1. YAZARLAR

  2. Nuh Dede İnal

  3. Küçük ve mikro işletmeler için finansal raporlama geliyor
Nuh Dede İnal

Nuh Dede İnal

Mali Müşavir / CPA
Yazarın Tüm Yazıları >

Küçük ve mikro işletmeler için finansal raporlama geliyor

A+A-

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile ticari hayatın çerçevesi çizilmiş, tüccarların yasal olarak nasıl hareket edeceği kanuni düzenlemeler ile yasal zorunluluklar ve uygulamalar getirilmiştir. Türk Ticaret Kanununun 88. maddesi ile defter tutma yükümlülüğüne tabi gerçek ve tüzel kişilerin münferit ve konsolide finansal tablolarını düzenlerken; Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayımlanan, Türkiye Muhasebe Standartlarına, kavramsal çerçevede yer alan muhasebe ilkelerine ve bunların ayrılmaz parçası olan yorumlara uyma ve bunları uygulama zorunluluğu getirilmiştir.

26.09.2011 tarih ve 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu kurulmuş olup, kurum ile; uluslararası standartlara uyumlu Türkiye Muhasebe Standartlarını oluşturmak ve yayımlamak, bağımsız denetimde uygulama birliğini, gerekli güveni ve kaliteyi sağlamak, denetim standartlarını belirlemek, bağımsız denetçi ve bağımsız denetim kuruluşlarını yetkilendirmek ve bunların faaliyetlerini denetlemek ve bağımsız denetim alanında kamu gözetimi yapmak hususlarında düzenleme yapma ve denetleme yapma yetkisi verilmiştir.

KGK, 19.12.2012 tarih ve 2012/4213 sayılı Bağımsız Denetim Tabi Olacak Şirketlerine Belirlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı ile Türkiye Finansal Raporlama Standartlarını (TFRS) uygulayacak kurum ve kuruluşları belirlemiş olup; güncel hali

  • Aktif toplamı 35 milyon TL ve üzeri
  • Net satış hasılatı 70 milyon TL ve üzeri
  • Çalışan sayısı 175 kişi ve üzeri

Kriterlerinden 2 kriteri sağlayan kurumların bağımsız denetim yaptırmaları gerekmektedir.

Hali hazırda TFRS uygulayan firma sayısının 4-5 bin olması, Avrupa Birliği direktifinde yer alan işletmeler için bağımsız denetim ölçütleri ve KGK’nın daha düşük ciro ve aktife sahip firmalar için yeni bir finansal raporlama standardı için çalışmalar yapması neticesinde 29.07.2017 tarih ve 30138 sayılı Resmi Gazetede Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı (BOBİ FRS) yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. TFRS uygulayan, Sermaye Piyasası Kanununa tabi 1.500 civarı firma, BOBİ FRS uygulayan Büyük ölçekli 2.000 civarı firma, Orta büyüklükte 4.000 civarı firma bulunmaktadır.

KGK, bağımsız denetimde üçüncü aşama olan; Küçük ve Mikro İşletmeler için Finansal Raporlama Standardı çalışmalarını yapmış ve taslağı kamuoyu görüşüne 12 Temmuz 2019 tarihi itibariyle açmıştır. Yapılan düzenlemeler Avrupa Birliği direktifinde yer alan ölçütlere ve bağımsız denetime tabi olma ölçütlerine uygun bir şekilde yapılması planlanmaktadır. Avrupa Birliği direktifinde yer alan işletmeler için bağımsız denetim ölçütleri şöyledir :

İşletmeler

Aktif Büyüklüğü

Satış Hasılatı

Çalışan Sayısı

Mikro Ölçekli

< 350.000 EURO

< 700.000 EURO

< 10

Küçük Ölçekli

 < 4.000.000 EURO

< 8.000.000 EURO

< 50

Orta Ölçekli

< 20.000.000 EURO

< 40.000.000 EURO

< 250

Büyük Ölçekli

> 20.000.000 EURO

> 40.000.000 EURO

> 250

 

KGK, 12 Temmuz 2019 tarihinde kamuoyu görüşüne açtığı Küçük ve Mikro İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı taslağında küçük ve mikro işletmeler için bağımsız denetim ölçütlerini Avrupa Birliği direktifine uygun olarak aşağıdaki ölçütleri belirlemiştir.

İşletmeler

Aktif Büyüklüğü

Satış Hasılatı

Çalışan Sayısı

Mikro Ölçekli

< 350.000 EURO

< 700.000 EURO

< 10

Küçük Ölçekli

 < 4.000.000 EURO

< 8.000.000 EURO

< 50

 

Küçük ve Mikro İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardının yasalaşması ile birlikte; 01.01.2021 tarihi ve sonrasında başlayan hesap dönemlerinde uygulamaya başlaması planlanmaktadır. Uygulamanın hayat bulması ile ticari hayatın içindeki birçok firma bağımsız denetim ile tanışacak, TFRS’ye göre oldukça basitleştirilmiş de olsa; Borsaya kote büyük ölçekli şirketler gibi Finansal Raporlama Standartlarına uygun bilanço, gelir tablosu ve dipnotlar yayınlayacaklardır.

İşlerimizin hayr, akıbetimizin hayr olması dileğiyle, selam ve dua ile…

Önceki ve Sonraki Yazılar

YAZIYA YORUM KAT