SGK danışmanınız cevaplıyor

SORU: 28.09.1970 doğumlu erkek sigortalıyım. 14.01.1985 tarihinde çırak olarak çalışmaya başladım. 1985 yılına ait sigorta numaram var. Aynı numara ile 05.04.1988 tarihinden beri normal sigortalı olarak çalışmaya devam etmekteyim. 4982 gün sigortalı çalışmam var.  Ancak 1985-1988 arasında her hangi bir prim ödemesi gözükmüyor neden ? Bu durumda ne zaman emekli olabililirim?

CEVAP: Sayın okurum   çırak olarak çalışmaya başlamanız nedeniyle öncelikle çıraklık ile  ilgili  bir açıklama yapalım. 

            Şöyleki; 5510 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin b bendine göre(Değişik:13.02.2011-6111/24.md) 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Meslekî Eğitim Kanununda belirtilen aday çırak, çırak ve işletmelerde meslekî eğitim gören öğrenciler hakkında iş kazası ve meslek hastalığı ile hastalık sigortası; meslek liselerinde okumakta iken veya yüksek öğrenimleri sırasında zorunlu staja tâbi tutulan öğrenciler hakkında ise iş kazası ve meslek hastalığı sigortası uygulanır.  Bu bentte sayılanlar, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılırlar. hükmü bulunmaktadır.

           

            Netice olarak işin özü şudur; Sizin belirttiğiniz tarihlerde ve halen çıraklık veya staj dolayısı ile yapılan sigortalılıkta, kişinin adına kısa vadeli sigorta kolları dediğimiz  iş kazası,meslek hastalığı ve analık sigortasını kapsayan primler ödenmekte ancak emeklilikte geçerli olacak olan uzun vadeli sigorta kolları diye bilinen yaşlılık,malullük ve ölüm sigortalarını kapsayan primler ödenmemektedir. Bu nedenle sigortalı bir kişinin emeklilik hesaplamasında çıraklık ve staja başlama tarihi değil, adına ilk defa uzun vadeli prim hangi tarihte yatmışsa bu tarih işe başlama tarihi olarak kabul edilmektedir.  Ancak çırak veya staj   yaparken aldığınız sigorta numarasını emekli oluncaya  kadar kullanabilirsiniz.

           

            Yukarıda yaptığımız açıklamalar gereği sizin emekliliğinize esas sigorta başlangıç tarihiniz; 05.04.1988 kabul edilecek, başlangıcınıza göre; 25 yıl sigortalılık, 50 yaş ve 5375 gün  prim şartlarına tabisiniz. Söz konusu şartlardan 25 yıllık sigortalılık sürenizi doldurduğunuz ancak 5375 günlük prim ödeme gün  sayınızı ve 50 yaşınızı henüz doldurmadığınız anlaşılmaktadır. Bu nedende 393 daha prim ödeyerek, priminizi 5375 güne tamamlamanız şartıyla,  50 yaşınızı dolduracağınız 28.09.2020 tarihi itibari ile emekli olabilirsiniz.

SORULARINIZ İÇİN: 0555 894 06 42

Önceki ve Sonraki Yazılar