Şerife Şenyıl

Şerife Şenyıl

İslam’da Müzik

İslam’da Müzik

Müzik, Allah’ın yarattığı seslere melodi giydirmek suretiyle yapılan bir sanattır ve insana melodi yapma kabiliyetini veren de Allah’tır. Müzik gibi gürültü de yine seslerden meydana gelir. Müzik, seslerin harmonisinin/uyumunun/âhenginin ifadesidir.

İslâm dini, müzik konusunda ayrıntılı ve özel hüküm koymak yerine genel ilke ve amaçları belirlemekle yetinmiştir. Buna göre İslâm’ın ilke ve esaslarına aykırı, günaha sevk eden, haramı teşvik eden müzikleri yapmak ve dinlemek günahtır. Dinimizin temel inanç, amel ve ahlak ilkelerine aykırı olmayan, haramların işlenmesine sebep olmayan müzik türlerini dinlemekte ise dinen bir sakınca yoktur. Kur’ân ve sünnette müzikle meşgul olmanın, müzik dinlemenin mutlak anlamda günah olduğunu gösteren deliller bulunmamaktadır. Günümüzde maalesef ki özellikle gençler müzik konusunda Allaha, dinimize ve Kuranı Kerime karşı çıkan müzikler dinliyorlar. Ama pek çok kişi böyle müzik dinlediğinin farkında dahi değil. Dinlediğimiz müziklerin sözlerinin farkına varıp dikkatli dinlemeliyiz. Küfür şirk içeren kötü sözler bulunan şarkıların kendimiz farkına varıp etrafımızda da farkındalık oluşturmalıyız.

Hz. Ali (a.s) Resulullah'tan (s.a.a) şöyle nakletmiştir: "Ümmetimden bir grup maymunlaşacak; bir grup da domuzlaşacak (bu hayvanların sıfat ve özelliklerini kazanacaklar). Başka bir grup yere batacaklar ve bir grup ise, şiddetli fırtınalara müptela olacaklar. Bu belalara yakalanmalarının sebebi, içki içmeleri, ipek elbise giymeleri (erkekler için) ve şarkıcı kadınlara ve müzik aletlerine ilgi duymalarıdır." (El-Dürrü’l Mensur, c.2, s.324.)

Allah, yol gösterici, müjdeci, aydınlatıcı, Pey­gamberimiz, önderimiz, liderimiz ve örneğimiz Muhammed’e, temiz ailesine, şerefli ve uğurlu as­habına, din gününe kadar ona uyan muvahhid ve mücahidlere salât ve selâm etsin Allah’ım! Amin…

Önceki ve Sonraki Yazılar
Şerife Şenyıl Arşivi
SON YAZILAR