Prof. Dr. Ramazan Altıntaş

Prof. Dr. Ramazan Altıntaş

Cami Gençlik Topluluğu

Cami Gençlik Topluluğu

Bu sene Diyanet İşleri Başkanlığımız Mevlid-i Nebi haftası ile Camiler ve Din Görevlileri haftasını birleştirerek bir arada kutlanmasını sağladı. Bir hafta boyunca hem ülkemizde ve hem de gönül coğrafyamızda birbirinden güzel programlar yapıldı. Hamd olsun cemaatimiz salonlara sığmadı. Katılımcılar tarafından bu tür faaliyetlerin artırılarak değişik vesilelerle yapılması temenni edildi. Ben bu makalemde gençlerimizin camilerle buluşmasını nasıl sağlarız? sorusuna cevaplar aramaya çalışacağım.

Bir gerçeği hep birlikte tespit etmeliyiz. Günümüzde camiler, bulunduğu mahallede yaygın din eğitiminin merkezi olmaktan çıkarak sadece sınırlı sayıda yaşlı cemaatle vakit namazlarının eda edildiği mekânlara dönüşmüş durumdadır. Bu konuda ciddi tedbirler alınmalıdır. Özellikle 7’den 70’e cami cemaatinin profilini, çeşitliliğini artırmada din görevlisi kardeşlerimize çok büyük görevler düşmektedir. Cemaati toplayan da dağıtan da onlardır. Diyanet İşleri Başkalığımız Din görevlisi hocalarımızın kurumsal aidiyetlerini geliştirici çalışmalar yapmalı, memur zihniyetinden ziyade hasbiliği, dava ahlakını öne çıkarmalı, sevgi ve saygıya dayalı bir iş zihniyetini yerleştirmelidir. Hiç kuşkusuz bundan, gençlik çalışmaları olumlu yönde etkilenecektir. Onun için heyecanı yüksek, nitelikli, mesleki yeterlilikleri mükemmel personel yetiştirmek ideal olmalıdır.

Cami hizmetlerinde din görevlilerimiz lider olabilecek yeterlilikteki gençleri tespit etmeli ve onlardan ana kadro olacak bir takım kurmalıdırlar. Bu takımın eğitiminde toplumda rol model olmuş sevilen, güvenilen saygın şahsiyetlerden istifade edilmelidir. Bilinmelidir ki, gençler, akranlarını ve kendi yaşlarına daha yakın insanlara yakınlık duyarlar. Bu da gençlerin cami ile olan bağlarını daha iyi kuvvetlendirir.

Camilerimizde “cami gençlik topluluğu” platformu oluşturulmalıdır. Bu platforma gençlerden üye kaydının yapılması sağlanmalıdır. Oluşturulan takımda görev alan gençler bu işin motor görevini yürütmeli, sorunlu gençleri tespit edip onların; iktisadi, itikadi, ahlakî, ailevi, kültürel sorunlarıyla yakından ilgilenmelidirler. Yine bu platform, cami dışı sportif faaliyetler, piknik, kırlarda kamp ve kültür gezileri gibi organizasyonlar tertip etmeli, gençler arasında sevgi ve saygı bağlarının güçlenmesine katkı sağlamalıdır. Çünkü gençlerin zihinsel ve bedensel olarak zararlı akım ve alışkanlıklardan korunması bu tarz alternatiflerin geliştirilmesi ile mümkün olacaktır.

Gençlerin cami ile bağlılığını sağlamada “ödül” odaklı çalışmalar da yapılmalıdır. Örneğin, 40 gün sabah namazına devam eden gençlere Konya Büyükşehir Belediyesinin yaptığı gibi bisiklet, 40 Hadis ezberleyen gençlere laptop hediye etmek gibi.. Bütün bu hizmetlerin yapılmasında destek bir bütçeye ve sponsorlara ihtiyaç vardır. Bu yardım, ya Türkiye Diyanet Vakfı’ndan ya da cami cemaatinin varlıklı olanlarından sağlanabilir. Burada Din Görevlisinin aktif ve sosyal girişimciliği çok önemlidir.

Cami müştemilatı gençlerin ilgisini çekecek, sosyal, kültürel, sportif etkinliklere açık hale getirilmelidir. Bu sebeple camilere mimari, estetik ve temizlik açısından genç kitlelere hitap edebilecek bir görünüm kazandırılmalıdır. Mesela genç kızlarımız için abdest alma ve namaz kılma ortamları sağlıklı bir şekilde hazırlanmalıdır. Çoğu camilerimizde kadınların namaz kılması ve diğer faaliyetlere katılması için yeterli özel imkânlar hala sağlanmamıştır.

Üniversite kampüs camilerimize atanacak olan din görevlileri her yönüyle özel yetiştirilmeli ve seçilmelidir. Her ne kadar kampüslerde Diyanet İşleri Başkanlığı gençlik merkezleri açmışsa da bu merkezlerin içi yeterince doldurulamamaktadır. Buralarda öğrencilere yönelik şu faaliyetler yapılabilir: Seher Buluşmaları adı altında sabah namazları kılındıktan sonra kahvaltı ikram edilebilir. Kandil geceleri programları canlı bir şekilde öğrenci-halk kaynaşmalarına dönüştürülebilir. Camilerin avlusunda kamelya ve şark köşeleri düzenlenebilir. Milli birlik ve bütünlüğümüzü güçlendirmek için Türkiye Buluşuyor adı altında öğrenci buluşmaları sağlanabilir. Kız öğrencilere dönük cami merkezli “Hanımeli Gençlik Merkezleri” açılabilir. Burada; şiir, edebiyat, el sanatları, İslam sanatları, seminer, sunum, spor aktiviteleri ve çeşitli yarışmalar gibi faaliyetler yapılabilir.

Rabbim bu ümmeti bütün fertleriyle cami irtibatlı bir hayat yaşamaktan alıkoymasın.

Önceki ve Sonraki Yazılar
Prof. Dr. Ramazan Altıntaş Arşivi
SON YAZILAR