1. YAZARLAR

  2. Bayram Çelik

  3. SGK danışmanınız cevaplıyor
Bayram Çelik

Bayram Çelik

Yazarın Tüm Yazıları >

SGK danışmanınız cevaplıyor

A+A-

SORU: 16.08.1973 doğumlu erkek sigortalıyım. ilk olarak 23.09.1992 tarihinde sigortalı çalışmaya başladım. 1993 yılında askere gittim. Asker den geldikten sonra tekrar sigortalı olarak çalışmaya başladım. Şu anda 7 yıldır aynı işyerinde çalışmaktayım. Toplam da 5869 gün prim ödemem vardır. Ne zaman emekli olabilirim? Ayrıca işyerinden kendi isteğimle ayrılmam halinde tazminat alabilir miyim?

CEVAP: Sayın okurum sigortalı başlangıç tarihinizden sonra askere gittiğinizden  dolayı askerlik borçlanmanız emeklilik tarihinde her hangi bir avantaj sağlamayıp sadece gün sayınızı artıracağından borçlanmanıza gerek bulunmamaktadır. Ayrıca 23.09.1992 tarihli  işe giriş tarihinize göre; SSK'dan emekli olabilmeniz için 25 yıllık sigortalılık süresi, 53 yaş ve 5600 gün prim ödeme gün sayısı şartlarına tabi olduğunuz, söz konsu şartlardan prim ödem gün sayınızı doldurduğunuz, 25 yıllık sigortalılık sürenizi de 23.09.2017 tarihinde dolduracağınızdan 53 yaşını tamamlayacağınız 16.08.2026 tarihi itibari ile emekli olabileceğiniz tespit edilmiştir.

            Ayrıca kendiği isteğinizle işyerinden ayrılmanız halinde kıdem tazminatı alıp alamayacağınız ile ilgili öncelikle şu açıklamaları yapalım. Şöyleki; kabul tarihi 22.05.2003 olup,10.06.2003 tarih ve 25134 nolu Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 4857 sayılı İş Kanununun 120.maddesi, 1475 sayılı eski İş Kanununun “kıdem tazminatını düzenleyen 14. madde hariç“ yürürlükten kaldırmıştır. Yani, kıdem tazminatı halen eski 1475 sayılı İş Kanununun 14 üncü maddesindeki esaslara göre ödenmektedir. Zira, 4857 sayılı yeni İş Kanununun Geçici 6. maddesi “Kıdem tazminatı fonunun yürürlüğe gireceği tarihe kadar işçilerin kıdemleri eski İş Kanununun 14. maddesi hükümlerine göre saklıdır.” hükmüne yer vermiştir.

            Buna göre kademeli emeklilikle ilgili 4447 sayılı Kanun’la 1999 yılında yapılan yasa değişikliğiyle emeklilik için gereken sigortalılık süresi ile prim gün sayısını doldurup yaşını doldurmayı bekleyen sigortalılara kıdem tazminatı verilmesi gerekmektedir. Buna ilişkin düzenlemede “506 Sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (a) ve (b) alt bentlerinde öngörülen yaşlar dışında kalan diğer şartları veya aynı Kanunun Geçici 81 inci maddesine göre yaşlılık aylığı bağlanması için öngörülen sigortalılık süresini ve prim ödeme gün sayısını tamamlayarak kendi istekleri ile işten ayrılmaları nedeniyle feshedilmesi halinde işçilere kıdem tazminatı ödenir” hükmü getirilmiştir. SGK tarafından 15 yıl ve 3600 gün sayısını doldurup yaşını bekleyen işçilerin kıdem tazminatı alabileceklerine ilişkin yayınlanan 10/07/2008 tarihli genel yazı ile, 08/09/1999 tarihinden önce çalışmaya başlayanlar için aylığa hak kazanma koşullarından yaş dışında en az 15 yıllık sigortalılık süresi ve 3600 prim ödeme gün sayısı koşullarını yerine getiren sigortalılara ''Kıdem Tazminatı Alabilir” yazısı verilmektedir.

            Sonuç olarak SGK'ya müracaat ederek 1475 sayılı İş Kanununun 14.maddesinin birinci fıkrasının (5) numaralı bendi gereği 15 yıl sigortalılık süresi ile en az 3600 gün prim ödeme gün sayısını tamamladığınıza dair (“Kıdem Tazminatı Alabilir”) bir yazıyı alarak,  en az bir yıl kıdeminiz olmak şartıyla iş sözleşmesini feshettiğinize ilişkin dilekçenize ekleyerek fesih gerekçesinin 1475 sayılı İş Kanunu'nun 14'üncü medde  gereğince olduğunu belirterek işverene başvurup kıdem tazminatı talep edebilirsiniz.  İşverenin kıdem tazminatınızı ödememesi halinde İş Mahkemesine dava açarak  kıdem tazminatı almaya hak kazanırsınız.

SORULARINIZ İÇİN:  0553 741 87 15

Önceki ve Sonraki Yazılar

YAZIYA YORUM KAT