1. YAZARLAR

  2. Erol Çimen

  3. Bayramlar...
Erol Çimen

Erol Çimen

Yazarın Tüm Yazıları >

Bayramlar...

A+A-

Bayramlar Müslümanların,ailelerin kucaklaştığı ve özlem giderdiği günlerdir.Bayramdan bir hafta-

önce yemekler yapılır,bayramlık yeni elbiseler alınır,arefe günü bayram şekeri ve ikramlar alınarak ha

zırlıklaryapılır.Gurbette olanlar gidiş ve dönüş biletlerini bir ay önceden alırlar.

         Bayram bir heyecandır.Gurbetteolanlardada, memlekette olanlardada ayrı bir heyecan vardır.

gurbette olanlar ailelerine kavuşacakları için,memlekette olanlarda yavrularına kavuşacakları için he-

yecanlıdırlar.Yavrularının yollarını gözleyen yaşlı ana babalar dört gözle yavrularını ve torunlarını bek-

lemektedirler.Gurbetteki çocuklar ve torunlarda anne,baba,dede,nine,kaynana,kayınbaba ve diğer –

akrabalarına kavuşmanın heyecan ve mutluluğunu yaşamaktadırlar.Gurbette olanlar arefe günü mem

leketlerinevarırlar.Hep beraber  mahallenin veya köyün camisinde ikindi namazına gidilir.Namaz çıkı-

şında tüm cemaat mezara gider.Çünkü mezarda yatanlarda onları beklemektedirler.Ruhlarınafatiha-

lar okunur.

Arefe günü akşam erken yatılır.Çünkü ertesi günü bayram namazı vardır.Dede,oğul,torun hep

beraber bayram namazına gider.Bayram namazından sonra tüm cami cemaatıbayramlaşır.Nine,gelin

ve çocuklarda erkenden kalmış kahvaltıyı hazırlamışlardır.Tüm cami cemaati bayram namazından son

ra toplu olarak mezara giderler.Geçmişlerine Fatihalar okurlar.Önce mezarda yatanlarıyla bayramla

şırlar.Dede,baba ve torun mezardan gelirler.Gelin kahvaltıyı hazırlamıştır.Tüm aile hep beraber kah

valtıyapar.Dede ve nine mutludur oğlunun gelininin ve torunlarının aynı sofrada olmasından,oğul,ge

lin ve torunlar mutludur dedesinin ve ninesinin yanında olmaktan velhasılı tüm aile mutludur.Bayram

lar mutluluk ilacı gibidir eczanelerde satılmaz.Sadece memlekette ve büyüklerin yanındadır.Kahvaltı

dankalkılır.Herkes yeni elbiselerini giyer.Önce nine dedenin elini öper.Daha sonra oğul,gelin ve torun

lar sıraya girerler.Dede torunlarına bayram harçlığı vererek onları sevindirir.Evin içinde mutluluk me

lekleriuçuşmaktadır.Herkes çok mutludur.

            Şimdi gelelim madalyonun öbür yüzüne:Toplum baba erkil aile yapısından,çekirdek aile yapısı

nageçti.Hanımlar kariyeri analığın önüne koydular.Beylerheriflikleriniyitirdiler.Kariye sahibi hanımla

rına elsiz ayaksız teslim oldular.Hanımlarına sözleri geçmez oldu.Çocuklar bilgisayar başında entel  ye

tiştiler.Çünkü o çocuk anası kariyer yapacağım diye doğar doğmaz bakıcıya verildi.Daha sonrada ana

okulunda öğretmene teslim edildi.Çocukana,baba,dede,nine sevgisini hiç tatmadı.Anasıda kariyer  ya

pacağım diye çocukla hiç ilgilenmedi.Çocuk ruhsuz bir mahluk olarak yetişti.İnternet başında oyun oy

namaktananne ,baba sevgisini bile tatmadı.Bayram  onun  neyine ,dede , nine,memleket onun ne

yine.Çünkü o sevgi denen şeyi hiç görmemişti ki.Anası sadece doğurmuş ,bakıcıya teslim etmişti.Ana

sındada kariyer her şeyden  önde geliyordu.Varsa da kariyeri yoksa da kariyeriydi.Kariye için gerekirse

ailesinden bile vazgeçerdi.Çünkü onun kimseye muhtaçlığı yoktu.Parasıvardı,altında arabası vardı,evi

nidealmıştı.Aslında herif ve çocuklar ona ayak bağıydı.Onlar olmasa hayat daha güzel olacaktı.Çünkü

onun kariyeri vardı.Herkes onun önünde eğiliyordu.Hiç kimseye eyvallahı yoktu.Bayramgelmiş,kayna

naya,kayınbabayagidilecekmiş,memleket ziyaret edilecekmiş onun umurunda değildi.O zaten gün bo

yu çalışıyor yoruluyordu.Paraları da vardı.Atlarlar arabalarına bayram tatillerini deniz kıyısında lüks bir

otelde geçirirlerdi.Memleketneymiş,bayramneymiş,kaynana kayınbaba neymiş o zaten yorgun bir

kadındı.Bayram tatilinde bari dinlenmeliydi.Çok ısrar ederse herif onları otele bırakıp ana,babasına

kendisi gidebilirdi.Çünküana baba onun ana babasıydı.Kariyer sahibi hanımla ve entel çocuğuyla ne

alakası vardı.Bayram günü otelin lobisinde içkilerini yudumlarken bir telefon açıp bayramlarını kutla

yıverirlerdi.

                 ALLAH bize bayramlarımızı bayram gibi yaşatsın. Amin. Selam ve dua ile...

Önceki ve Sonraki Yazılar

YAZIYA YORUM KAT

2 Yorum