Vergi Yapılandırması Kanunu Yürürlüğe Girdi

            213 sayılı Vergi Usul Kanunu kapsamına giren 31.08.2020 tarihinden (bu tarih dahil) önceki dönemlere, beyana dayanan vergilerde bu tarihe kadar verilmesi gereken beyannamelere ilişkin vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamlarının bu kanun kapsamında yapılandırılabileceği,

            Mükelleflerin kayıtlı oldukları odalar, borsalar, esnaf sanatkarlar odaları, KOSGEB gibi kurum ve kuruluşlara olan borçlarının bu kanun kapsamında yapılandırılabileceği,

            Sosyal Güvenlik Kurumuna yeni bildirilen çalışan personellere ilişkin destek ve uygulama esasları belirlenmiştir.

            31 Aralık 2020 tarihine kadar yapılacak olan başvurularda vadesi 31 Ağustos tarihine kadar olan vergi, vergi cezaları, gecikme faizleri ve gecikme zamları için yapılandırma yapılabilecek olup; ilk ödeme vergiler için 31 Ocak 2021, SGK için 28 Şubat 2021 tarihi belirlenmiştir.

            Beklenti neydi?

            Vergi mükellefleri; Covid-19 döneminde yaşanan ekonomik sıkıntılar nedeniyle vergi yapılandırması kanunu uhdesinde ayrıca matrah artırımı, kasa ve stok affı ile ortaklar cari hesabının düzeltilmesi gibi bilanço ve defter düzeltmelerini de içermesini istemekteydiler. Yasalaşan kanun metninde bu hususların olmaması vergi mükelleflerini şaşırtmakla birlikte; bundan sonraki yapılandırma kanunlarında matrah artırımı, kasa ve stok affı ile ortaklar cari hesabının düzeltilmesi gündeme gelip gelmeyeceği merak konusu olmuştur.

            Hükümetin vergi gelirlerinin pandemi döneminde düşmesi ve mükelleflerin de vergi ödeme güçlerinin zayıflaması nedeniyle borçların yapılandırması gündeme gelmişken; daha fazla vergi tahsilatı gerçekleştirmek adına matrah artırımı, kasa ve stok affı ile ortaklar cari hesabının düzeltilmesi hususlarının kanuna dahil edilmesinin gerektiğini bunun yapılmamış olmasının talihsizlik olduğunu düşünüyoruz.

            Yapılandırma kanununda ayrıca aşağıdaki hususlar bulunmakta:

            İnternetten yapılan ev üretimi satışlarına muafiyet getirildi

            193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa eklenen bent ile satışların 220.000 TL’ye kadar olan kısmı vergiden muaf esnaf belgesi alınması ve tahsilatların banka hesabı aracılığıyla yapılması şartıyla muaf haline getirildi. Bankalar çalışanı olmayan ev üretimi hasılatı üzerinden % 4, çalışan olan ev üretimi hasılatı üzerinden % 2 tevkifat yapacaklar.

            ETGB ile ihracat yapanlara vergi istisnası getirildi

            Gelir Vergisi mükelleflerinin Gümrük Kanununun ilgili maddesi kapsamında Elektronik Ticaret Gümrük Beyannamesi ile yaptıkların ihracat kapsamında elde ettikleri kazancı % 50’sini Gelir Vergisi beyannamesinde indirebilecekler.

            Sermaye azaltımı vergiye tabi oldu

            Sermaye şirketlerinin sermaye azaltımı halinde azaltılan sermaye tutarının ortaklara yapılan kar dağıtımı olup olmadığı sürekli tartışılan bir konu olmuştur. Yapılan değişiklik ile sermaye azaltımı halinde azaltılan sermaye tutarının kar payı dağıtımı hükmünde değerlendirilerek % 15 kar payı stopajına tabi olacak.

            BİST’te hisseleri işlem gören firmalara kurumlar vergisi indirimi

            Borsa İstanbul’da (BİST) hisseleri işlem gören ve en az % 20 halka arz olunmuş kurumlara 5 yıl boyunca % 2 kurumlar vergisi indirimi getirildi.

            DİİB belgesine ilişkin KDV istisnası uzatıldı

            Dahilde İşleme İzin Belgesine haiz mükelleflerin ihracatını yapacakları malların üretimi kapsamında dahilde işledikleri ürünlere ilişkin KDV istisnası 31.12.2025 tarihine kadar uzatıldı.

            Defter kayıtlarında yer almayan varlıklar kayıt altına alınabilecek

            Vergi mükelleflerinin defter kayıtlarında yer almayan gerek yurtdışında bulunan gerekse yurt içinde bulunan döviz, altın, tl, hisse senedi gibi varlıklar 30.06.2021 tarihine kadar muhasebe kayıtlarına herhangi bir vergi ödemesi olmaksızın alınabilecek.

Önceki ve Sonraki Yazılar