1. YAZARLAR

  2. Bayram Çelik

  3. SGK danışmanınız cevaplıyor
Bayram Çelik

Bayram Çelik

Yazarın Tüm Yazıları >

SGK danışmanınız cevaplıyor

A+A-

SORU: 26.02.1981 doğumlu erkek sigortalıyım. SSK'lı olarak 17.03.1999 tarihinde sigortalı oldum.1835 gün Ssk prim ödemem vardır. Rahatsızlığımdan dolayı çalışamıyorum Malulen emekli olma şansım var mı?   Ne yapmalıyım?

 

CEVAP: Sayın okurum öncelikle sizin ve sizin durumunuzda olanları bilgilendirme açısından Malulen  emeklilik ile ilgili genel bilgi vererek başlamak istiyorum. 

          

            Malul Sayılma;5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık sigortası Kanunu

            Madde 25-(Değişik:17.04.2008-5754/13 md.) Sigortalının veya işverenin talebi üzerine Kurumca yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucularının sağlık kurullarınca usulüne uygun düzenlenecek raporlar ve dayanağı tıbbi belgelerin incelenmesi sonucu,4.üncü maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamındaki sigortalılar için (4/a eski Ssk'lı lar, 4/b eski Bağ-Kur'lu lar) çalışma gücünün en az %60'ını, ( c ) bendi kapsamındaki sigortalılar için(4/c eski emekli sandığına tabi olanlar) çalışma gücünün en az %60'ını ve vazifelerini yapamayacak şekilde meslekte kazanma gücünü kaybettiği Kurum Sağlık Kurulunca tespit edilen sigortalı, malul sayılır.

            Ancak, sigortalı olarak ilk defa çalışmaya başladığı tarihten önce sigortalının çalışma gücünün %60'ını veya vazifesini yapamayacak derecede meslekte kazanma gücünü kaybettiğini önceden veya sonradan tespit edilirse, sigortalı bu hastalık veya özrü sebebiyle malullük aylığından yararlanamaz.

           

            Malullük sigortasından  sağlanan haklar ve yararlanma şartları;

            Madde 26-Malullük sigortasından sigortalılara sağlanan hak, malullük aylığı bağlanmasıdır.

            Sigortalıya malullük aylığı bağlanabilmesi için sigortalının;

            a)25 inci maddeye göre malul sayılması,

            b)(Değişik:17.04.2008-5754/14 Md.)En az on yıldan beri sigortalı bulunup, toplam olarak 1800 gün veya başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malul olan sigortalılar için ise sigortalılık süresi aranmaksızın 1800 günlük malullük,yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olması,

            c)Maluliyeti nedeniyle sigortalı olarak çalıştığı işten ayrıldıktan veya işyerini kapattıktan veya devrettikten sonra Kurumdan yazılı istekte bulunması,

            halinde malullük aylığı bağlanır. Ancak 4 üncü maddenin birinci fıkrasının(b) bendine göre sigortalı sayılanların(Eski Bağ-Kur'lu lar) kendi sigortalılığı nedeniyle genel sağlık sigortası primi dahil, prim ve prime ilişkin her türlü borçlarının ödenmiş olması zorunludur.

            Yukarıda yapılan açıklamalar sonrası sizin durumunuzu incelediğimizde; Maluliyet   için gerekli olan on yıllık sigortalılık sürenizi ve 1800 gün prim ödeme gün sayısı şartını yerine getirdiğinizden Sosyal Güvenlik Kurumuna Müracaat etmeniz halinde kurum  sizi hastaneye sevk edecek, sevk edileceğiniz hastanenin sağlık kurulunca düzenlenecek rapor ve dayanağı olan tıbbi belgelerin incelenmesi sonucu, SGK Sağlık Kurulunca çalışma gücü kaybınızın en az yüzde 60 olduğuna karar verilir ise malulen emekli olabilirsiniz.  

SORULARINIZ İÇİN:0553 741 87 15

 

Önceki ve Sonraki Yazılar

YAZIYA YORUM KAT