Zekiye Soylu

Zekiye Soylu

En Mübarek Gün

En Mübarek Gün

Kıymetli kardeşlerim bu hafta sizlerle müminler için çok önemli ve mübarek olan Cuma gününden sizlere bahsedeceğim insaAllah.

Cum‘a (cumua, cumaa) “toplamak, bir araya getirmek” anlamındaki cem‘ kökünden isimdir.

Cuma, müminlerin bayramıdır. Cuma günü yapılan ibadetlere iki kat sevap verilir. Bugün işlenen günahlar da iki kat yazılır. Bilhassa Cuma gününü, günahlardan kaçarak ibadetle geçirmeye çalışmalıdır!Cuma namazı, Mekke`den Medine`ye hicret esnasında farz kılınmıştır. Mekke`den Medine`ye hicret eden Resûl-i Ekrem Efendimiz, bir haftayı geçen uzun ve yorucu bir yolculuktan sonra, Medine yakınındaki Ranuna denen mevkie gelince, devesinden inerek Salim oğulları yurdunda ilk Cuma namazını kıldırmıştır. İslâm’da haftalık toplu ibadet günü olarak Cuma seçilmiş, bu günün bir bayram olduğu birçok rivayette açıkça belirtilmiştir (Beyhakî, es-Sünenü’l-kübrâ, 3/243; İbn Kayyim el-Cevziyye, Zâdü’l-mesîr, 1/369).Böylece de, Cuma günlerikılageldiğimiz Cuma namazı, o günden itibaren farz namazlar sırasına girmiştir.Rabbimiz ayeti kerimede bizlere şöyle buyuruyor;

Ey iman edenler! Cuma Günü namaz için (ezan okunup) çağrıda bulunulduğunda, Allah’ı zikretmeye (namaza) koşun ve alışverişi bırakın. Şayet bilirseniz bu, sizin için en hayırlı olandır. (62/Cuma,12)

Peki kıymetli kardeşlerim Cuma günü yapılması gereken sünnetleri nelerdir birazda onlardan bahsedelim. Cuma namazı için gusletmek, güzel koku sürünmek, yeni, temiz giyinmek, saç, tırnak kesmek sünnettir. Tırnakları Cuma namazından önce veya sonra kesmek sünnettir. Namazdan sonra kesmek efdaldir.Peygamber(sas), Cuma günü hakkında, “Üzerine güneşin doğduğu en hayırlı gün Cuma günüdür. Çünkü Hz. Âdem o gün yaratıldı, o gün Cennete girdi ve o gün Cennetten çıkarıldı.” Buyurmuştur. Başka bir hadislerinde de, bu günde yapılan duaların kabul edileceği bir icabet saatinin bulunduğunu belirtmiştir.

Cuma günü yapılması sakıncalı olan belli başlı hususlara gelince, imam minbere çıkıp iç ezanın okunmasından itibaren namaz kılınıncaya kadar alışveriş ve benzeri bir dünya işiyle meşgul olmak Hanefîler’e göre tahrîmen mekruh, çoğunluğu oluşturan diğer fukahaya göre ise haramdır. Rabbim bizleri Cuma gününün kıymetini bilen samimi kullarından eylesin.. Amin

Önceki ve Sonraki Yazılar
Zekiye Soylu Arşivi

Sadaka

01 Haziran 2024 Cumartesi 00:02
SON YAZILAR