Gökhan Darılmaz

Gökhan Darılmaz

Önceliğimiz İnsan

Önceliğimiz İnsan

Kurumlardaki işbirliğini dayanışmayı ve güveni en iyi yansıtan sözcük “Ekip ruhudur”.  Yöneticisinden müdürüne personelinden teknik hizmetlere kadar her bölümde ve birimde bu duygunun oluşması için kaynaşma ve ortak bilinç gereklidir. Önemli başarılara imza atmış, toplumca tanınan ve sevilen kurumları incelediğimizde ekip ruhunun eyleme yansımalarını görürüz.

Bu hissin oluşturulması ise çalışanlarda aidiyet duygusunun oluşturulması ve mevcut olanın da geliştirilmesi ile mümkündür. Kurum personeli işini benimsemeli ve kendisini bulunduğu yerde değerli ve gerekli hissedebilmelidir. Geçmiş dönemlerde yalnızca özel sektörde olan bu bakış açısı özellikle son yıllarda kalite anlayışının oluşturulmasıyla devlet kurumlarına da yansımıştır.

Gerek hizmet sektörünün en önemli dalı olması, gerekse en çok ihtiyaç duyulan kamu kurumlarının başında gelmesi sebebiyle de hastaneler de ekip ruhunun oluşturulması anlayışından nasibini almıştır.  Sağlık alanında yeniden yapılandırılma kaliteyle birleşmiş, şu an nitelik bakımından özel sektörü geçen kamu hastanelerimiz olmuştur.

Hastanelerin bu noktaya gelmesinde çalışan personelin emeği ve çabaları da oldukça büyük önem taşır.Hizmet sektörleri arasında en meşakkatli kurum olan hastanelerde, çalışma ortamının yoğunluğu, stresi ve en önemlisi başka birinin sağlığını taşımanın yükümlülüğü oldukça ağırdır.  Muhakkak ki insan sağlığına hizmet etmenin yolu insanı sevmeden geçer. İnsanı sevmeden , işinizi sevmeden sağlık alanında çalışmanız mümkün değildir.

Beyhekim Devlet Hastanesi olarak gerek ekip ruhuyla gerekse yönetim ve anlayış bakımından  aktardıklarımın en güzel örneğini teşkil ediyoruz.

İlk günümüzden şuan geldiğimiz noktaya kadar başarının bir ekip işi olduğuna inanarak, bu ölçüde hareket etmeye çalıştık. Yaptığımız her çalışmayı iki yönlü empati kurarak değerlendirdik. Hasta psikolojisini anlayıp sağlık hizmetinde hastalarımızın talep ve beklentilerine cevap vermeye çalışırken,  personelimizin emek ve gayretini de takdir ederek destek olduk.

İş yükü oldukça ağır olan hastaneleri gerek çalışan yönünden gerekse hastalarımız açısından saatlerin sayıldığı ve gerginliklerin olduğu bir kurumdan ziyade karşılıklı anlayışla zaman geçirilen bir yer olarak düşündük.

Hastalarımıza etkin bir hizmet sunmaya çalışmanın en önemli anahtarının ise personel memnuniyetinin sağlanması olduğunun bilinciyle hareket ettik.

 Çalışan personelimizin ihtiyaçlarını, beklentilerini ve taleplerini tespit etmek için en zaruri ihtiyaçlarından başlamak kaydıyla planlarımızı yaptık. Tabi ki bunu gerçekleştirirken iletişime büyük önem verdik. 

İkili iletişimimizi samimiyet ve saygı ölçülerinde gerçekleştirdik. İlk duyulduğunda biraz şaşırılan bir uygulama başlattık.

Beyhekim ailesi olarak, aynı sofranın etrafında buluşarak istişare ettik. Doktoru, hemşiresi, tıbbi sekreteri, temizlik ve güvenlik elemanı, teknik kadrosu, laboratuar ekibi, görüntüleme merkezi ve daha birçok birimiyle hizmet sektöründe oldukça büyük bir aile olan hastanemizi birim birim iletişimimizle inşa ettik. Kaynaşmamızda önemli bir etkisi olan bu toplantıları belirli aralıklarla tekrar gerçekleştiriyoruz.

Bunun yanı sıra, personelin verimli ve etkin çalışabilmesinin en önemli anahtarı olan motivasyon duygusunu günlük, haftalık ve aylık toplantılarla pekiştirdik. Bu kapsamda çalışan arkadaşlara hep belirttiğim nokta ulaşılamayan bir insan olmadığımdı. Gerektiğinde bir hastamız yada personelimiz rahatlıkla benimle görüşebilmeliydi.

Çalışanların motivasyonunu arttıracak en önemli çalışmalardan birisi kurum içi eğitimlerdir. Yalnızca kalite standartlarının yükseltilmesi için değil, çalışan personelin kendini her alanda geliştirmeleri ve iş doyumunun arttırılması için , personele yönelik eğitim seminerleri en önemli kurum içi kaynaşma aracı olarak gördük.

Ayrıca kamu kurumlarından özel sektöre tüm işletmelerin şart koştuğu sertifika ve katılım belgelerinin hastanemiz tarafından sağlandığı  ülkemizde örnek olacak bir çalışmaya imza attık.

Ülkemizde başarının nasıl artacağını gösteren bir sözümüz var “Marifetler iltifata tabidir” diye .Bizde hastane olarak çalışanlarımızın motivasyonunu arttırmak için  geziler düzenledik. Ayrıca çeşitli başarılara imza atan personelimizi ödüllendirme programları yaptık. 

Sosyal ve kültürel faaliyetler kapsamında çeşitli başlıklar altında düz yazı, şiir ve fotoğraf yarışma açtık.

Kuruluş aşmasından bugüne, attığımız her adımda başarıyı etkileyen en önemli unsurun güven ve aitlik hissi olduğu  biliciyle çalıştık. Bu kapsamda çalışan güvenliği birimine de büyük önem verdik. Hastalarımızın şikayet ve beklentilerini nasıl ciddiye alıyor ve değerlendiriyorsak aynı ciddiyeti personelimiz için de uyguladık.

Gerçekleştirdiğimiz toplantılarda iki konunun üzerinde önemle durdum. İlki personelime duyduğum güven . Yaptıkları her işi attıkları her adımı tüm yüreğimle destekledim. Arkalarında olacağımızı söyledim. Diğer konu ise işini sevmekti. Hastanelerde işini sevmeyen ve yaptığı işten memnun olmayan bir kişi asla başarılı olamazdı ve kurum içi etkinliği azaltırdı.

Bu nedenle onlara işlerini çok sevmelerini öğütledim ve sağlık personeli olmanın ayrıcalığını onlara aktarmaya çalıştım.

Başarılar ve güzellikler paylaşıldıkça artar. Biz Beyhekim ailesi olarak , sevgiyi, saygıyı, kaliteli, hizmeti, güler yüzlü olmayı, dayanışmayı en önemlisi insan sevgisini paylaştık. İnanıyorum ki, ilerleyen süreçte paylaşımlarımızda, sevgimizde artacaktır.

Hayırlı İşlerinizde Başarılar Diliyorum

Önceki ve Sonraki Yazılar
Gökhan Darılmaz Arşivi
SON YAZILAR