Hasan Mutluoğlu

Hasan Mutluoğlu

HİCRİ 1444. YILDA PEYGAMBERİMİZİ ANLAMAK

HİCRİ 1444. YILDA PEYGAMBERİMİZİ ANLAMAK

Günümüzde Peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.V)’i anlamak çok daha önemli hale geldi. Bütün dünya onun vasıtası ile gönderilen “Allah’ın (C.C) İpine” muhtaç.

Herkesten daha fazla “Allah’ın İpine”  müslümanlar muhtaç.

“Hep birlikte Allah’ın İpine (kitabına, dinine) sımsıkı sarılın. Parçalanıp ayrılmayın.” (Ali İmran 103)

“Gökten yeryüzüne indirilmiş olan Hablullah (Allah’ın İpi) Allah’ın Kitabıdır.”

Kur’an-ı “Oku”mak ve gereği gibi anlamak, hayat yolunda kullanabilmenin yollarına ulaşmanın en güvenilir yolu İslam Peygamberi/Peygamberimiz Hz. Muhammed’i tanımaktan geçer.

“ Ey Peygamber! Biz seni bir şahit, bir müjdeleyici, bir uyarıcı; Allah'ın izniyle kendi yoluna çağıran bir davetçi ve aydınlatıcı bir kandil olarak gönderdik. Ahzap (45-46)

Kitabımız Kur’an-ı Kerim ifadesinde görüldüğü gibi, örnek almamız gereken bir Peygamber –Peygamberimiz Hz. Muhammad (S.A.V) var.

Peygamberimizi iyi tanımak, öğrenmek için başta Kur’an-ı, yazılmış olan sahih ve güvenilir SİYER kitaplarını “OKU”malıyız.

“OKU”mak, sadece seslendirmek anlamında değil;  anlamak, örnek almak, davete icabet etmek, hayat yolunda rehber edinmek demek oduğunu bilmek, ona göre davranmak gerekir.

Günümüz problemlerini en güzel şekilde çözüme kavuşturmanın yolları, Peygamberimizin hayatında örnekleri ve uygulamalarında görmek mümkün.         

 “ Andolsun, Allah'ın Resülünde sizin için; Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı uman, Allah'ı çok zikreden kimseler için güzel bir örnek vardır” Ahzab (21)

Sosyal toplum içinde yer alan her fert, kendi statüsüne uygun davranış modellerini, problemlerin çözüme kavuşturulması için yapması gerekenleri, Peygamberimizin örnek hayatından öğrenebilir/öğrenmelidir.

Sağlam toplumun oluşmasında en önemli birliği olan “Sağlam Ailenin” işleyişini, peygamberimizin aile yaşantısından öğrenmek mümkün.

Ülkesinin yönetiminde görev alan devlet adamlarının görev ve yetkilerini öğrenebilecekleri örnek bir peygamber hayatı var.

Ülkenin korunmasında, savunmasında görevli olan ordu ve komutanlarının, savunma  ve savaş stratejilerini öğrendikleri/öğrenebilecekleri yazılı siyerler var.

Eğitimciler, anneler, babalar çocukları anlamada ve eğitilmelerinde nasıl bir metot takip etmeleri gerektiğini öğrenebilecekleri en önemli örnek peygamberimiz olduğu gerçeğinden hareket ederek, zamanımızda peygamberimizi “OKU”maya, anlamaya her zamankinden daha fazla ihtiyacımız  var.

Peygamberimizi öyle bir anlamalıyız ki; dar kalıba hapsedilmeye çalışılan “Efendisi Güllerin” anlayışından,” Tüm güzelliklerin Efendisi” anlayışına gelmeliyiz.

Kitabımız Kur’an-ı Kerimin beyanına söz katmak (Haşa) olur mu? Buyurun:

 “  De ki: "Eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki, Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Çünkü Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir." Ali İmran (31)

“Biz seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik” Enbiya (107)

Kur’an Peygamberini iyi anlayan neslin yetişmesi/yetiştirilmesi dua ve dileğimiz olsun.

Önceki ve Sonraki Yazılar
Hasan Mutluoğlu Arşivi
SON YAZILAR