Hamdi Bağcı

Hamdi Bağcı

Mahmut Sami Ramazanoğlu (K.S.)

Mahmut Sami Ramazanoğlu (K.S.)

12 Şubat Mahmut Sami Ramazanoğlu (K.S.)’ın vefatının seneyi devriyesiydi…

Tabi bu vesileyle de Değerli Büyüğümüzü bir daha hatırlama ve anlam olanağımız olmuş oldu…

Gündemin yoğunluğunda biliyorum ki medyamızda bu tür değerlerimiz, Evliyalarımız, Âlimlerimiz pek fazla gündemde yer bulamıyor ama biz yine de bu yoğun gündemden sıyrılarak Üstadı rahmet ve saygıyla anma sadedinde kendilerinden bahsetmeye çalışacağız…

Biliyorsunuz, Mahmut Sami Ramazanoğlu (K.S.) çağımızda yaşamış ve Nakşi Postnişini olmuş, Nakşi Şeyhi olmuş, seyr u sülûkde bütün makamları geçmiş büyük bir evliya ve âlimdir…

Adana’da 1892 yılında doğmuş, ilk ve orta öğrenimini Adana’da yaptıktan sonra İstanbul’a gitmiş ve Hukuk Fakültesinde okumuş, hukuk fakültesini birincilikle bitirmiş…

Düşünebiliyor musunuz? 1950, 1940’lı yıllarda Hukuk Fakültesini birincilikle bitireceksiniz ve fakat paraya tamah etmeyecek, makama tamah etmeyecek, gelecek Adana’da bir camide vaaz ve nasihatlerde bulunacaksınız…

Olacak iş mi? Ama olmuş, Allah dostu işte böyle olunuyor…

Şeyhü’l Meşâyîh Esad Erbili Hazretleri ile ilk tanışmalarını, manevi evlatları da olan Ömer Muhammed Öztürk şöyle anlatıyor, “Bâyezıd dersiâmlarından Rüşdü Efendi (Eski Beşiktaş müftüsü Merhûm Fuat Çamdibi Hocanın babası):

“Sâmî Evlâdım, gel seni Şeyhü’l-Meşâyih Es‘âd Erbilî Hazretlerine götüreyim.” der. Bu teklifi kabûl eden Efendi Hazretleri, Rüşdü Efendi ile berâber Kelâmî Dergâhı’na giderler. Bu ilk karşılaşmanın devâmını kendileri şöyle anlatıyorlar: “Üstâdımızın huzûruna varıp ellerini öptük. Rüşdü Efendi Hoca:

“Üstâdım bu getirdiğim genç Gümüşhâneli Ahmed Ziyâeddin Efendi’nin evlâdlarından Adanalı Sâmî Efendi” deyince; birden Üstâdımız Es‘âd Efendi Hazretleri:

“Hayır! O bizim evlâdımız” buyurdular. Ve orada devâm ettiğim evrâdın ne olduğunu sordular. Günde beşbin zikrullâh, bir cüz Kur’ân-ı kerîm tilâveti, Delâil-i Hayrât diye cevap verdim. “Evlâdım hastalık nerede ise tedâviye oradan başlamak lâzım, bu yüzden şimdilik bunları terk edip kalbî zikre başlayacaksın buyurdular ve Fakîre inâbe verdiler.” Akarsu deryâya kavuşmuş; su mecrâını bulmuştu.

Cenâb-ı Hakk’ın lûtfu inâyeti ile Hz. Sâmî Efendimiz birkaç ayda seyr u sülûkunu ikmal buyurdular. Daha önce iki yıl devâm edilen dergâhta olmayan tecellî burada bir kaç ayda olmuştu. El-hamdü li’llâh.”

Kelami Dergâhında uzun yıllar hizmet eder, burada manevi bütün makamlara erişiriz, hem Şeyhü’l Meşâyîh Esad Erbili Hazretlerine hizmet eder, hem de dergahın bütün işlerini yapar…

Hiç gocunmaz, ince yürekliliği, tertemiz duygulara, Rabbizülcelalimize bağlılığı onu dergâha öyle bağlar ki, hayatı boyunca bu çizgiden hiç ayrılmaz…

Hazreti Es‘âd Erbilî Efendimizin: “Mâ‘nen bizimle aynı mertebededir, lâkin bu vazîfe bize verildi” diye tarîf ettikleri Hüseyin Efendi Hazretleri yatalak olunca: “Bu Zâtın hizmeti için kim talip olur?” diye Pîr Efendimiz ihvâna sorarlar. Hemen Sâmî Efendimiz o Zâtın hizmetlerine koşarlar.

Def‘i hâcetleri dâhil her hizmetlerini uzun müddet seve seve görürler. Nihayet bu hizmetleri sonunda Hüseyin Efendi Hazretleri:

“Evlâdım, Cenâb-ı Hakk’a niyâz ediyorum; Allâhü ‘azîmüşşân bize ihsân ettiklerini fazlası ile sana ihsân etsin!” diye duâ buyururlar.

Ve bu dua Rabbimizin inayeti ile kabul olur, Rabbimiz Mahmut Sami Ramazan Oğlu Üstadımıza manevi bütün kapıları açar ve bütün İslam dünyasında, Ümmetin sevdiği saydığı büyük bir Âlim, Evliya olurlar…

1976 yılında Peygamber Efendimizin hasretine artık dayanmaz ve Medine-i Münevvere ye hicret ederler…

Burada 1982 yılına kadar yaşarlar…

Her günü cihat, he günü Müslümanlara hizmetle geçer…

Ve 1982 yılında, son dünya kelamı olarak, “Selâmün aleyküm dıbtüm fedhulûhâ hâlidîn. - Allâh’ın selâmı sizin üzerinize olsun, ne güzel kulluk yaptınız şimdi ebediyen cennetime giriniz.” (Zümer - 73) buyururlar ve ruhlarını Rabbi Zülcelalimize teslim ederler…

Ve Rabbimiz O'nun Menine-i Münevvere'ye defnedilme duasınıda kabul eder ve Cennetül Bak-i'ye Darül Bekada'ki istirehati için defnedilirler... 

Bizde büyük Âlim, Evliya, yol göstericimiz Mahmut Sami Ramazanoğlu (K.S.) Üstadımızı Rahmet, himmet dileği ve saygıyla anıyoruz…

Rabbimiz bizi kendine kul, Peygamber Efendimize (SAV) ümmet ve Mahmut Sami Ramazanoğlu (K.S.) ve onun yolundan giderlere dost, kardeş kılsın…

Amin... 

 

 

Önceki ve Sonraki Yazılar
Hamdi Bağcı Arşivi
SON YAZILAR