1. YAZARLAR

  2. Bayram Çelik

  3. SGK danışmanınız cevaplıyor
Bayram Çelik

Bayram Çelik

Yazarın Tüm Yazıları >

SGK danışmanınız cevaplıyor

A+A-

SORU: 28.10.1966 doğumlu Erkek sigortalıyım. 03.01.1985-29.11.2015 tarihleri arasında Fransa da sigortalı olarak çalıştım. Türkiye'ye kesin dönüş yaptım. Kesin dönüşten sonra 24.03.2016-08.04.2016 tarihleri arasında 16 gün, 21.06.2016-04.07.2016 tarihleri arasında da 14 gün ssk'lı olarak çalıştım. Bu çalışmadan sonra 2016/Temmuz ayında Yurtdışı sigortalılık süremin tamamını borçlandım. Hemen emekli olabilmek için Yurtdışı süremin ne kadarını ödemem gerekir? Ayrıca ödeyeceğim borç miktarı ve ödeme süresi ne kadardır?

CEVAP: Sayın okurum öncelikle Yurt dışı borçlanmasını yapmadan önce SSK'lı olarak çalışmanızdan dolayı Emeklilik şartlarınızı 4'a(SSK) dan hak kazanmış bulunmaktasınız. Sorunuzda Fransa da 03.01.1985-29.11.2015 tarihleri arasında sigortalılık sürenizin bulunduğunu ve bu sürenin tamamını borçlandığınız bahsetmiş olduğunuzdan 10.09.2014 tarihli ve 6552 sayılı iş kanunu ile bazı kanun ve kanun hükmende kararnamelerde değişiklik yapılması ile bazı alacakların yapılandırılmasına dair kanun 11.09.2014 tarihli ve 29116(Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede  yayımlanmıştır. Bu kanun ile 3201 sayılı yurt dışında bulunan Türk vatandaşlarının yurt dışında geçen sürelerinin sosyal güvenlik bakımından değerlendirilmesi hakkında kanunun bazı maddeleri değiştirilmiş ve bu kanuna yeni hükümler eklenmiştir.     

6552 sayılı Kanunun 2.maddesi ile aktif ülkedeki ilk işe başlangıç tarihinin Türk sigortasına başlama tarihi olarak kabul edilmesi, yine aynı kanunun 5.maddesinin 5.fıkrasına “Uluslararası Sosyal Güvenlik sözleşmelerinde Türk sigortasına girişinden önce akit ülke sigortasına girdiği tarihin Türk sigortasına girdiği tarih olarak kabul edileceğine ilişkin özel hüküm bulunan ülkelerdeki sigortalılık sürelerini borçlananların akit ülkede ilk defa çalışmaya başladıkları tarih ilk işe giriş tarihi olarak kabul edilir” cümlesi eklenmiştir. Sosyal Güvenlik sözleşmesinde özel hüküm bulunan ülkelerden biri olan Fransa'da hizmet cetvellerinde sigortalılık süresi olarak bildirilen ilk işe girişin tespitinde dikkate alınacağından Fransa Emleklilik sigortası tarafından düzenlenen sigorta süreleri dökümünde  sigortalılık dan dolayı zorunlu prim süresi olarak görünen 03.01.1985 tarihi Türkiye'de emekliliğiniz için İlk işe giriş tarihiniz olarak dikkate alınacaktır. 

Yukarıda yapmış olduğumuz açıklamalara göre 03.01.1985 tarihli işe girişiniz dikkate alınarak 5510 sayılı kanunun 4759 sayılı kanunla  değiştirilen geçici 81.maddesinin B/e bendine göre 25 yıllık sigortalılık sürenizi, 48 yaşınızı ve 5225 gün prim ödeme gün sayınızı tamamlamanız halinde emekli olabileceğiniz tespit edilmiştir. Söz konusu şartlardan 25 yıllık sigortalılık sürenizi ve 48 yaşınızı tamamladığınızdan 5225 günlük borçlanma bedelini borcun size tebliğ tarihinden itibaren 3(üç) ay içerisinde ödemeniz halinde (Asgari ücret üzerinden Yurtdışı Borçlanmasının 5225 günlük karşılığı 91,792.80 TL tutmaktadır.)hemen emekli olabilirsiniz. Ancak Borçlanma dönemi olarak 31.12.1999 öncesi yurtdışı çalışma sürelerini seçerseniz bu işlemin lehinize olacağı ve emekli aylığınızın yüksek bağlanacağını unutmayın, aksi halde borçlanma dönemi belirtilmemiş ise SGK tarafından belgelerde kayıtlı bulunan tarihler arasındaki son tarihten geriye doğru olmak üzere ödenilen gün sayısı esas alınarak borçlanma dönemi bulur. Bu şekilde olduğu zaman da durum aleyhinize olup  maaşınız düşük bağlanır. Bu önemli hatırlatma sonrası emeklilik hayatınızın sağlıklı ve huzur içinde geçmesi temennisi ile hoşçakalın.

SORULARINIZ İÇİN:  0 553 741 87 15

Önceki ve Sonraki Yazılar

YAZIYA YORUM KAT