Meleklere İman

Kıymetli kardeşlerim bu hafta iman esaslarının en önemlilerinden biri olan meleklere iman konusuna değineceğiz.

Melek sözlükte, “haberci, elçi, güç ve kuvvet” gibi anlamlara gelir. Bunlar, Allah’ın emriyle çeşitli görevleri yerine getiren, yaratılış gayesine uygun olarak faâliyet gösteren, gözle görülmeyen nûrânî ve rûhânî varlıklardır. Yüce Allah melekleri nurdan, cinleri ateşten ve insanı topraktan yaratmıştır.

Melekler duyu organları ile algılanamayan, gözle görülmeyen, sürekli Allah’a kulluk eden, verilen görevleri tam yapan, günah işlemeyen nûranî ve rûhânî varlıklardır. Melekler fizik ötesi varlıklar olduğu için pozitif bilimin alanı dışında kalırlar. Evlenmek, doğmak ve doğurmaktan uzaktırlar. Çeşitli şekillere girebilirler. Allah'ın emrine asla isyan etmezler, yerde ve gökte bir takım vazifeler ile meşgul olurlar.

Kuran- Kerim’de isimleri zikredilen melekler; Cebrail (as), Mikail (as), İsrafil (as) ve Azrail (as).

CEBRAİL (a.s.): Cebrail (as) dört büyük melekten biridir. Aynı zamanda Seyyüd-ül Melaike (Meleklerin Efendisi) olarak bilinen Cebrail (as) vahiy meleğidir. Rabbimiz (cc)’a en yakın melek olarak bilinir.

Cebrail’in (as) adı Kuran’ı Kerim ayetlerinde de geçmektedir. ‘De ki: "Cibril'e kim düşman ise, (bilsin ki) gerçekten onu (Kitabı), Allah'ın izniyle kendinden öncekileri doğrulayıcı ve mü'minler için hidayet ve müjde verici olarak senin kalbine indiren O’dur.’ (Bakara, 97. Ayet)

MİKAİL (a.s.): Mikail (as) dört büyük melekten birisidir. Yağmur, kar vs. gibi doğa olaylarından Mikail (as) sorumludur. Bitkilerin yetişmesiyle de ilgilenen Mikail (as) Cebrail (as) ile birlikte Kuran-ı Kerim’de ismi geçer. ‘Her kim Allah'a, meleklerine, elçilerine, Cibril'e ve Mikail'e düşman ise, artık şüphesiz Allah da kâfirlerin düşmanıdır.’ (Bakara, 98. Ayet)

İSRAFİL (a.s.): İsrafil (as) dört büyük melekten birisidir. Bu melek Sur’a üflemek ile görevlidir.

İsrafil (as) sura iki kere üfleyecektir. İlk üflediğinde kıyamet kopacak ve bütün kainat can verecek. İkinci üflediğinde ise herkes tekrar diriliş meydanına gelecektir.

AZRAİL (a.s.): Azrail (as) dört büyük melekten biridir. Bu kutsal melek Allah(cc) tarafından canlıların ruhlarını almakla görevlendirilmiştir. Ölüm meleği/melekü’l-mevt olarak da bilinir. "De ki; üzerinize memur edilen ölüm meleği, canınızı alır Sonra Rabbinize döndürülürsünüz" (es-Secde, 32/11)

Rabbim bizleri Allah c.c gönülden inanan samimi kullarından eylesin...Amin

Önceki ve Sonraki Yazılar