Ali Kaya

Ali Kaya

Dünyanın Son Hükümdarı Ve Dokuz Buçuk Yıl

Dünyanın Son Hükümdarı Ve Dokuz Buçuk Yıl

Osmanlının zor günlerinde o sıkıntılı dönemlerde 33 yıl ülkeyi savaşa girmeden barış içinde yönetmiş ve ulaşım da demiryolunu, tarımın ıslahı ve okul inşaatları gibi eğitim politikaları ile çökmekte olan bir devleti ayakta tutabilmiş bir padişah idi. Osmanlının ilk anayasası olan Kanuni esasiyi ilan ederek ilk meclisi açmış ve 1. Meşrutiyet dönemini başlatarak özgürlüğün önünü açmaya çalışmış bir siyaset adamı kimilerine göre Kızıl Sultan kimilerine göre de Ulu Hakan olarak anılan Padişah 2 Abdülhamit hanı vefatının 103 yıldönümünde rahmet ve minnetle yad ediyoruz. Evet dile kolay gibi gelse de 33 yıl Osmanlıyı savaşa girmeden yöneterek yaptığı kalkınma öncelikli politikaları ile İmparatorluğu ayakta tutabilmiş geri kalmışlığın önüne geçmeye çalışmış fakat uzun yıllar taht da durması düşmanlarının sayısını artırarak sonunda taht’tan indirilen Abdülhamit dünyanın tanıdığı son büyük hükümdar olarak tarihe geçti.
 
Ne demediler ki hakkında türetilen iftiraları saymakla bitme fakat imparatorluğu döneminde ne savaş ile ne de para ile bir karış toprak kaybetmedi. Batılı devletleri iyi takip ederek icra edilen politikalarını iyi analiz ederek Osmanlının çöküşünü yavaşlatmayı bilmiş olması ve diğer taraftan doğu bölgesinde yaptığı politikalar ile ki bu da İstanbul’dan hicaza kadar demiryolu inşası ile topraklarındaki milli birliği kuvvetlendirmeyi başarması Abdülhamit hanı zaten uzun yıllar imparatorluğu yönetmesini bilen dünyanın son büyük hükümdarı olarak tarih ve gönlümüzdeki yerini almıştır. Günümüz Türkiye’sinde  bulunan birçok kurum ve kuruluşlar ya Abdülhamit han döneminde kurulmuş veya temeli atılmış kuruluşlardır. Bu açıdan bilim yolu ile devletin gelişmişlik seviyesini artırmaya çalışmışmış ve bunda da başarılı olmuştur. Eğitim alanında ilk kız okullarını açarak kadınların eğitim almasına önem veren bir sultan olduğunu göstermiştir. Konya’mızın gelecek elli yılının su problemini çözen mavi tünel veya Marmaray gibi ancak günümüzde gerçekleştirilen projeler Sultan Abdülhamit hanın projelerindendir.  
 
Ne var ki 33 yıl Osmanlı devletini yönetmesi ve yaptığı hizmetler belli kesimleri pek rahatsız etmiş ve tahtan indirilişinden on yıl geçmeden yedi yüzyıllık Osmanlı İmparatorluğu dağılmıştır. Hatta Tahttan indirilmesini tebliğ eden heyete Memleket ve millet için 33 yıl hizmet etmeye çalıştığını fakat dostlarınca bunun görülmediğini belirterek şöyle der; Benden sonra bu devleti on yıl idare etsinler yüz yıl idare etmiş sayacağım der. Ne gariptir ki bu sözün üzerinden dokuz buçuk yıl geçmeden koskoca Osmanlı İmparatorluğu yıkılarak tarihteki yerini alır.
 
Saygılarımla 

Önceki ve Sonraki Yazılar
Ali Kaya Arşivi
SON YAZILAR