu. Resûlullah Efendimiz mühim kararlar alacağı zaman Ömer (r.a.) ile de istişâre ederdi. Kızı Hafsa vâlidemizi Resûlullah ile evlendirerek Peygamber Efendimiz’in kayınpederi olma şerefine erdi. Efendimiz’i o kadar derin bir muhabbetle severdi ki, O’nun vefat ettiğini duyunca büyük bir şoka girdi, kılıcını çekerek, “Peygamber Efendimiz öldü” diyenlerin kafasını koparacağını söyledi.
Ebubekir (r.a.)’ın vefat etmesinin ardından ikinci halife olarak görev yaptı. Mısır, Suriye, Irak ve İran’ı İslam toprakları içerisine dahil etti. İskenderiye, Horasan, Ermenistan, Azerbaycan ve Kudüs Hz. Ömer (r.a.)’ın hilafet döneminde fethedildi. İslam ordularının almış oldukları topraklarda yaşayan halk İslam’daki güzel ahlak, adalet ve gördükleri davranış ile etkilenip kitleler şeklinde Müslüman oldu. Dininden dönmek istemeyen kişiler baskılara maruz kalmadı ve inanç hürriyetlerine kavuştular.
Devlet idaresinde çok sayıda ilke imza attı. İslam için Müslümanların hizmetinden dolayı maaş bağladı ve maaşlar senelik tahsisat olarak ödendi. Müminlerin emiri olarak isimlendirilmiş ilk kişi Hz. Ömer (r.a.) olmuştur. İlk defa Teravih namazı Ömer (a.s.) döneminde cemaat ile kılınmıştır. İlk kez Kuran’ı toplayıp iki kapak arasında bulundurulmasını teklif etti ve üzerinde çok durdu. İlk kez valiler ile toplantı yapmış, ilk kez yazılı karar almış, ilk kez İslam devletine ait olacak bir para bastırmıştı. Pek çok ilke Ömer (a.s.) imza atmıştır. Hicretin ardından geçen 24. senede bir köle tarafından şehit edilerek 63 yaşında vefat etmiştir.Herkese adaletli davranırdı.Rabbim ondan razı olsun...Amin

Önceki ve Sonraki Yazılar
Zekiye Soylu Arşivi
SON YAZILAR