Barış ve Türkiye

            Barış; mutlu bir hayatın simgesidir. Huzurlu bir hayat yaşamak için, önce yurtta sonra da cihanda sulh ve refahın bulunması şarttır. Barış; merhamet, kardeşlik, güven ve özgürlük gibi anlamları ihtiva etmektedir. Dünyaya gelen her insanın ilk tercihi can güvenliğile yaşamaktır. Can güvenliğinin olmadığı yerde ne mutluluk ne de huzur kalır! Bu yüzden "cana geleceğine mala gelsin" atasözü hep dilimizin ucundadır. Bir ülkede barış olması o ülke’nin can’a büyük bir kıymet verdiğinin göstergesidir. Bugün insanların kendi öz memleketlerini bırakmaya razı olmalarının sebebi; bulunduğu coğrafyada barışın olmaması, sürekli bir bomba patlama korkusu, heran bir kurşunun gelip de sırtına saplanma ihtimali veya köle gibi bir hayat sürmektir. Gerek iç savaş gerekse dış savaş insanoğluna zarardan başka bir şey değildir. Bir ülkenin ekonomisinin çökmesine sebeptir. Savaş her zaman savaşı doğurur. Barış ise; bulunduğu topluma sevgi, mutluluk ve zenginlik getirir. Her dinde barış teması bulunmaktadır yoksa sayısız barış ve adalet kurumları kurulamazdı. Fakat bu kurumlar, hiçbir yerde uygulama halinde değildir. Emperyalist güçler her fırsatta insan hayatını yitirerek, ülkeleri sömürerek, bir ülkeyi başka bir ülkeye karıştırarak oradaki doğal kaynaklardan faydalanma peşindedirler. Bu dün de böyleydi bugün de ve yarın da böyle olmaya devam edecektir. Kendi toprağını, vatanını seven insanlar bugün emperyalistlerin şiddetli saldırılarından dolayı yurtlarını terk etmek zorunda kalmışlardır. Milyonlarca insan ülkelerini terk ederken, çıktıkları bu yollarda açlık ve susuzluktan dolayı hayatlarını kaybetmişlerdir. Sayısız insan ailesinden ayrılmak zorunda kalmıştır. Böyle durumlarda bu insanlar hep Türkiye gibi merhametli ve insanı kucaklayan bir ülke aramışlardır. Türkiye'nin mağdur ve kimsesiz insanları kucaklamasını bizzat biz şahidiz. Zor durumdaki insanların Türkiye'ye bir umut gözüyle nasıl baktıklarını da iyice biliyoruz. Günümüzde ülkelere barış sözünü her yerde söyleme cesareti taşıyan bir ülkedir Türkiye. Çünkü her şeyin çözümü barıştır ve her şeyin mutluluğu da onunla başlar. Çünkü barış, barışı getirir, savaştan ise savaş doğar. Sonuç olarak barış denince aklımıza Türkiye geliyor veya Türkiye denince barış…

Önceki ve Sonraki Yazılar