Erol Çimen

Erol Çimen

Yazarın Tüm Yazıları >

Adalet

A+A-

             Adalet; hakkın gözetilmesi ve yerine getirilmesi anlamına gelir.Haklı ile haksızın ayırt edilmesi adaletle sağlanır.Adalet kavramı temelde hukuk kurallarına uygınluğu içerir.İnsanların toplum içindeki davranışlarıyla ilgili olduğunda ahlak ve din kurallarıyla da ilişkilidir.Kutsal kitapların hepsinde adalete ve adil olmaya ilişkin bölümler bulunur.Günümüzde adalet kavramı sosyal adaletide kapsamaktadır.Sosyal adalet ekonomik , sosyal ve kültürel değerlerin dağılımındaki dengesizliklerin giderilmesi, toplumdaki zayıf ve güçsüzlere devletçe yardım edilmesini içerir.

               İslam dininde adalet kavramı: orta yolda ilerlemek, hak yol üzerinde dos doğru olmak, haram olan şeyleri terk etmek,farzları yerine getirmek, içi dışı, özü sözü, fiil ve davranışları ile eşit olmak,şirk, küfür , nifak ve zulmü terk etmek anlamına gelmektedir.Adalet kavramı genel manada verilen  ile hak edilen arasındaki dengeyi ifade eder.Cenab-ı  Allah şöyle buyuruyor.”Şüphesi Allah adaleti , iyilik yapmayı , yakınlara yardım etmeyi  emreder, hayasızlığı,fenalık ve azgınlığıda yasaklar. O, düşünüp tutasınız diye size öğüt veriyor.”(Nahl 16/90)”Muhakkak Allah size emanetleri ehline vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emreder.”(Nisa 4/58)

             İslam dininde adaletin önemli esaslarından biride; birinin hatası ile başkalarının, akraba ve dostlarının, milletinin ve devletinin sorumlu tutulamayacağıdır.Cenab-ı Hak Kur’an-ı Kerimin de:”Hiçbir günahkar , başkasının günahını yüklenmez.”(Fatır.35/18) buyuruyor.Herkes kendi cezasını kendi çeker.Cinayeti kim işlemişse cezayıda o çekmelidir.Bir insan bir başkasının günah işlemesine sebep olmuşsa bu durumda hem günahı işleyen, hem de o günaha sebep olan kişi ceza görecektir.Cenab-ı Hak kulların birbirlerinin hukukuna tecavüz etmemeleri için Kur’an-ı Kerim’de bir çok sınırlar getirmiştir.

           Adalet,nefisle başlar.Kendin için istemediğini hiç kimse için istememektir.Başkaları için adalet iş oğullara,damatlara,kayınlara gelince adalet yok olmaz böyle bir şey.Adalet herkes için vardır.Allah’ın önünde herkes eşittir.Bir Padişahın fakir bir köylüden farkı yoktur.Şeriatın kestiği parmak niye acımaz biliyormusunuz?Şeriat kılıcı herkesi adil keseceği için.O kılıç birilerini keser, birilerini kesmezse bunun adına adalet denmez.Yüce Allah”Kendin için istemediğin şeyi kardeşin içinde istemessen gerçek mümin olamazsın” demiyor mu?Osmanlı bu Dünya’yı 600 sene nasıl yönetti? Adaletiyle.Müslüman olmayan topluluklar bile Osmanlının Adaletinden emin oldu.Fatih sultan Mehmet Han hıristiyan bir kişi ile mahkemelik olmadı mı?Aleyhine verilen bir karar neticesinde o günkü kadıya eğer yanlış bir karar verseydin şu kılıcımla başını gövdenden ayıracaktım demedi mi?Öyleyse adaletli olmalıyız.

             ALLAH hepimizi adaletli kılsın.Amin.Selam ve Dua İle.            

 

Önceki ve Sonraki Yazılar

YAZIYA YORUM KAT

1 Yorum