Erol Çimen

Erol Çimen

Yazarın Tüm Yazıları >

Bereket

A+A-

         Bereket, az malın çok faydası olması, çok işe yaraması demektir. Az bir mal bereketli olunca, çok kimsenin rahat etmesine, çok iyi işlerin yapılmasına yarar. Bereketli olmayan çok mal vardır ki sahibinin dünya da ve ahirette felaketine sebep olur. O halde malın çok olması değil, bereketli olması istenmelidir.

         Rızık hiç değişmez, azalmaz ve çoğalmaz. Kimse kimsenin rızkını yiyemez. Hiç kimse kendi rızkını yemeden ölmez. Bir kimse  Allah’u Teala emrettiği için çalışır. Rızkını helal yollardan ararsa, ezel de belli olan rızkına kavuşur. Bu rızık ona bereketli olur. Eğer rızkını Allah’u Teala’nın yasak ettiği yerlerde ararsa yine ezelde ayrılmış olan o belli rızkına kavuşur. Fakat bu rızık ona hayırsız ve bereketsiz olur. Rızkına kavuşmak için kazandığı günahlarda onu felaketlere sürükler.

         Bereket Allah’ın bir lütfudur. Allah’ın razı olduğu, çokluk, ihsan ve hayır getiren her şey bereketle ifade edilir. Allah’ın razı olmadığı bolluğa bereket denmez. Haram yoldan kazanılan malda bereket yoktur. Ne kadar çok olursa olsun, bu bereketsizlik malda kendisini hissettirir. Ya çabuk biter, ya da kişiye bela getirir. Yani kişiye yaramaz. Helal kazanç ta ise bereket vardır. Bereketsiz çok mal uçar gider. Bereketli az mal ise çok işe yarar ve hayra sebep olur.

           Bereket kişinin iktisadına, cömertliğine, hürmetine, merhametine, ibadetine, takvasına, misafirperverliğine ve iyi ahlakına ahiretteki sevabı eksilmeksizin gelen ilahi bir lütuftur. İyi amellerimizin neticesinde uhrevi sevabımızı eksiltmeksizin verilen huzur, saadet, sıhhat, afiyet, bolluk, genişlik gibi lütuflara da bereket diyoruz.

            Evde Mushaf bulundurmak berekettir. Tarlayı abdestsiz sürmek bereketsizliğe sebeptir. Ustasına hürmet etmeyeninde kazancının bereketi olmaz. Seher vakti kalkmak berekettir.

            Bediüzzaman Hazretleri; bir hanede bulunan ihtiyarların, hastaların ve engellilerin o hanenin bereket direkleri olduğunu söylemektedir. Bu sebeple hanesinde ihtiyar, hasta ve engelli bulunanlar” Maişetim dardır, idare edemiyorum” dememelidirler. Çünkü eğer onlar yüzünden gelen bereket olmasa idi , o hanenin geçim darlığı daha fazla olacaktı. Nitekim ihtiyarların, hastaların ve engellilerin rızıkları mükafat olarak bereket suretiyle geliyor demektir.

           Peygamber Efendimiz (s.a.v) Hadisi Şeriflerinde:

-“Besmele ile yenen yemek bereketli olur.”(İbni Mace)

-“Yemeği toplu olarak yemekte bereket vardır.”(İbni Mace)

-“Bereket yemeğin ortasına iner. Onun için kenarından yiyin, ortasından yemeyin.”(Tirmizi)

-“Sahurda ve sahur yemeğinde bereket vardır.”(Taberani)

-“Ana babasın hizmet edenin ömrü bereketli, onlara karşı gelenin ki bereketsiz olur.”(İ.Ahlaki)

-“Evine girince, ev halkına selam ver ki evin iyiliği ve bereketi artsın.”(Haraiti)

-“Dua ömrün bereketini artırır.”(Tirmizi)

-“Rızkına razı olanın bereketi artar, razı olmayanın ki bereketsiz olur.”(Ahmed)

         ALLAH hepimize bereketli ömürler versin. Amin. Selam ve Dua İle

Önceki ve Sonraki Yazılar

YAZIYA YORUM KAT

3 Yorum