Doç. Dr. Ömer Akdağ

Doç. Dr. Ömer Akdağ

HZ. MUAVİYE

HZ. MUAVİYE

Her zaman ifade etmişizdir ve bir daha ifade ediyoruz; Türk milleti İslam ile şereflendikten sonra aslî kimliğine kavuşmuştur. Milletimizi bu aslî kimliğinden mahrum etmek isteyen hainler çıkmıştır yakın geçmişte…. Yakın tarihte Türk milletinin şerefli kimliğini bozmak isteyen kanı bozuklara aziz milletimiz gerekli cevabı vermiştir ve vermeye devam etmektedir.

Türk milleti Müslümandır ve Müslüman kalacaktır….

Son yüzyılda görülmüştür ki, Türk milletini sevgili peygamberinden ayırmak mümkün değildir. Öyleyse değişik bir metot takip edilerek milletimizin peygamber sevgisi bulandırılmak istenmiştir.

Bunlardan birisi Müslüman görüntülü kanı bozukların faaliyetleridir. Bu genetiği ve kanı bozukların belli başlı taktikleri vardır. Bunlardan birisinden söz edeceğiz;

Hz. Muaviye ile ilgili değerlendirmeler bunlardan birisidir. Yukarıda da ifade edildiği gibi Türk milleti olarak biz, sevgili peygamberimize göstermiş olduğumuz emsalsiz sevgi sayesinde yeryüzünün en şerefli insanları olmuşuzdur. Kendimiz şerefli olduğumuz gibi insan olarak her kesi de şerefli olarak görmek istemişizdir.

Biz biliriz ki, insanların kıymeti sevgili peygamberimize olan yakınlığı ile ölçülür. Hz. Muaviye de öyledir. Hz. Muaviye’nin içtihadî hataları olsa bile bu durum, asla onun hakkında olumsuz ifadelerin kullanılmasını gerekli kılmaz.  Zira fıkıhta bilinen bir gerçektir ki, içtihadî hatalarda sevap vardır.

Hz. Muaviye hakkında “zalim” vesair gibi olumsuz ifade kullananlar bilerek veya bilmeyerek dinin iptaline katkı yapmış sayılır.

Hz. Ali ile Hz. Muaviye arasında gerçekleşmiş olan olaylarda takınılması gereken tutum sevgili peygamberimizin şu talimatıdır. Peygamberimiz buyurur ki, “Ashabım arasında geçen olaylardan sizi sakındırırım.  Ashabım zikredildiğinde dilinizi tutunuz. Ashabım hususunda Allah’tan korkunuz. Onları hedef hedef edinmeyiniz”….

İmam-ı Rabbani hazretlerinden bir nakil yaparak konuyu tamamlayalım; İmam-ı Rabbani Ömer İbn Abdulaziz ve İmam-ı Şafii’nin şu sözünü bir Ehl-i sünnet şiarı olarak dikkatlerimize sunar;

“ALLAH O KANLARDAN ELLERİMİZİ TEMİZ KILDI; BİZLER DE DİLLERİMİZİ TEMİZ TUTALIM”.

Not: Bu ve benzeri ehl-i sünnet kimliği konularında güvenilir bir kaynak olarak Dr. Mustafa Özgen hocamın Palet yayınlarından çıkmış olan “Ehl-i Sünnet Kimliği” kitabını tavsiye ederiz. Unutulmamalıdır ki, her kitap okunmaz. Yazılanların doğruluğu ve güvenilirliği kadar yazarın da temiz bir zihniyet sahibi olması önemlidir. 

Önceki ve Sonraki Yazılar
Doç. Dr. Ömer Akdağ Arşivi

YAZI

02 Ocak 2017 Pazartesi 09:01

DUA

19 Aralık 2016 Pazartesi 09:04
SON YAZILAR