SGK danışmanınız cevaplıyor

SORU: Babam 13.03.2008 tarihinde vefat etmiştir. Babamın 1998 yılında başlayıp ölüm tarihine kadar toplam 548 gün Ssk'lı çalışması çıktı.  Ayrıca babam 1990-1992 yıllarında 18 aylık askerlik yapmış. Anneme dul aylığı bağlatabilir miyiz? Şayet bağlanır ise ne yapmalıyız?

 

CEVAP: Sayın okurum öncelikle baş sağlığı dilerim. Ölüm aylığı bağlanması ile ilgili  genel bir açıklama yapalım. Ölüm aylığı 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun “Ölüm sigortasından sağlanan haklar ve yararlanma şartları” başlıklı 32. maddesi (Değişik ikinci fıkra:17.04.2008-5754/20 md.) Ölüm aylığı;

            a) En  az  1800  gün malûllük, yaşlılık  ve  ölüm sigortaları primi bildirilmiş  veya 4 üncü maddesinin  birinci fıkrasının  (a)  bendi kapsamında sigortalı sayılanlar için,(eski ssk'lı lar) her türlü borçlanma süreleri hariç en az 5 yıldan beri sigortalı bulunup, toplam 900 gün malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş,

            b) 47’nci maddede  yazılı  sebeplerle  kazaya  uğramış,  malûllük,  vazife  malûllüğü veya yaşlılık aylığı almakta iken veya malûllük, vazife malûllüğü veya yaşlılık aylığı bağlanmasına hak kazanmış olup henüz işlemi tamamlanmamış,

            c) Bağlanmış bulunan malûllük, vazife malûllüğü veya yaşlılık aylığı, sigortalı olarak çalışmaya başlamaları sebebiyle kesilmiş,

durumda iken ölen sigortalının hak sahiplerine, yazılı istekte bulunmaları halinde bağlanır. Ancak, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendine göre (eski Bağ-Kur'lu lar) sigortalı sayılanların hak sahiplerine aylık bağlanabilmesi için ölen sigortalının genel sağlık sigortası primi dahil kendi sigortalılığından dolayı prim ve prime ilişkin her türlü borcunun olmaması veya ödenmesi şarttır.

            Bu açıklamalardan sonra önemli bir detayı da izah etmeden geçmeyelim. Şöyleki; 900 gün üzerinden ölüm aylığı bağlanmasında her türlü borçlanılan süreler dikkate alınmamaktadır. Ancak kazanılmış hak olması sebebiyle 01.10.2008 tarihinden önce ölen sigortalıların 900 gün hesabında borçlanılan tüm süreler de dikkate alınmaktadır. Ölümün 01.10.2008 tarihinden önce olması şartıyla hak sahiplerinin 01.10.2008 tarihinden sonra da borçlanma yaparak 900 gün üzerinden ölüm aylığı bağlanmasını talep edebilirler.

             Yukarıda yapmış olduğumuz açıklamalardan sonra sizin sorunuza gelecek olursak Babanızın 13.03.2008 tarihinde ölmüş, yani 01.10.2008 tarihinden önce ölmüş olması nedeniyle, ayrıca 5 yıllık sigortalılık şartını yerine getirmiş olduğundan Annenize borçlanmalar dahil 900 gün üzerinden ölüm aylığı bağlanabilecektir. Bunun için öncelikle yapmanız gereken (900-548=352) 352 günlük askerlik borçlanması yaparak tarafınıza çıkacak olan borcu (bu yıl içerisinde borçlanıp ödemeniz halinde 352 gün karşılığında asgari den 6,183.94 TL tutar.) ödedikten sonra Anneniz tarafından ölüm aylığı bağlanması için yazılı talepte bulunulması halinde Annenize ölüm aylığı bağlanacaktır.                       

            Anneniz tarafından bir an önce askerlik borçlanmasının yapılıp ödendikten sonra ölüm aylığı için müracaat etmesi ve ölüm aylığını  huzur ve mutluluk içerisinde ağız tadıyla yemek temennisi ile hayırlı günler dileriz.

SORULARINIZ İÇİN: 0 553 741 87 15

Önceki ve Sonraki Yazılar