Esnaf Ahilik Sandığı Ödemeleri Başlıyor

İşsizlik kanununa göre, çalışan personel işsiz kaldığında belli süreli çalışması olması durumunda işsizlik maaşı alabiliyorken; esnaf statüsünde olan, kendi adına ve bağımsız çalışan tüccarların, serbest meslek erbabının işinin iyi gitmediği, zor durumda kaldığı durumlarda yardım alabileceği hiçbir sandık bulunmamakta. Buna çare olmak, zor durumda kalan esnafın sıkıntısını gidermek için Esnaf Ahilik Sandığı Sigortası yapılması düşünülmüş, kanun resmi gazetede yayınlanmıştı. Uygulama ise 01.01.2020 tarihine ertelenmişti.      

Ahilik kültürümüzde yer alan bir kavram olup, Ahi Evran tarafından kurulmuş, Esnaf dayanışma teşkilatıdır. Ahilik, üyelerini hem ekonomik hem de ahlaki yönden yetiştiren “ben değil, biz” felsefesi ile toplumu kardeşliğe, doğruluğa ileten bir yapı.

Ahilik kavramına uygun düşünce ile esnaf için gerek yardımlaşma sandığı olarak, gerekse tasarruf artırıcı mekanizma olarak işsizlik maaşı uygulaması yeni yılla birlikte yeniden gündemimize girecek.

İşsizlik Kanununda yapılan düzenleme ile iş yerini kapatan ya da zor durumda kalan esnafa belirli süre ödeme yapmak amacıyla Esnaf Ahilik Sandığı 4447 sayılı kanuna eklenen Ek-6. madde ile 08.03.2017 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 6824 sayılı kanunla kuruldu.

Esnaf Ahilik Sandığı sigortası zorunlu olacak olup, 01.01.2018 tarihinde yürürlüğe girecekken; 6824 sayılı Kanunun yürürlük maddesinde yapılan düzenleme ile 01.01.2020 tarihinde yürürlüğe girecek.

Esnaf Ahilik Sandığı primi, sigortalının 5510 sayılı Kanunun 80. Ve 82. maddelerinde belirtilen prime esas günlük kazançlarından % 2 sigortalı ve % 1 devlet payı olacak şekilde hesaplanacaktır. Prim tutarı prime esas günlük kazanç alt sınırının iki katı üzerinden hesaplanacak tutardan fazla olamayacaktır. Bugün itibari ile 51 TL’ye tekabül eden prim tutarı yılbaşından sonrası için yeniden hesaplanacak.

Kimler Esnaf Ahilik Sandığı Primi Ödeyecekler:

5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında hizmet akdine bağlı olmaksızın kendi adına ve hesabına çalışanlardan;

  • Şirket ortakları,
  • Bakkal, manav, tamirci, mobilyacı gibi esnaf ve ticaret erbabı,
  • Kendi adına bağımsız olarak çalışan doktor, mali müşavir, avukat gibi serbest meslek erbabı Esnaf Ahilik Sandığı sigorta primi ödeyecekler.

Esnaf Ahilik Sandığı Primini Ödemeyecek Olanlar;

  • 5510 sayılı Kanunun 50. maddesi kapsamındaki isteğe bağlı sigortalılar,
  • 10.07.1953 tarih ve 6132 sayılı At yarışları hakkında kanuna tabi jokey ve antronörler,
  • Köy ve mahalle muhtarları ile tarımsal faaliyette bulunanlar Esnaf Ahilik Sandığı sigorta primini ödemeyecekler.  

Esnaf Ahilik Sandığından işsizlik maaşı ödemesi alabilmek için iflasa tabi olan tacirler iflas talebiyle mahkemeye başvurduklarında, iflasa tabi olmayan esnaf ve serbest meslek erbabı ise işyerlerini kapattıklarında yararlanabilecekler. İşsizlik maaşı alabilmek için, mücbir sebep olmaksızın sigortalılığın sona erdiği tarihten itibaren 30 gün içinde Türkiye İş Kurumuna başvurmak gerekecek.

Esnaf Ahilik Sandığından Yararlanma koşulları;

Esnaf Ahilik Sandığı ödeneğinden yararlanılabilmesi için sandık sigortalılığının sona ermesinden önceki son 120 gün sürekli çalışmış olmak gerekiyor. Bununla birlikte, son üç yıl içinde;

  • 600 gün faaliyetini sürdüren ve sandığa prim ödemiş olanlara 180 gün,
  • 900 gün faaliyetini sürdüren ve sandığa prim ödemiş olanlara 240 gün,
  • 1080 gün faaliyetini sürdüren ve sandığa prim ödemiş olanlara 300 gün süre ile ödenek verilecek.

Önceki ve Sonraki Yazılar